FOK!
FOK!


Laatste items
Laatste items
Toon berichten uit deze thema's

Toon berichten van deze typesCoronavirus (COVID-19)
Coronavirus (COVID-19)


Defensie
Defensie


Actieve items
Actieve items


Forum
Forum


Archief
Artikelen van donderdag 30 april 2020

Bijna 60 miljoen voor aanpak huiselijk geweld, kindermishandeling en tegengaan tekorten medicijnvoorraden

Het kabinet stelt volgend jaar 59,1 miljoen euro extra beschikbaar voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Er is in 2020 33 miljoen gereserveerd voor gesloten jeugdzorg. Om de tekorten in medicijnvoorraden op te vangen investeert het kabinet de komende jaren 115 miljoen euro. Bovendien gaat er de komende jaren in totaal zo’n 110 miljoen naar de verbetering van medicatieoverdracht. Al eerder maakte het kabinet bekend 200 miljoen te investeren in voldoende woonplekken met begeleiding voor dak- en thuislozen. Deze investeringen zijn terug te vinden in de Voorjaarsnota.

Meer geld naar aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling
Het kabinet stelt komend jaar 59,1 miljoen euro extra beschikbaar voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Hiervan is 38,6 miljoen euro bestemd voor Veilig Thuis, waar door de nieuwe meldcode meldingen van professionals eerder binnenkomen. Daarnaast is er 15,5 miljoen euro extra budget beschikbaar voor extra opvangplekken voor acute crisissituaties in de vrouwenopvang en voor het oplossen van door- en uitstroomproblematiek aldaar, evenals voor de Centra Seksueel Geweld en 5 miljoen euro voor de uitvoering van de actieagenda Schadelijke Praktijken.

Impuls voor transformatie Gesloten Jeugdzorg
De meest kwetsbare jongeren moeten goede hulp krijgen in een woonomgeving die past bij hun zorg- en veiligheidsbehoefte. Daarom is de sector van plan de gesloten jeugdhulp te transformeren. Grote opgaven van de transformatie zijn het zo veel mogelijk voorkomen van plaatsingen in de gesloten jeugdhulp, en de ontwikkeling naar meer kleinschalige en gezinsgerichte woonvormen. Dit heeft consequenties voor het vastgoed van de gesloten jeugdhulp. Minder plaatsingen leiden tot leegstand en uiteindelijk afbouw van de capaciteit. Tegelijk vraagt de omvorming naar kleinschalige en gezinsgerichte woonvormen om investeringen. De kosten die horen bij deze vastgoedvraagstukken leiden tot een belemmering van de trans­formatie. Om de transformatie een impuls te geven en daarmee de continuïteit van deze essentiële vorm van jeugdhulp te borgen is er in 2020 een extra bedrag van 33,5 miljoen euro gereserveerd.

Geneesmiddelen
Het kabinet zet de komende jaren in totaal 115 miljoen euro in om de tekorten in de voorraden van geneesmiddelen tegen te gaan. Met deze voorraadverhoging kunnen we naar verwachting 85% van de tijdelijke geneesmiddeltekorten opvangen.

Elk jaar worden ruim 27.000 mensen in het ziekenhuis opgenomen door vermijdbare medicatiefouten, waarbij ongeveer 1.000 mensen overlijden. Met een goede elektronische overdracht van medicatiegegevens door zorgverleners kan de medicatieveiligheid sterk worden verbeterd. In het landelijke programma Medicatieoverdracht ondersteunt het ministerie van VWS partijen bij het implementeren van de richtlijn Medicatieoverdracht en de bijbehorende informatiestandaarden. Daarin investeert het kabinet tot en met 2024 in totaal zo’n 111 miljoen euro.

Meer woonplekken met begeleiding voor dak- en thuislozen
Het kabinet stelt 200 miljoen euro beschikbaar voor de aanpak van dak- en thuisloosheid in 2020 (75 miljoen) en 2021 (125 miljoen). Aanleiding is de verdubbeling van het aantal dak- en thuislozen sinds 2009, die bleek uit de CBS-cijfers van afgelopen zomer. De aanpak, waarin gemeenten woningcorporaties, cliëntenorganisaties en zorgaanbieders samenwerken, zal zich met name richten op het beschikbaar stellen van extra woonplekken met begeleiding voor deze doelgroep.

Testbeleid uitgebreid voor nieuwe doelgroepen

Personeel in het basisonderwijs en de kinderopvang, jeugdtrainers en mantelzorgers kunnen binnenkort op COVID-19 getest worden. Binnen de beschikbare testcapaciteit is er ruimte om extra doelgroepen te testen.

Personeel primair onderwijs en kinderopvang
Het kabinet heeft vorige week besloten dat vanaf 11 mei de basisscholen, buitenschoolse opvang, kinderopvang en gastouders weer open gaan. Organisaties in deze sectoren bereiden zich hierop voor. Met deze sectoren is afgesproken dat vanaf 6 mei het personeel zich bij klachten kan laten testen. Zo kunnen zij voordat de scholen en kinderopvang open gaan alvast laten vaststellen of zij met het coronavirus zijn besmet geraakt.

Jeugdtrainers
Sporten in de buitenlucht is voor kinderen inmiddels weer mogelijk. Jeugdtrainers kunnen daarom nu ook getest worden bij klachten. Voor jeugdtrainers gelden dezelfde regels als voor medewerkers in de sectoren van onderwijs en kinderopvang.

Mantelzorgers
Mantelzorgers van kwetsbare groepen kunnen uiterlijk met ingang van 18 mei eveneens getest worden door de GGD als ze klachten hebben. Het RIVM werkt momenteel de aanpassing van de richtlijn voor deze doelgroep verder uit.

Testbeleid
Sinds 6 april kunnen alle zorgmedewerkers binnen en buiten de ziekenhuizen die directe zorg verlenen aan patiënten of cliënten getest worden als zij minimaal 24 uur symptomen van COVID-19 (hoesten en/of neusverkouden en/of koorts) hebben. Ook mensen die een hoger risico hebben op ernstig verloop van COVID-19 kunnen getest worden. Daarnaast kunnen ook professionals, bij de politie en in handhaving en toezicht al getest worden.

Momenteel worden er zo’n 6000 a 7000 testen per dag afgenomen. Dat past ruim binnen de beschikbar capaciteit van 17.500 tests per dag. Er is daarom ruimte om de nieuwe doelgroepen ook te gaan testen. Het RIVM heeft berekend dat met toevoeging van de nieuwe doelgroepen en meewegen van het seizoenseffect het aantal testen per dag in mei naar verwachting rond de 8000 uitkomt.

Er is voldoende testcapaciteit en middelen beschikbaar om aan deze vraag te voldoen. Het ministerie van VWS bereidt zich voor op verdere verruiming van het testbeleid gekoppeld aan mogelijke versoepelingen van de maatregelen die gelden om het virus onder controle te houden.

FOK!kers verwachten doden bij vrijgeven doping

De vraag van afgelopen week was duidelijk: doping, vrijgeven of niet? Uiteraard zijn de meningen verdeeld en ze zijn grofweg in te delen in twee kampen: "Ik wil geen wedstrijd: Wie is de gekste Junk?", verwoord door ghost101101, en een indeling in klassen: mét en zonder doping.

