Column: De SGP mag dan achterlopen...

Artikel 7 van het Program van Beginselen van de Staatkundig Gereformeerde Partij luidt als volgt:
"Gods Woord leert dat man en vrouw krachtens de scheppingsorde een eigen specifieke, van elkaar onderscheiden roeping en plaats hebben ontvangen. In deze orde is de man het hoofd van de vrouw.
Maatregelen ter erkenning van de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen worden positief beoordeeld. Elk emancipatiestreven dat de van God gegeven roeping en plaats van mannen en vrouwen miskent, is revolutionair en moet krachtig worden bestreden."


Alhoewel dit artikel wat vaag klinkt, betekent het (vrij vertaald) dat vrouwen geen plaats hebben buiten de keuken. Werk en politiek zijn twee zaken waar zij zich van afzijdig dienen te houden. Want: vrouwen zijn niet gelijk aan mannen en het enige recht van de vrouw is het aanrecht.

Zodra de SGP in het nieuws is, barst het van de anti-SGP reacties, die allemaal over bovenstaande gaan. En zodra de een of andere imam waagt te zeggen dat vrouwen lager in rangorde staan dan mannen, breekt de hel los. Want wij moderne, progressieve, volledig geëmancipeerde Nederlanders zijn er trots op dat onze vrouwen volledig gelijkwaardig zijn aan onze mannen.

Volledig gelijkwaardig?? Vergeet het maar! Want zelfs in ons mooie moderne vooruitstrevende homo's-mogen-trouwen en we-snuiven-allemaal-ikweetnietwat land is de vrouw nog steeds niet volledig gelijk aan de man. Om dit aan te tonen kan ik natuurlijk met cijfers gaan smijten en aangeven dat vrouwen gemiddeld genomen nog altijd flink minder uitbetaald krijgen dan hun mannelijke collegas. Ik kan natuurlijk ook aangeven dat er nog steeds beroepen zijn, zoals het korps mariniers en commandos, waar vrouwen niet toegelaten worden. Maar dit is allemaal zo abstract. Niemand legt ooit zijn loonstrookje naast dat van zijn collega om loonverschillen te bekijken. En als je al een marinier of commando in het wild tegenkomt, valt het niet op dat geen vrouw te bekennen is. Nee, om mijn punt duidelijk te maken, zoek ik het dichter bij huis. Maak de test en sta versteld:

-Ga jij er automatisch van uit dat het bordje Mr. Smit, advocaat en procureur betrekking heeft op een man?
-Ben jij verrast als er een man achter de kassa zit bij de Albert Heijn?
-Gebruik jij altijd het woord secretaresse en sta je er nooit bij stil dat er ook wel eens een man dat beroep kan uitoefenen?
-Als jij een (waarschijnlijk) getrouwde man rond vier uur een patatje ziet eten, denk je dan dat zn vrouw wel niet zal kunnen koken?
-Als je een rapport of wetenschappelijk artikel leest, ga je er dan automatisch van uit dat het door een man geschreven is?
-Als het iemand niet lukt om in te parkeren, ga je er dan van uit dat het een vrouw is?
-Ga je er van uit dat de bumperklevende, afsnijdende, links-rijdende automobilist een man is?

Heb je vijf of meer van bovenstaande vragen met ja beantwoord, dan is ook bij jou de emancipatie nog niet volledig doorgedrongen.

Toegegeven, vrouwen zijn inderdaad niet gelijk aan mannen. En vice versa. Het lichaam verschilt, interesses liggen ook vaak anders, en vrouwen kunnen bepaalde dingen die mannen niet kunnen. Maar buiten die paar uitzonderingen zijn er tal van dingen waarvoor beide seksen zich (kunnen) interesseren, maar nog altijd aan één van beide worden toegeschreven. Of, nog erger, in bepaalde gevallen aan de één en in andere gevallen aan de ander worden toegeschreven. Neem nu bijvoorbeeld de bezigheid koken. Zolang dat binnenshuis gebeurt, wordt er nog altijd van uitgegaan dat de vrouw kookt (in het geval van samenwonende of getrouwde mannen). Maar zodra het buiten de deur gebeurt, wordt er van uit gegaan dat de man kookt. Of dat nu op de barbecue of in de keuken van een restaurant gebeurt, maakt niet uit. Buiten de deur is buiten de deur. Ander voorbeeldje: seksualiteit. Heb je als meisje op je 18e twintig jongens gehad, dan ben je een slet. Een jongen is met op zn 18e twintig meisjes achter de kiezen echter een stoere vent die wel met vrouwtjes weet om te gaan.
Is dit ongeëmancipeerd? Ja. Is dit verwonderlijk? Nee.

Hoewel we ons zelf graag modern noemen en graag tegen achterlijke Marokkanen en Christenen van de Veluwe schoppen, zijn we toch zo modern nog niet. De tweede emancipatiegolf is pas een jaar of 40 geleden in gang gezet. Op de hele geschiedenis van de mensheid is dat als een zandkorreltje op de tijdslijn. De rest van de ruimte op de tijdslijn wordt grotendeels ingevuld door tijden waarin de man als belangrijker dan de vrouw werd gezien. Die tijden kunnen niet in slechts 40 jaar volledig teniet worden gedaan. De denkbeelden van voor de Tweede Wereldoorlog zijn weliswaar enigszins transparant geworden, verdwenen zijn ze zeker niet: Wie kookt er in de reclamespotjes van Honing? De moeder van Lucas de brutale aap, Hester, een homo en een Indische vrouw. Maar geen stoere man te bekennen! Op het journaal-spotje van Frisia na, wordt elke leen nu voordelig geld!-reclamespot gedaan of ingesproken door mannen. Alsof alleen mannen met geld kunnen omgaan! Huizen worden steevast schoongemaakt door Ajax- en Swiffertrutjes en alleen jongens spelen met Transformers, want meisjes zitten massaal aan de Barbiepoppen.

Zolang deze ouderwetse, vooroorlogse, ongeëmancipeerde denkbeelden nog altijd voort blijven bestaan, in reclames, moppen, prenten en het algemeen taalgebruik, zal de vrouw nooit 100% gelijkwaardig aan de man worden gesteld. En zolang dat niet gebeurt, is het niet helemaal gepast om op de zogenaamde achtergestelde moslim- en SGP-culturen af te geven. Inderdaad: qua vrouwvriendelijkheid loopt de algemene Nederlandse cultuur voorop, maar ook hier valt nog veel te verbeteren.