Super landbouwland Nederland

In ons kleine land wordt relatief veel geboerd. En dan bedoel ik natuurlijk niet de onsmakelijke gewoonte om omstanders luidruchtig kennis te laten maken met uw overdaad aan maaggassen.

Veel inwoners vragen zich inmiddels af waarom wij de wereld moeten voeden. Dat kost toch hulpbronnen zoals land en water, en levert uitstoot van stikstofverbindingen en CO2 op die we niet willen hebben? Kan dat niet beter ergens anders gedaan worden?

Nou nee. Even los van NIMBY gedachten, zijn wij zo verschrikkelijk goed in het maken van voedsel, dat het ergens anders produceren niet beter is. In Nederland zijn minder grond, water, energie, pesticiden en meststoffen nodig dan op andere plekken in de wereld blijkt uit de cijfers. Mooie verdiensten van de investeringen die we als land, met bijvoorbeeld de Wageningen University & Research, hebben gedaan.