AtheistischFundamentalist heeft bijvoorbeeld wel een idee: "Buiten gewichtsklassen en in plaats van het onderscheid tussen mannen en vrouwen kun je ook klassen maken met bloedwaarden, ongeacht of mensen deze waarden van nature hebben of kunstmatig." Iets waar Multani het redelijk mee eens lijkt te zijn, doch met een wat meer gekscherend idee: wielerteams, geleid door artsen als Ferrari, Fuentes of die van HumanPlasma, die het maximaal haalbare uit hun atleten moeten halen.

Farth-vader vergelijkt het dan weer een beetje met de Formule 1: "Oneerlijk want die gene die de beste artsen kan betalen wint. De beste wielrenner wint dan niet. Maar in de Formule 1 wint diegene die de beste auto kan betalen. De beste coureur wint dan ook niet."

Een samenvatting van de gevolgen wordt gegeven door onder meer BasEnAad, suizebol en rubbereend - en als voormalig eindredacteur van FOK!sport kan hij het weten. Zij hebben allemaal aangegeven dat het dan vermoedelijk wachten wordt op doden, iets wat good old tong80 beaamt, maar dan wel met een paar voorbeelden van sporters die al overleden zijn.

Tot slot nog even een andere mening en wel die van mvdejong: "Of je stopt met al dat onderscheid. Mannen en vrouwen zijn gelijk, dat wordt ons steeds onder de neus gewreven, dus waarom zou er dan in de sport discriminatie toegestaan moeten zijn. Gewoon, de beste mens wint." Haalbaar? Vermoedelijk niet, maar wie weet.

Bondscoaches hervatten training met 'olympische' hockeygroepen

De bondscoaches Max Caldas en Alyson Annan gaan de trainingen van de Oranje Heren en de Oranje Dames hervatten. Zij hebben daarvoor per 1 mei de toestemming gekregen van het ministerie van VWS, het RIVM en NOC*NSF. De beide teams mogen alleen in het Wagener Stadion in Amsterdam én met een gelimiteerde groep spelers trainen.

Voor Caldas en Annan geldt dat ze hun trainingen moet aanpassen aan de anderhalve meter-regel en zij zich moeten houden aan het sportprotocol. Het clubhuis en de kleedruimten van Amsterdam en het Wagener Stadion blijven gesloten. De spelers moeten zich dus thuis omkleden en thuis douchen.

De Oranje Dames en Heren zijn overigens de enige senioren hockeyteams die de training mogen hervatten. De Hoofdklasse-teams hebben hiervoor geen toestemming gekregen. De gemeenten hebben alleen hun fiat gegeven aan spelers met een A-, HP- of selectiestatus op basis van afspraken tussen de Rijksoverheid en NOC*NSF. Een uitzondering is alleen gemaakt voor spelers van Betaald Voetbal Organisaties (BVO’s).

Vanwege de beperking van de spelersgroepen hebben de bondscoaches Caldas en Annan ervoor gekozen hun ‘olympische’ trainingsgroepen te handhaven. Annan heeft alleen Pien Dicke toegevoegd aan haar groep. De aanvalster van SCHC was eerder nog reserve. Vanuit die rol maakte ze eerder dit jaar wel haar debuut in het Oranje-shirt tijdens een FIH Pro League-duel in en tegen China. Dicke speelde vervolgens ook de beide ontmoetingen in Argentinië.

Bij Caldas maken Terrance Pieters en Floris Wortelboer wel deel uit van de trainingsgroep, maar ze kunnen de groepstraining nog niet hervatten omdat ze nog niet volledig zijn hersteld van hun eerder opgelopen blessures. Pieters heeft een blessure aan zijn pees, Wortelboer aan zijn schouder.

Volgende week eerste blik op Xbox Series X-gameplay

Microsoft kondigt aan dat we volgend week de eerste echte next-gen gameplay gaan zien. Op 7 mei om 17:00 uur Nederlandse tijd vindt er een nieuwe Inside Xbox plaats, waarin we gameplay krijgen te zien van diverse studio's.

Eén van de games die we in ieder geval gaan zien is het net aangekondigde Assassin's Creed Valhalla. Wat we daarbuiten gaan zien is nog een verrassing. We hebben er lang op moeten wachten, maar het moment is dan toch echt bijna daar.

Medicijnen en drank in beslag genomen bij Poolse supermarkt

Bij een controle van een Poolse supermarkt in Honselersdijk nam de politie woensdagmiddag 29 april een grote hoeveelheid medicijnen in beslag, die niet aan de wettelijke bepalingen voldoen in Nederland.

In Nederland mogen medicijnen alleen op doktersrecept via apotheken verstrekt worden. De lichtere medicijnen zoals paracetamol en neussprays mogen ook via drogisterijen verkocht worden door verkoopmedewerkers met een speciale opleiding hiervoor.

De politie onderzoekt de inhoud en de herkomst van de medicijnen. Naast de ruim 200 doosjes medicijnen namen agenten ook tientallen flessen drank in beslag omdat de supermarkt geen vergunning had voor de verkoop. De ondernemer is gehoord en moet zich binnenkort verantwoorden bij de rechter.

De medicijnen, waarbij een Nederlandse bijsluiter ontbreekt, kunnen een gevaar opleveren voor de volksgezondheid. Doordat de medicijnen uit het buitenland komen, is er geen toezicht op deze medicijnen.

Afbeelding: Politie
Afbeelding: Politie

Advies: verwijder aanvullende informatie-app NL-Alert wegens data-lek

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft vandaag melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens van een data-lek in de aanvullende informatie-app van NL-Alert. Deze app is vrij nieuw en is aanvullend op het algemene NL-Alert alarmmiddel van de overheid in het geval van een noodsituatie. De app kan sinds begin maart worden gedownload door gebruikers van een Android- of iOS-toestel voor aanvullende informatiediensten. Intussen hebben circa 58.000 gebruikers deze extra informatie-app gedownload. Zij krijgen het advies om deze aanvullende NL-Alert-app te verwijderen van hun telefoon. Het verwijderen van de aanvullende app heeft geen gevolgen voor het ontvangen van alarmberichten van NL-Alert zelf, want het is een heel ander systeem.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid dat nader onderzoek wordt gedaan naar de omvang van het data-lek in de aanvullende app en hoe het heeft kunnen ontstaan. Om naast alarmberichten van NL-Alert aanvullende informatiediensten via de app te kunnen leveren, bijvoorbeeld met pushberichten, moeten op dat moment locatiegegevens worden verzameld van de gebruikers die zich dan in een getroffen gebied begeven. Er zijn echter ook locatiegegevens en mogelijk andere persoonsgegevens, zoals informatie over het besturingssysteem en andere geïnstalleerde apps, bij een externe notificatiedienst terecht gekomen zonder dat de gebruikers daarvoor toestemming hebben gegeven. Deze externe dienst is verzocht het verzamelen van data via de app per direct te staken en de al verzamelde data te vernietigen.

Dichten data-lek
Er worden nu maatregelen genomen om de aanvullende app op een andere, veiliger manier in te richten. Zolang dit proces niet is voltooid, is het advies de app te verwijderen. Er zal binnen enkele dagen een update van de app worden verspreid, waarin de betreffende externe dienst is verwijderd. Daarmee wordt het lek zo snel mogelijk gedicht.

