Boek: De bijbel voor Dummies

De bijbel wordt ook wel het meest bekende boek in de wereld genoemd. Volgens mij is het ook het boek dat het minst begrepen en het vaakst verkeerd geïnterpreteerd wordt. Zelf herinner ik me alleen de bijbelverhalen die ik vroeger tijdens godsdienst op de lagere school te horen kreeg. Veel daarvan ben ik echter ook al weer vergeten en in sommige gevallen zijn alleen de liedjes die we toen zongen in mijn hoofd blijven hangen. De bijbel voor Dummies leek me dan ook een uitgelezen kans om mijn minimale bijbelkennis eens wat op te frissen. Ik stelde me stiekem voor dat ik, door het lezen van dit boek, zelfs een echte, eigen mening over de bijbel zou kunnen ontwikkelen. Wishful thinking? Nah, dat valt nog wel mee...

Het boek geeft naast een compleet, bondig overzicht van wat je in de bijbel kunt vinden ook veel verschillende antwoorden en verklaringen. Er worden tabellen, plattegronden en andere afbeeldingen gebruikt om allerhande zaken te verduidelijken. Lastige kwesties en complexe verhalen worden regelmatig samengevat in een apart blok. Ook bevat het boek heldere, leesbare uitleg over hoe bijbelse tradities hebben geleid tot de drie belangrijkste wereldgodsdiensten op dit moment: het jodendom, de islam en het christendom.

De auteurs zijn er - zoals ze beloofden - inderdaad in geslaagd om op een neutrale en humoristische manier van alles over de bijbel te vertellen. Het boek is erg leesbaar geworden en behandelt complexe onderwerpen op een eenvoudige wijze zonder een kinderlijk toontje aan te slaan. Ook 'gevoelige' en lastige onderwerpen als het erotisch getinte Hooglied als toppunt van bijbelse verleidingskunst en de rol van de stad Jeruzalem in de verschillende godsdiensten worden duidelijk uitgelegd.

De overzichtelijke structuur van het boek zorgt er voor dat je het absoluut niet in een ruk uit hoeft te lezen. Je kunt het boek op ieder moment op iedere plek openslaan en beginnen met lezen. Het is niet noodzakelijk om de bijbel er naast te houden. Dit is natuurlijk wel aan te raden als je de bijbel serieus wilt bestuderen. In dit geval zul je merken dat die bijbel een stuk toegankelijker wordt. Mede om deze reden zal De bijbel voor Dummies een breed publiek aanspreken: mensen die niet weten wat de bijbel eigenlijk is tot fanatieke bijbellezers zullen wat aan dit boek hebben. Het boek is dus even interessant voor gelovigen als voor niet-gelovigen.