Minder asielzoekers en nareizigers in maart door corona

In maart van dit jaar zijn 1.025 eerste asielverzoeken gedaan. Dat aantal is zo’n 40 procent lager dan in de eerste twee maanden van 2020 en 850 minder dan in maart 2019. Ook het aantal nareizigers is gedaald tot 125, dat is 26,7 procent van het aantal nareizigers in januari of februari 2020. Deze daling van het aantal asielverzoeken en nareizigers is mede het gevolg van de coronacrisis. Dat meldt het CBS op basis van de laatste asielcijfers van het IND.

Eerste asielverzoeken
In maart 2020 zijn er 1.025 asielverzoeken gedaan, gemiddeld 40 procent minder dan in de maanden januari (1.970) en februari (1.515). Deze daling wijkt af van het seizoenpatroon van de laatste drie jaren, waarbij te zien was dat in maart meer asielverzoeken werden gedaan dan in februari. In vergelijking met een jaar eerder werden in maart van dit jaar 850 minder asielverzoeken gedaan.
De daling in maart heeft te maken met de internationale en nationale maatregelen rondom de coronacrisis.

Syriërs blijven de grootste groep asielzoekers
In de eerste drie maanden van dit jaar kwam een kwart van de asielverzoeken (1.100) van Syriërs. In maart dienden zij 220 keer een verzoek in. Algerijnen dienden in het eerste kwartaal 290 keer een asielverzoek in, asielzoekers met de Turkse, Marokkaanse en Nigeriaanse nationaliteit meer dan 200 keer.

Bijna geen asielverzoeken meer van Moldaviërs
Het aantal asielverzoeken van Moldaviërs was in de eerste drie maanden van dit jaar bijna nihil. In het eerste kwartaal vorig jaar waren dat er nog 320. Ook het aantal verzoeken van Iraniërs en Nigerianen daalde met meer dan de helft. Van Afghanen en Colombianen kwamen daarentegen juist meer asielverzoeken in het eerste kwartaal van 2020.

Aantal nareizigers met bijna 75 procent gedaald
Het aantal nareizigers, dit zijn gezinsleden van de vergunninghouder aan wie een machtiging voorlopig verblijf (mvv) is verleend, en die na de inreis een asielvergunning krijgen, is gedaald tot 125. Daarmee is het aantal nareizigers ten opzichte van januari en februari met bijna driekwart gedaald. Veel consulaire diensten van ambassades zijn door coronamaatregelen gesloten. Daarmee is ook het uitgeven van de mvv’s voorlopig opgeschort. In de eerste drie maanden van 2020 kregen 1 060 gezinsleden de kans om naar Nederland te komen. Bijna de helft van hen had de Eritrese nationaliteit. Daarnaast kregen meer dan 300 Syriërs deze machtiging. Ook in maart waren de Eritreeërs de grootste groep.