De NL-Alert app is een waardevolle aanvulling op de crisiscommunicatiemiddelen van de overheid. Tegelijkertijd moeten burgers erop kunnen vertrouwen dat er op zorgvuldige wijze met hun persoonsgegevens wordt omgegaan. Minister Grapperhaus heeft de Auditdienst Rijk (ADR) gevraagd onderzoek te doen naar de gang van zaken. De ADR heeft hiermee ingestemd.

Zodra er meer bekend is over het data-lek zal die informatie worden verspreid via de website van NL-Alert en wordt ook weer de Tweede Kamer geïnformeerd.

Studente met dikke tieten kost professor baan

Een professor aan de Universiteit van Miami heeft op staande voet ontslag gekregen. De beste man gaf namelijk college terwijl een van zijn openstaande tabbladen erotisch getint materiaal van een studente met dikke tieten liet zien.

Miami, een stad die net als alle plaatsen ter wereld is getroffen door de coronacrisis, telt een universiteit die nu eveneens uitsluitend online colleges biedt. Zo ook in het geval van het College Businessanalyse, waarvan professor John Peng Zhang online een college gaf via Zoom.

Terwijl de beste man zijn scherm deelde, was duidelijk een openstaand tabblad met de suggestieve titel 'Busty college girl' te zien. Hiervan werden door de studenten massaal screendumps gemaakt. En Amerika zou natuurlijk Amerika niet zijn als hierop een rel is ontstaan.

Toen een filmpje van het incident via TikTok meer dan 800.000 keer werd bekeken, was de situatie natuurlijk helemaal onhoudbaar geworden. Zhang heeft nog zijn verontschuldigingen aangeboden, maar het heeft niet meer mogen baten. De professor is namelijk per direct ontslagen.

Assassin's Creed Valhalla nu met details en trailer aangekondigd

Ubisoft heeft de beloofde trailer van Assassin’s Creed Valhalla online gezet en meteen wat meer details gegeven over de game.

Assassin’s Creed Valhalla is ontwikkeld door het team achter Assassin’s Creed IV: Black Flag en Assassin’s Creed Origins bij Ubisoft Montreal, speelt zich af in de tijd van de Vikingen. Spelers beleven het verhaal van Eivor, een Viking die werd opgevoed met verhalen van strijd en glorie. Eivors clan van Noormannen zijn verdreven uit Noorwegen door eindeloze oorlogen en afnemende grondstoffen in de negende eeuw na Christus, over de ijzige Noordzee naar het rijke, maar gebroken Engeland. Op het moment dat de Vikingen hun nieuwe thuis gevonden lijken te hebben, stuiten ze op weerstand van de Saxons. Onder hen is koning Aelfred van Wessex, die zelf de enige heerser van een beschaafd Engeland wil worden. Tegen alle verwachtingen in moet Eivor doen wat nodig is om Valhalla binnen handbereik te houden.

De game biedt spelers een Vikingervaring in een dynamische open wereld die zich verzet tegen de brute achtergrond van de Donkere Middeleeuwen van Engeland. Deze nieuwste game in de Assassin’s Creed-serie introduceert tevens tal van nieuwe features, waaronder raids, het uitbouwen van een nederzetting en het opbouwen van hun macht en invloed.

Spelers hebben de keuze of zij als mannelijke of vrouwelijke Eivor spelen en krijgen toegang tot tal van uitrustingsmogelijkheden, waaronder de mogelijkheid om haar, tatoeages, oorlogsverf en uitrusting aan te passen. Politieke allianties, strijdbeslissingen en dialoogkeuzes beïnvloeden de wereld van Assassin’s Creed Valhalla, waardoor spelers beslissingen moeten afwegen om hun thuis en de toekomst van hun clan te beschermen.

Het vernieuwde vechtsysteem biedt spelers onder andere de mogelijkheid om in beide handen een ander wapen te gebruiken en dat is ook wel nodig met een grotere verscheidenheid aan vijanden dan ooit tevoren. Om noodzakelijke rijkdom en grondstoffen te verdienen, hebben spelers de mogelijkheid om met hun schip op specifieke locaties raids te leiden.

"We kunnen niet wachten tot spelers deze geweldige Vikingreis zelf kunnen ervaren", zegt Ashraf Ismail, Creative Director van Assassin’s Creed Valhalla. "Spelers ontdekken het leven van Eivor, een Viking raider en clanleider. Eivor wordt geconfronteerd met de uitdagingen van de zoektocht naar een nieuw thuis te midden van een machtsstrijd over de controle van Engeland."

Assassin’s Creed Valhalla is in het najaar van 2020 verkrijgbaar voor Xbox Series X, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4, Stadia en pc via de Epic Games Store en de Ubisoft Store. Ook gaat de game onderdeel zijn van Uplay+.

Automobilist (19) lurkt aan lachgasballon terwijl hij 120 kilometer per uur rijdt

Agenten hebben gistermiddag op de A4 een automobilist betrapt die tijdens het rijden lachgas gebruikte. De 19-jarige man uit Diemen moest zijn auto inleveren.

Rond 15.30 uur zagen de agenten op de snelweg dat de bestuurder en de bijrijder beiden een gevulde ballon in hun mond hadden. Deze ballonnen werden steeds kleiner.

Het rijgedrag was volgens de politie opvallend. Zo slingerde de bestuurder, reed hij lange tijd onnodig links en reed hij tussen de 90 en 120 kilometer per uur, terwijl er geen reden was om zijn snelheid aan te passen.

Op de Oude Haagseweg in Nieuw-West werden de man en vrouw gecontroleerd. De bijrijder had een grote grijze gascilinder tussen haar benen staan, deze cilinder was met een laagje ijs bedekt. 'Gezien de ijslaag was er kennelijk in korte tijd een aanzienlijke hoeveelheid gas uitgelopen', laat de politie weten. 'Op de bodem van de auto lagen diverse ballonnen.'

De bestuurder moest zijn rijbewijs inleveren. Omdat hij die niet bij zich had, hebben agenten de auto waar hij in reed meegenomen. Die krijgt de 19-jarige man pas terug als hij zijn rijbewijs komt brengen.

Speerwerpgrootheid Lusis (80) overleden

Voormalig speerwerper Janis Lusis is overleden. De Let, die in zijn carrière nog uitkwam voor de Sovjet-Unie, leed aan kanker en overleed op 80-jarige leeftijd.

Vooral in de jaren zestig en de eerste helft van de jaren zeventig was Lusis toonaangevend in het speerwerpen. Bij zijn debuut op de Olympische Spelen in 1964 in Tokyo won hij brons, vier jaar later was er goud in Mexico-Stad en in München completeerde hij het setje medailles - als enige speerwerper én enige Let ooit - met zilver. Nog eens vier jaar later bleef Lusis steken op de achtste plek.

Die zilveren medaille kwam tot stand na misschien wel de spannende speerwerpcompetitie ooit op de Spelen. Klaus Wolfermann uit West-Duitsland gooide de speer in de vijfde ronde naar 90,48 meter en pakte de leiding, waarna wereldrecordhouder Lusis in zijn laatste worp nét tekort kwam: 90,46 meter. Het is de kleinste afstand ooit tussen goud en zilver en op dat moment was het zelfs de kleinst mogelijke afstand, het meten werd in eenheden van twee centimeter gedaan.

