Politici reageren voorspelbaar op troonrede

Verschillende fractieleiders hebben dinsdag gereageerd op de troonrede van koning Willem-Alexander. De reacties zijn vrij voorspelbaar: de beoogde coalitiepartijen zijn te spreken over de inhoud, de oppositiepartijen zijn minder te spreken.

Mark Rutte reageerde als een van de eersten: volgens hem was het 'een mooie en passende Troonrede voor deze Prinsjesdag, gezien de demissionaire status van het kabinet'. Hij noemt het ook goed dat de koning nadrukkelijk Sint-Maarten heeft genoemd. Daarmee geeft Rutte voornamelijk zichzelf een compliment, aangezien de Troonrede door de regering wordt geschreven en niet door het staatshoofd.

Alexander Pechtold, fractieleider van D66, reageerde via Twitter: "Optimistische troonrede, Nederland staat er door samenwerking beter voor. Volgend kabinet kan handschoen oppakken" en "Alweer worden de eilanden in de Cariben zwaar op de proef gesteld. Terechte aandacht in opening".

Geert Wilders, fractievoorzitter van de PVV, over de troonrede: "Ik vind het een erg slecht verhaal. Nederland is de afgelopen jaren geconfronteerd met belastingverhoging na belastingverhoging, met enorme bezuinigingen. En nu hebben we een situatie dat er enorme overschotten zijn. Dat is geen geld van Mark Rutte, dat is geld van de mensen thuis. Ik vind dat je dat geld nu terug moet geven".

Jesse Klaver (GroenLinks): "De koning begon krachtig met de ramp die Sint-Maarten, Saba en Sint-Eustatius heeft getroffen. Mooi dat hij aangaf dat de mensen er daar niet alleen voor staan. Wat me wel opvalt is dat er veel aandacht was voor de toegenomen economische groei. Het kabinet erkent onvoldoende dat nog niet iedereen daarvan profiteert en vergeet voor het gemak dat dat het gevolg is van politieke keuzes. De Troonrede bevatte de opdracht aan het nieuwe kabinet om dat anders te doen en iedereen mee te laten profiteren."

Mark Harbers, financieel woordvoerder van de VVD"Uit deze Miljoenennota blijkt dat Rutte II zijn belofte heeft ingelost: economisch gezien staan alle seinen op groen. Het is verstandig dat het kabinet op de gebieden van veiligheid, ouderenzorg en onderwijs nog een aantal knelpunten oplost. Nu is het zaak dat er snel een nieuw kabinet komt, zodat we er voor kunnen zorgen dat meer mensen de vooruitgang ook in hun eigen portemonnee gaan merken."

Fractieleider Gert-Jan Segers van de ChristenUnie en mede-formateur reageerde ook: "Dingen toezeggen is nu lastig, dat kan pas met het regeerakkoord in de hand. Maar het is evident dat we zorg moeten dragen voor de middengroepen, die zwaar hebben geleden in crisis. En dat zij ook moeten merken dat het beter gaat met Nederland."

CDA-fractie in de Tweede Kamer in reactie op de Miljoenennota: "Dit is een bijzondere Prinsjesdag omdat we in afwachting zijn van een nieuw kabinet. Dat betekent dat de werkelijke begroting voor de jaren hierna pas na de formatie bekend zal zijn. De vooruitzichten zijn beter dan een aantal jaar geleden, maar er zijn nog steeds grote vraagstukken die beantwoord moeten worden. Denk aan de onzekerheid op de arbeidsmarkt, de zorgen rondom migratie en integratie en het bieden van zorg aan mensen die dat nodig hebben."

Fractievoorzitter Sybrand Buma van het CDA: "We hebben verkiezingen gehad, wij als CDA hebben fors gewonnen. Daarom onderhandelen we over een nieuw kabinet. Dat heeft tijd nodig, maar er is een demissionair kabinet dat een beleidsarme begroting maakt. Dit is in 2012 ook gebeurd."

Emile Roemer (SP) is minder optimistisch: "Ieder stapje in goede richting moet je omarmen (..) De afgelopen jaren ging het de andere kant op. Kijk maar naar de zorg: enorme bezuinigingen, 80.000 banen verdwenen. En als er gezegd wordt dat leraren er geld bij krijgen, dan is het maar de vraag hoeveel, en of het structureel wordt. Voor volgend jaar is er een bedrag, maar leraren zeggen al dat het een schijntje is. Het is goed dat ze op 5 oktober gaan staken. Dit voelt meer meer als traditie die je in ere houdt."

Fractieleider Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren ziet ook geen hoogtepunten in de troonrede: "Het was meer van hetzelfde. Een beetje meer economische groei, iedereen krijgt er een beetje bij. Maar geen woord over dat zieken een hoger eigen risico krijgen en orkanen vliegen ons om de oren. Het lijkt mij dat we een ander soort troonrede moeten hebben dan een laat-maar-waaien troonrede.''

Thierry Baudet van Forum voor Democratie genoot van de mooie muziek en mooie kostuums. "Het was een mooie ceremonie", constateerde hij. "Maar met één ding was ik het niet eens: dat de koning zei te betreuren dat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat. Ik juich dat toe en ik denk dat Nederland ook zo spoedig mogelijk uit de EU moet.''

Politici reageren op troonrede
Politici reageren op troonrede (Foto: ANP)