Hij komt....hij komt....Diyab Aboe Jahjah

Hij komt....hij komt.....het is alleen niet de lieve goede sint uit Spanje maar een Belgische Libanees die Dyab Aboe Jahjah heet. Deze meneer is door een schijnhuwelijk aan zijn Belgische nationaliteit gekomen, is een ex-Hezbollah strijder en heeft nu plannen om zich in Rotterdam te vestigen met zijn Arabisch Europese Liga. Volgens meneer Jahjah is zowat elke Belg een racist en hij zal ongetwijfeld ditzelfde binnenkort over Nederlanders beweren.

Wat ik, als simpele huismuts, niet helemaal begrijp is waarom ik een racist ben volgens de normen van de heer JahJah. Ik ben inderdaad niet echt happy met de Islam. In naam van Allah de Barmhartige zijn er mij net iets te veel mensen vermoord de laatste tijd en de Islam is een godsdienst met één richting. Wel eens gehoord van een ex-Islamiet?? Iedereen mag toetreden tot de Islam maar eruit is streng verboden want dan kan je een fatwa over je heen krijgen en als je je niet houdt aan de 10.000 geboden die de buurt-Iman opstelt is daar de sharia. Zou die Barmhartige Allah dit echt bedoeld hebben?

Ik ben dus geen voorstander van de Islam die is mij te dogmatisch. Maar waarom ben ik dan een racist. Ik kan nl. wel prima met mijn Marokkaanse en Turkse buren opschieten, maar dat geloof van ze kan me gestolen worden. Er is godsdienstvrijheid in Nederland maar er heerst een godsdienstoorlog die door de Islam is begonnen. Gebieden waar men wel heeft gehoord van de Islam (zoals Nederland en België) maar waar de bevolking niet tot de Islam toetreedt (zoals in Nederland en België) zijn volgens de Islamitische Sharia een "grondgebied van Strijd" dat betekent dus dat Islamieten op constante voet van oorlog zijn met ongelovigen en het geloof dat de ongelovigen misschien aanhangen. Wie discrimineert dan wie vraag ik mij af? Mijn Marokkaanse buurman is volgens zijn eigen geloof in oorlog met mij en wat doet hij als hij ook opeens het licht ziet en een waas van godsdienstwaanzin trekt aan hem voorbij. Dan trekt hij vast ook ten strijde.

Volgens de heer Jahjah is iedereen die geen Islamiet is een racist terwijl hij er zelf op uit is om alle andersdenkenden en gelovigen te vernietigen uit naam van Allah. Hij vind ook dat de allochtone Belg (en binnenkort ook de allochtone Nederlanders) betere huisvesting e.d. hoort te krijgen. Is dat eigenlijk wel reëel vraag ik mij dan af. Toen buurman hier kwam wonen had hij één kindje, hij accepteerde een driekamer woning en besloot binnen vijf jaar drie nieuwe kindjes (dat moet van de Iman) op de wereld te zetten en roept nu net zo hard als Jahjah dat hij gediscrimineerd wordt omdat hij nog niet aan de beurt is voor een nieuwe, grotere woning. En zo zijn er nog legio andere dingen te noemen waardoor buurman zich gediscrimineerd voelt terwijl een Nederlander weet dat het lang wachten is voor een bepaalde voorziening. Bij een Marokkaan heet dat echter discriminatie en bij een Nederlander/Belg heet dat "wachten op je beurt" en in het algemeen heet het *integreren* maar daar doet men liever niet aan aangezien er strijd wordt geleverd met de ongelovigen en een Islamiet zich, door zijn geloof, boven alle ongelovigen verheven voelt en iemand die zich beter voelt dan een ander wenst niet te wachten. Dit is natuurlijk maar één simpel voorbeeld want er zijn er nog veel meer op te noemen.

Bedoelt Jahjah dat nou met racisme? Dat hij en zijn geloofsgenoten niet mogen voordringen en dat Jahjah dat niet wenst te accepteren? Óf heeft Jahjah de strijdbijl al opgepakt en is hij begonnen met de Jihad tegen alle ongelovigen in het Westen. Nu is het Antwerpen maar Rotterdam staat op het verlanglijstje van de heer Jahjah.

Inderdaad........

Hij komt.....hij komt......maar wel als een akelige surprise.

We zijn gewaarschuwd.