Met 91,68 meter in 1968 en 93,80 meter in 1972 gooide Lusis twee wereldrecords, tussendoor won hij in 1962, 1966, 1969 en 1971 ook nog de Europese titel. Lusis was getrouwd met Elvira Ozolina, de olympisch speerwerpkampioene van 1960. Hun zoon Voldemars Losis kwam in 2000 en 2004 niet in de buurt van de medailles.

Jaarverslag MIVD: weerbaarheid blijven versterken

Nederland moet zijn weerbaarheid blijven versterken tegen de voortdurend toenemende dreiging. Dat concludeert directeur Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) generaal-majoor Jan Swillens in het jaarverslag over 2019. Dit is vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd.

Nederland heeft volgens de MIVD te maken met heimelijke beïnvloeding, digitale spionage en sabotage en de toenemende verwevenheid tussen veiligheid en economie. “De dreigingen waarmee Nederland te maken heeft, doen zich steeds vaker voor in het schemergebied tussen vrede en oorlog. De zogeheten ‘grijze zone’”, concludeert Swillens.

Digitale spionage door landen bij overheden en bedrijven is een van de grootste dreigingen voor ons land en onze bondgenoten. Maar ook digitale verstoring van vitale infrastructuur behoort tot de mogelijke gevaren. Verschillende landen blijven in Nederland en andere westerse landen op zoek naar kennis en goederen. Bijvoorbeeld om dit voor hun eigen wapenprogramma en wapenexport te gebruiken. Swillens: “Als dat lukt, kan die kennis zich dus tegen onszelf keren.’’

COVID-19: 514 nieuwe besmettingen en 84 doden, totaal 39.316 en 4795

Tot en met 30 april 10:00 uur zijn er in Nederland in totaal 39.316 COVID-19 patiënten gemeld aan het RIVM, dat is een toename van 514 ten opzichte van gisteren. Van deze gemelde patiënten zijn er tot nu toe 10.769 (+84) opgenomen (geweest) in het ziekenhuis.

Er zijn sinds de vorige update 84 patiënten overleden aan COVID-19. Er zijn in totaal 4795 mensen overleden aan de gevolgen van het SARS-CoV-2 virus.

Het werkelijke aantal COVID-19 patiënten is hoger dan het aantal meldingen in de surveillance, omdat niet iedereen met mogelijke besmetting getest wordt. Het werkelijke aantal COVID-19 patiënten opgenomen in het ziekenhuis is hoger dan het aantal opgenomen patiënten gemeld in de surveillance, omdat de surveillance gebaseerd is op de informatie op het moment van melding. Ziekenhuisopname na melding is niet altijd bekend.

Hoestende jongeren verhoord

Op maandag 6 april scholden twee jongens een 54-jarige vrouw uit Bunschoten uit, kennelijk omdat zij een mondkapje droeg. Ook hoestten de knapen in de richting van haar gezicht. Zij deed aangifte en een politieonderzoek volgde. Dit heeft geleid tot het bekend worden van de twee verdachten. Zij zijn inmiddels verhoord.

Lees ook: Politie zoekt getuigen van belediging in Bunschoten

Op die bewuste dag, rond 17.15 uur fietste het slachtoffer met een mondkapje op door Bunschoten. Dit deed zij omdat zij voor haar zieke ouders en zieke man zorgde. Toen ze door de Tuinfluiter fietste, naderden er twee jongens en maakten haar met woorden belachelijk. En daar lieten ze het niet bij. Eenmaal in de buurt van de vrouw, hoestten de twee jongens in de richting van haar gezicht.

Er werd een oproep aan getuigen gedaan zich te melden en een politieonderzoek gestart. De media-aandacht en het onderzoek leidde naar het bekend worden van beide verdachten. Het gaat om jongeren uit Bunschoten van 15 jaar oud. Zij zijn op 22 en 28 april ontboden aan het politiebureau en verhoord.

Het dossier zal worden overgedragen aan justitie die beslist over de verdere vervolging. De ouders van beide jongeren zijn in kennis gesteld.

Vernieling van zendmast ontdekt na hervatten renovatiewerkzaamheden

Bij hervatting van renovatiewerkzaamheden is dinsdag 28 april ontdekt dat een zendmast op het dak van een seniorenflat aan de Grindweg in Rotterdam is vernield. De kabels zijn doorgesneden en er is brandschade ontdekt.

De werkzaamheden bij de flat hadden enige tijd stil gelegen. Mogelijk heeft men zich via de steigers, die er al een tijd staan voor de werkzaamheden, een toegang verschaft tot het dak. Het is op dit moment niet precies te zeggen wanneer de vernieling is gepleegd. De politie onderzoekt samen met de providers van de masten wanneer dit precies gebeurd kan zijn. Op basis daarvan zou mogelijk kunnen worden vast gesteld wanneer de mast vernield is en kan er gericht naar bijvoorbeeld camerabeelden worden gezocht.

Desondanks is alle informatie welkom. Getuigen die de afgelopen weken iets hebben gezien op of rond de mast op het dak van de flat aan de Grindweg, of personen op de bouwsteigers hebben gezien, worden verzocht zich te melden. Dat kan via 0900-8844 of 0800-7000 voor Meld Misdaad Anoniem. 

Satisfying Video van Walibi: kijken naar spuitende hogedrukreiniger

Pretpark Walibi Holland weet wat we nodig hebben dezer dagen. "We kennen de satisfying video's vast wel. De video's zijn een genot om naar te kijken. Wij hebben speciaal voor jullie een eigen satisfying video gemaakt van een collega die de straat schoon spuit bij de hoofdingang. Geniet hoe het vuil verdwijnt van de straatstenen", zo laat het pretpark weten. Veel kijkplezier!

Call of Duty: Modern Warfare krijgt update, maar blijft hard drives van spelers gijzelen

Eergisteren heeft Call of Duty: Modern Warfare een nieuwe update gekregen met een hoop bug fixes, plus een update die data pack 1 wordt genoemd. Ondanks dat de patch weinig nieuws toevoegt met onder andere bug fixes, balance-updates en de Shoot the Ship-mode die gebruik maakt van de bestaande maps Shoothouse en Shipment is de patch toch een dikke 10 gigabytes. Voeg daaraan toe dat het eerder genoemde data pack ook nog eens 15 GB is en je hebt een update die maar liefst 32 GB van je hard drive vereist.

In totaal heeft Call of Duty: Modern Warfare maar liefst 175 gigabytes aan bestanden, en heeft het 200 GB nodig om de game up-to-date te houden op pc. Een thread op reddit een maand geleden was al niet mals richting ontwikkelaar Infinity Ward: volgens de gebruikers is het belachelijk dat de game zoveel ruimte vereist. Ook met de release van de huidige patch notes zijn comments te lezen die de ontwikkelaar vervloeken voor de grootte van de patch.

Het probleem lijkt in ieder geval niet aan dovemansoren gericht: Paul Haile, de production director van Modern Warfare, bood in februari al zijn excuses aan voor de grootte van de game. Dit was als gevolg van de lancering van season 2, die 50 GB vereiste: ongeveer de gemiddelde grootte van een Triple A-game op Steam. "We blijven constant vechten tegen de grootte van de downloads en de ruimte die de game op de harde schijf inneemt." Hoewel Haile dus het probleem erkent, moeten spelers het voorlopig nog even doen met gigantische patches voor de shooter.

CODModernwarfare

Gratis games voor werknemers Britse gezondheidszorg

Dat dokters, verplegers en andere werknemers in de gezondheidszorg het nu zwaar hebben met de coronacrisis mag geen verrassing meer zijn. Om de werknemers van de National Healthcare Service (NHS) in het Verenigd Koninkrijk een hart onder de riem te steken, hebben de brancheorganisatie voor de Britse games-industrie (UKIE), ontwikkelaars en publishers de handen ineen geslagen en het Games for Carers-initiatief opgericht. NHS-personeel kan via dit programma een gratis game claimen, zodat ze een beetje afleiding kunnen hebben.

De lijst waar werknemers van de NHS uit kunnen kiezen is geen kleintje: over 85.000 games zijn beschikbaar, inclusief grote titels zoals Doom Eternal, Dreams, en FIFA 20. De games zijn ook voor een groot arsenaal van platforms te kiezen zoals PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch, Vita, Android, iOS en zelfs virtual reality-brillen zoals de Occulus Rift.

"Ons geweldige NHS-personeel werkt heel hard op de frontlinie in het gevecht tegen het coronavirus, en het is fantastisch om te zien hoe de Britse industrie samenkomt om dankjewel te zeggen met deze campagne", zegt minister voor creatieve industrieën Caroline Dinenage. "We hebben nauw samengewerkt met gamebedrijven om mensen veilig te houden en ik ben verheugd dat de sector de NHS wil blijven steunen op zo'n innovatieve manier."

NHS-personeel kan de gratis game claimen door hun NHS-emailadres in te vullen op de Games for Carers website. Het zal hoogstwaarschijnlijk een welkome steun in de rug zijn, zeker na de jarenlange bezuinigingen die zijn doorgevoerd door de Britse regering.

NHS

Overwatch League-pro maakt overstap naar Valorant

Hoewel Riot's nieuwste shooter Valorant nog in de beta-fase is, wordt nu al duidelijk dat professionele spelers van andere games potentie zien in de game. Jay "Sinatraa" Won, speler van de San Fransisco Shock in de Overwatch League, heeft aangekondigd dat hij deel gaat uitmaken van het professionele team Sentinels dat zich focust op Valorant.

Dat een van de beste spelers van de Overwatch League de overstap maakt naar een andere game kan worden gezien als een fikse deuk in het imago van Blizzard's shooter: Sinatraa won vorig jaar nog de playoffs van de Overwatch League met de San Fransisco Shock en werd tot MVP uitgeroepen van de competitie. Extra zuur is dat Blizzard net een nieuwe skin heeft gemaakt die de Amerikaan eert voor zijn prestaties.

De kritiek van Sinatraa is ook niet mals. "Ik ben gewoonweg mijn passie verloren voor de game. Ik weet niet wat de uiteindelijke druppel was, maar waarschijnlijk was het de 2-2-2 lock... Ik weet dat het voor mij moeilijk was in te loggen om te spelen en ik had totaal geen lol meer in ranked." De 2-2-2 lock verwijst naar de limiet van personages met een bepaalde rol in een team (DPS, Tank en Support) en is kortgeleden door Blizzard ingevoerd om meer variatie te brengen in composities van teams. De verandering is tot heden toe controversieel onder Overwatch-spelers.

Naast Sinatraa bestaat Sentinels onder andere uit voormalige Counter Strike-spelers Shahzeb “ShahZaM” Khan and Hunter “SicK” Mims, en Jared “Zombs” Gitlin maakte de overstap van Apex Legends. Het team mist nu nog één speler. Valorant heeft nog niet eens een ranked mode, maar volgens Riot kunnen spelers dit zeer snel verwachten volgens de laatste patch notes.

Sinatraa

Foto door Robert de Paul / Blizzard Entertainment

Grapperhaus spreekt ICT-bedrijven aan op kinderporno op hun servers

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid gaat gericht ICT-bedrijven aanschrijven waar kinderpornografisch materiaal op de servers is aangetroffen. Deze bedrijven zijn naar voren gekomen in een eerste monitoring die door de TU Delft is ontwikkeld om de publiek-private aanpak van online kinderporno te verbeteren. Minister Grapperhaus spreekt de bedrijven aan op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid om het internet op te schonen van (beelden van) seksueel kindermisbruik.

Met de voortschrijdende digitalisering van de samenleving is de verspreiding van online kinderporno zorgwekkend toegenomen. Dat blijkt ook weer uit recente cijfers van het Meldpunt Kinderporno (EOKM). Minister Grapperhaus heeft vanaf het begin van deze kabinetsperiode de aanpak online seksueel kindermisbruik samen met de ICT-branche opgepakt.

Grapperhaus: "Het gaat om een gruwelijk maatschappelijk probleem. Hosters moeten ervan doordrongen zijn dat ze een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben om kinderen online te beschermen tegen misbruik. Ook als ouder materiaal blijft rondzwerven op het internet is dat zeer schadelijk voor het leven en de ontwikkeling van kinderen.’’

Publiek-private aanpak
De aanpak van online kinderporno kan alleen in publieke-private samenwerking slagen. Het uitgangspunt is dat de politie en het Openbaar Ministerie (OM) acute misbruiksituaties stoppen door daders op te sporen en te vervolgen. Dankzij investeringen in de opsporing wordt de aanpak van criminelen en daders in kinderpornonetwerken op darkweb succesvoller. Bij het schonen van het openbare web speelt de private sector – hosting providers – de hoofdrol. Het overgrote deel van het bedrijfsleven werkt ook mee aan een schoon internet en heeft zich gecommitteerd aan een 24-uurs norm voor het verwijderen van de schadelijke content van hun servers na een melding daarover.

Kleine groep bedrijven
Door de monitor van de TU Delft komt in beeld welk bedrijf, waar en hoeveel kinderpornografisch materiaal op een server heeft staan. Uit de eerste meting van begin 2020 kwamen de 15 aangeschreven bedrijven in het vizier. Het beeld is dat het overgrote deel van de schadelijke content via een klein deel van deze bedrijven online komt. De komende maanden zal de monitor worden uitgebreid om te kunnen meten hoe lang de bedrijven erover doen om na het ontvangen van een melding de content te verwijderen. Wanneer de TU Delft de metingen compleet heeft en in een rapport heeft opgeleverd, zal minister Grapperhaus hierover de Tweede Kamer nader informeren. Daarmee worden de namen en prestaties van bedrijven bekend die kinderpornografisch materiaal (ongewild) hosten.

Voor bedrijven die niet willen meewerken aan het opschonen van het internet, wordt verder gewerkt aan een bestuursrechtelijke handhaving. Foute en lakse internetbedrijven riskeren hierdoor straks een boete of een dwangsom als zij na een melding van beeldmateriaal van seksueel kindermisbruik dit niet snel genoeg van het openbare web verwijderen.

Vijftien studios werken aan Assassin's Creed: Valhalla

Ubisoft bedankt Bosslogic en andere studio's voor de reveal van de nieuwe Assassin's Creed: Valhalla via een tweet. Dat er meer studio's werken aan een game is niet raar, maar voor deze Assassin's Creed zijn er wel vijftien studio's bezig om de game te maken.

Assassin's Creed: Valhalla speelt zich in ieder geval af met Vikingen die in Engeland waren. Dat is in de tijdsperiode van 793- 1066 geweest. Vanavond weten we meer over Assassin's Creed: Valhalla, want dan komt er daadwerkelijk een trailer van de game, hopelijk gevolgd met wat meer details. Om 17.00 komt de trailer online.

Drie tieners opgepakt voor straatroven Almere

De afgelopen dagen heeft de politie drie jongeren uit Almere aangehouden die ervan worden verdacht betrokken te zijn bij een of meerdere straatroven. Het gaat om drie jongens in de leeftijd van 14 tot 16 jaar. De jongens zijn aangehouden na onderzoek van het politieteam dat alle straatroven in Almere onderzoekt.

Met name in de maanden februari en maart zijn er in Almere meerdere straatroven gepleegd. De meeste slachtoffers waren minderjarig. De politie heeft een speciaal team opgericht om deze straatroven te onderzoeken. Vanwege de coronacrisis is een aantal aanhoudingen uitgesteld naar deze periode. De jongeren zijn verhoord en meer aanhoudingen worden door de politie niet uitgesloten.

12-jarige overleden na aanrijding

Het 12-jarige meisje dat op vrijdag 24 april betrokken raakte bij een aanrijding op de Rijksweg in Reuver is aan haar verwondingen overleden. Dat meldt de politie. 

Lees ook: Moeder en dochter per traumaheli naar ziekenhuis na ongeval

Even voor 21:30 uur vond er die vrijdag een aanrijding plaats tussen een personenauto en een fiets. Het meisje zat samen met haar moeder op de fiets. Beiden werden per traumahelikopter naar het ziekenhuis in Nijmegen vervoerd.

The Last of Us Part II is meer dan 100GB

The Last of Us Part II gaat heel veel harddrive ruimte van je PlayStation vereisen. Net als Final Fantasy VII Remake komt TLoU2 op twee blu-ray schijven. Volgens de Playstation-website gaat de game 'minimaal 100GB vereisen'. Daar komen waarschijnlijk nog patches bovenop. The Last of Us Part II komt op 18 juni uit en is exclusief voor PS4.

De sequel speelt zich vijf jaar na het origineel af. Je speelt als de 19-jarige Ellie in een post-apocalyptische wereld die nog steeds overvol zit met zombie-achtige wezens. Alle verhaalscenes zijn recent op het internet gelekt, dus wees voorzichtig met internetresultaten rondom deze game als je geen zin hebt in spoilers.

Moving Out laat co-op actie zien in launchtrailer

Moving Out is een co-op game waar je samen als verhuizers speelt. Je doel is om meubilair op te tillen en alles naar het verhuiswagen te brengen. Soms is meubilair te zwaar voor in je eentje, dan heb je hulp van je partner nodig. De game is op 28 april uitgekomen voor PS4, Xbox One, Switch en pc. Bekijk de launchtrailer hieronder.

De game bevat meer dan vijftig levels en is vrij catoony. Je begint met verhuisklussen in normale huizen, maar al snel moet je ook naar spookhuizen, pretparken en andere meer ongewone locaties. Je gaat op gegeven moment zelfs de ruimte in.

Oddworld: Munch's Oddysee komt volgende maand naar Switch

Oddworld: Munch’s Oddysee, de Xbox-game uit 2001, krijgt op 14 mei een port voor Switch. De game is een soort avontuurspel met lichte platformer-elementen. In de Oddworld-serie speel je als Abe, een 'mudokon' die erop uit gaat om andere mudokons te redden. 

In Munch's Oddysee speel ook als Munch, een waterwezen die met behulp van een rolstoel ook buiten het water nuttig kan zijn. Munch heeft daarnaast ook psychische krachten. Het klinkt misschien allemaal een beetje vreemd, maar het heet dan ook niet voor niets 'Oddworld'.

Opnieuw brand in zendmast, politie zoekt getuigen

Een zendmast aan de Langeweg Noord in Standdaarbuiten was afgelopen nacht woensdag 29 april 2020 doelwit van mogelijke brandstichting. De politie is op zoek naar getuigen die mogelijk iets gezien hebben.

Er werd een kleine brand rond 23.30 uur gemeld bij de politie. De brandweer kon de brand snel blussen. De zendmast is daarna door de politie onderzocht. Het vermoeden bestaat dat de brand in de zendmast is aangestoken.

De politie vraagt getuigen contact op te nemen via 0900-8844, 0800-7000 voor Meld Misdaad Anoniem, WhatsApp of door het tipformulier op de website in te vullen.

Overdracht van korpschef Erik Akerboom naar Henk van Essen

Ook het aantreden van een nieuwe korpschef verloopt in coronatijd anders dan normaal. Met een sobere ceremonie vond woensdag 29 april de officiële overdracht plaats van korpschef Erik Akerboom naar zijn opvolger Henk van Essen. ‘Ik weet dat het korps bij jou in goede handen is.’

‘Zorg goed voor ons korps en zorg goed voor elkaar’, met deze woorden droeg scheidend korpschef Erik Akerboom woensdag zijn functie over aan Henk van Essen. ‘Ik weet dat het korps bij jou in goede handen is, Henk. Het vertrouwen is groot door onze nabijheid. We bewijzen onze waarde als het erop aankomt bij grote zaken, aanslagen, demonstraties, crises. En jonge mensen willen heel graag bij ons werken. Henk, samen met jouw collega’s in de politietop kun jij je grote liefde voor de politie, vakmanschap en draagvlak inzetten voor de interne opgave die er ligt, het “versterken van het interne vertrouwen”. Ik geef jullie vol overtuiging de sleutels van dit mooie huis.’

Ceremonie
Wat normaal gesproken een ceremonie met 350 man in de Ridderzaal was geweest, vond woensdag in versoberde vorm plaats in de aula van het politiebureau aan de Burgemeester Patijnlaan in Den Haag. Onder toeziend oog van een selecte groep collega’s uit de politietop, de minister van Justitie en Veiligheid en onder meer vertegenwoordigers van het Openbaar Ministerie en burgemeesters vond de officiële overdrachtsceremonie tussen de oude en nieuwe korpschef plaats. Overal de verplichte anderhalve meter afstand. En ook de ceremoniële overdracht van de koninklijke standaard werd verricht door slechts één persoon in plaats van de gebruikelijke ploeg van zeven man.

Gedroomde kandidaat
Minister Grapperhaus bedankte in zijn toespraak Akerboom uitvoerig voor zijn werk als korpschef, maar wel met een knipoog: ‘Je streed voor meer diversiteit, bracht het ziekteverzuim verder omlaag, luisterde naar kritiek. En dat alles zonder dat je haar ooit door de war ging, altijd spic en span. Beleefd, bescheiden, maar een strijder op belangrijke momenten. Jij stak je nek uit, durfde tegen de politiek in te gaan. Tijdens het vuurwerkdebat. Als er gekort werd op personeel.’

De minister noemde Van Essen vervolgens de gedroomde kandidaat om de nieuwe korpschef te worden. ‘Je kent het korps door en door, zit al veertig jaar bij de politie. Door jouw aderen stroomt blauw bloed. Je doet het niet alleen goed bij de eigen mensen, maar staat ook je mannetje in de Trêveszaal.’ (vergaderzaal ministerraad op het Binnenhof). Hij besloot zijn toespraak met een opdracht: ‘Henk, ik wil dat je de politie door het nieuwe tijdperk loodst. Agenten moeten zich thuis voelen, inwoners van ons land moeten zich vertegenwoordigd zien.’

Binnenkant
De oproep van Grapperhaus sloot naadloos aan bij de woorden die Van Essen zelf tot zijn voorganger Akerboom – en eigenlijk alle politiemedewerkers – richtte: ‘De afgelopen zeven jaar steeg bij het publiek het vertrouwen in de politie, is de veiligheid vergroot. Dat hebben we buiten gerealiseerd. Maar aan de binnenkant moeten we nog een been bijtrekken. Het gaat er uiteindelijk om dat de collega ook het gevoel heeft dat ie binnen zijn werk veilig kan doen. Dat ie kan zijn wie die is. Dat ie z’n eigen talenten mee kan nemen. Z’n eigen plus- en minpunten. Daarvoor geaccepteerd wordt. En dat die politieorganisatie hem die ruimte biedt. Dat is een opgave waar ik voor wil staan.’

'Volste vertrouwen'
De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb gaf desgevraagd namens de regioburgemeesters een korte bespiegeling op zijn samenwerking met Akerboom. ‘Over gevoelige dossiers die vaak grote impact hebben op de samenleving, heb ik uitstekend kunnen sparren met Erik Akerboom. Denk aan de ingrijpende Humeyra-zaak of aan de veiligheid van onze dienders, na het geweldsincident bij een trouwstoet. Ik kijk uit naar de samenwerking met Henk van Essen; ik heb er alle vertrouwen in dat de samenwerking ook met hem uitstekend zal zijn.’

Net als Aboutaleb blikt ook Gerrit van der Burg, voorzitter van het College van procureurs-generaal, met respect terug op de samenwerking met Erik Akerboom. ‘We wisten wat we aan elkaar hadden. In een moeilijke periode is de politieorganisatie onder zijn leiding in rustiger vaarwater gekomen. Wat ik aan hem bewonder, is dat hij altijd opkwam voor zijn mensen.’

Daarnaast sprak Van der Burg zijn volle vertrouwen uit in de samenwerking met Henk van Essen. ‘Van Essen neemt een schat aan ervaring mee en heeft veel draagvlak door zijn stijl en zijn persoonlijkheid. De politie mag trots zijn op deze nieuwe korpschef.’

Afbeelding: Politie Nederland
Afbeelding: Politie Nederland

Rutte: 'Zoveel mogelijk binnen blijven lijkt te verrommelen'

Premier Rutte heeft woensdag opnieuw benadrukt dat mensen zoveel mogelijk binnen moeten blijven. Volgens hem wordt de kans anders kleiner dat restaurants en sportscholen op niet al te lange termijn weer open mogen. Dat zei Rutte na het wekelijkse crisisberaad over de aanpak van het coronavirus. Volgens de premier gaan steeds meer mensen de straat weer op. 

'Als, doordat het drukker wordt op straat, zou blijken dat het aantal besmettingen toch zou toenemen en je dat terug zou zien in de cijfers, dan zijn we als het ware al bezig om die zwaarbevochten ruimte in de afgelopen weken al weer als samenleving in te nemen', zei Rutte. 'Dat betekent dat het lastiger wordt voor het kabinet om te zeggen, we gaan andere sectoren meer ruimte geven.'

Volgens hem is het binnen blijven in eerste instantie goed gelukt. 'Maar in de afgelopen weken lijkt het toch wat te verrommelen als we niet oppassen. We gaan meer naar buiten, maar lijken die anderhalve meter te handhaven. Laten we ervoor zorgen dat de ruimte die nodig is voor de bedrijven, dat die ook de komende weken ook beschikbaar komt. En dat die niet al is ingenomen door ons allemaal, doordat we zelf meer op straat zijn.'


Stunts met kip oorzaak nieuwe stijging kiloknallers

Het aantal kiloknallers is in het eerste kwartaal van dit jaar opnieuw gestegen, met 6 procent. De stijging wordt vooral veroorzaakt door meer aanbiedingen met keurmerkloze kip: een stijging van 21 procent ten opzichte van vorige jaar. ”Het lijkt erop dat supers de dalende vraag naar vlees compenseren met extra veel kipstunts,” zegt Anne Hilhorst van Wakker Dier.

Na een daling vanaf 2015 nam vorig jaar het aantal kiloknallers voor het eerst weer toe. Die ontwikkeling zet door in het eerste kwartaal van 2020. “De toename in kiloknallers lijkt structureel te worden. Een zorgwekkende trend,” zegt Hilhorst. Het aantal aanbiedingen van vlees met een dierenwelzijnskeurmerk is niet toegenomen.

Albert Heijn
Albert Heijn heeft in het eerste kwartaal van 2020 verreweg de meeste aanbiedingen met keurmerkloze kip (136). Het Zaanse concern is met 54 extra kip-kiloknallers de grootste stijger, en wordt op afstand gevolgd door Vomar (24) en Dirk (17). “Albert Heijn toont zich niet alleen wat betreft kippenwelzijn, maar ook met het reclamebeleid een achterloper,” zegt Hilhorst.

Kiloknallers
Kiloknallers zijn aanbiedingen voor vlees en vleeswaren zonder dierenwelzijnskeurmerk. Supermarkten gebruiken deze stunts om klanten naar hun winkels te lokken. Hierdoor stuwen zij de verkoop van dit leedvlees op. Wakker Dier volgt sinds 2010 de aanbiedingen van de supermarkten. De organisatie volgt hiervoor de grootste supermarkten: Albert Heijn, Aldi, Coop, Deen, DekaMarkt, Dirk, Hoogvliet, Jumbo, Lidl, Plus, Spar en Vomar.

Schot gelost bij ruzie Amsterdam

In het park van het Frederik Hendrikplantsoen in  Amsterdam is gisteravond geschoten. Kort daarop heeft de politie een verdachte aangehouden. Niemand raakte gewond.

De melding van de schietpartij kwam rond 19.15 uur. Volgens een politiewoordvoerder werd er een schot gelost tijdens een ruzie tussen twee mannen. Het vuurwapen is door de politie aangetroffen. Met een speurhond wordt onderzocht waar de kogel is beland.

Politie houdt derde verdachte zendmastbranden aan

De politie-eenheid Midden-Nederland heeft in samenwerking met de Landelijke Eenheid een derde verdachte aangehouden in het onderzoek naar de zendmastbranden. Het gaat om een 30-jarige man uit Swifterbant. Hij wordt verdacht van het in brand steken van een zendmast in Dronten. De man zit nu vast voor verhoor. De politie onderzoekt of hij bij meerdere branden betrokken is geweest.

Op 10 april werd een zendmast in brand gestoken aan de Guldendreef in Dronten. Er ontstond een hevige brand en de zendmast werd volledig verwoest. De recherche van Eenheid Midden-Nederland startte een rechercheonderzoek en stelde bewakingsbeelden veilig.

De afgelopen weken woedden meerdere branden in zendmasten. De politie gaat in al die gevallen uit van brandstichting. De Landelijke Recherche, onder gezag van het Landelijk Parket, onderzoekt of sprake is van enige vorm van georganiseerd verband. Zij werkt daarin nauw samen met de betreffende regionale eenheden.

De politie gaat verder met het onderzoek naar de andere branden en roept burgers op bij eventuele verdachte situaties bij een mast gelijk 112 te bellen en filmbeelden te maken.

Het in brand steken van de zendmasten is zorgelijk en onacceptabel. De eventuele impact van de uitval van de zendmasten kan groot zijn. Het kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor de dekking van het telefoonnetwerk en daardoor voor de bereikbaarheid van de hulpdiensten. Dat de politie de brandstichtingen stopt, de verdachten opspoort en eventueel hun netwerk blootlegt, is dan ook van groot belang.

Tassenmuseum sluit voorgoed de deuren

Het Tassenmuseum aan de Herengracht in Amsterdam sluit na dertien jaar voorgoed de deuren. Het museum was vanwege de coronacrisis al sinds 13 maart gesloten, maar zal niet meer heropenen. Er is volgens het museum onvoldoende perspectief voor de toekomst.

'Er zijn helaas onvoldoende financiële middelen in de vorm van subsidies en sponsoring gevonden voor continuering op lange termijn', zo staat te lezen op de website van het museum. 'Het was een moeilijke keuze.' Volgens het museum zijn alle opties om langer open te blijven uitvoerig onderzocht. 'Uiteindelijk is de sluiting van het museum en de afwikkeling hiervan de meest passende vorm om dit prachtige initiatief af te ronden.'

Het Tassenmuseum opende in 2007 de deuren en verwelkomde sindsdien meer dan een half miljoen bezoekers. De collectie bestaat uit zo'n 4500 items. Getracht wordt om de collectie bij elkaar te houden.

Luigi mag nog een keer bang zijn

Nintendo heeft de tweede DLC van Luigi’s Mansion 3 via de Nintendo eShop uitgebracht. Deze downloadbare content bevat nieuwe kostuums, nieuwe vloerthema's, nieuwe spoken en nieuwe minigames in de modi ScareScraper en ScreamPark.

De drie nieuwe multiplayer-minigames voor de ScreamPark-modus bevatten PuckStravanganza, een ijskoude explosie van hockey-achtige chaos, Floaty Frenzy, een hindernisbaan die je tovenarij op het water zal testen en Desperate Measures, waarbij je vakkundig al het aanwezige zand moet beheersen om de weegschaal in jouw voordeel te kantelen. In de modus ScareScraper heeft Luigi drie nieuwe kostuums tot zijn beschikking: tovenaar The Amazing Luigi, de piraat Cap’n Weegee en de paleontoloog Paleontoluigist.

De Luigi’s Mansion 3 - Multiplayer Pack bevat deel 1 en 2 van de DLC en is te koop voor 10 euro in de Nintendo eShop.

Luigi's Mansion 3

FOK! Wat een weer: bewolkt en regen

Het is bewolkt en een regengebied trekt van het zuidwesten naar het noordoosten van het land. In de middag wordt het overwegend droog en is er af en toe zon. In de avond trekken er enkele buien over het land, lokaal kan daarbij onweer en hagel voorkomen. De maxima liggen tussen 12°C in het noorden en 16°C in het zuidoosten. De wind is zuidwestelijk en matig tot vrij krachtig, langs de kust en op het IJsselmeer af en toe krachtig. In de avond wordt de wind zuidelijk.

In de nacht naar vrijdag is het grotendeels bewolkt en komen er enkele buien voor, lokaal is daarbij nog onweer mogelijk. De temperatuur daalt naar circa 8°C. De wind wordt zuidwestelijk en is matig tot vrij krachtig, aan zee krachtig.

Vrijdagochtend begint overwegend bewolkt en vooral in de kustgebieden zijn er nog buien aanwezig. In de loop van de ochtend breidt de buienactiviteit zich landinwaarts uit. Vooral in het oosten en zuiden is er kans op onweer en hagel. In de middag wordt het van het westen uit droger en gaat de zon vaker schijnen. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 11°C in het noorden tot lokaal 15°C in het zuidoosten van het land. De zuidwestelijke wind is matig tot vrij krachtig, langs de kust en op het IJsselmeer af en toe krachtig. (Bron: KNMI)

Meer weer op FOK!

Dodewaard (Foto: Charged)
De natuur in bloei nabij Dodewaard. (Foto: Charged)

Jouw foto of filmpje bij het weerbericht? Mail hem naar weer@fok.nl onder vermelding van je username en waar je de foto (ongeveer) hebt gemaakt. Wie weet staat jouw foto bij het volgende weerbericht.

Minder asielzoekers en nareizigers in maart door corona

In maart van dit jaar zijn 1.025 eerste asielverzoeken gedaan. Dat aantal is zo’n 40 procent lager dan in de eerste twee maanden van 2020 en 850 minder dan in maart 2019. Ook het aantal nareizigers is gedaald tot 125, dat is 26,7 procent van het aantal nareizigers in januari of februari 2020. Deze daling van het aantal asielverzoeken en nareizigers is mede het gevolg van de coronacrisis. Dat meldt het CBS op basis van de laatste asielcijfers van het IND.

Eerste asielverzoeken
In maart 2020 zijn er 1.025 asielverzoeken gedaan, gemiddeld 40 procent minder dan in de maanden januari (1.970) en februari (1.515). Deze daling wijkt af van het seizoenpatroon van de laatste drie jaren, waarbij te zien was dat in maart meer asielverzoeken werden gedaan dan in februari. In vergelijking met een jaar eerder werden in maart van dit jaar 850 minder asielverzoeken gedaan.
De daling in maart heeft te maken met de internationale en nationale maatregelen rondom de coronacrisis.

Syriërs blijven de grootste groep asielzoekers
In de eerste drie maanden van dit jaar kwam een kwart van de asielverzoeken (1.100) van Syriërs. In maart dienden zij 220 keer een verzoek in. Algerijnen dienden in het eerste kwartaal 290 keer een asielverzoek in, asielzoekers met de Turkse, Marokkaanse en Nigeriaanse nationaliteit meer dan 200 keer.

Bijna geen asielverzoeken meer van Moldaviërs
Het aantal asielverzoeken van Moldaviërs was in de eerste drie maanden van dit jaar bijna nihil. In het eerste kwartaal vorig jaar waren dat er nog 320. Ook het aantal verzoeken van Iraniërs en Nigerianen daalde met meer dan de helft. Van Afghanen en Colombianen kwamen daarentegen juist meer asielverzoeken in het eerste kwartaal van 2020.

Aantal nareizigers met bijna 75 procent gedaald
Het aantal nareizigers, dit zijn gezinsleden van de vergunninghouder aan wie een machtiging voorlopig verblijf (mvv) is verleend, en die na de inreis een asielvergunning krijgen, is gedaald tot 125. Daarmee is het aantal nareizigers ten opzichte van januari en februari met bijna driekwart gedaald. Veel consulaire diensten van ambassades zijn door coronamaatregelen gesloten. Daarmee is ook het uitgeven van de mvv’s voorlopig opgeschort. In de eerste drie maanden van 2020 kregen 1 060 gezinsleden de kans om naar Nederland te komen. Bijna de helft van hen had de Eritrese nationaliteit. Daarnaast kregen meer dan 300 Syriërs deze machtiging. Ook in maart waren de Eritreeërs de grootste groep.

Laatste reviews en specials
special
31 Random Pics van de Dag #9
special
56 Hele Slechte Ouders - Zo moet het dus niet!
special
40 Foto's om je op te vrolijken - Fun Saturday #2
special
40 Random VrijMiBabes #2 (not very sfw)
review
Cannibal Cuisine
special
31 Random Pics van de Dag #8
©FOK.nl e.a.