Defensie levert COVID-steun aan Suriname

Gisteren is een vrachtvliegtuig met 2 militaire zuurstofcontainers vanaf Vliegbasis Eindhoven naar Suriname vertrokken. Met de containers is medicinale zuurstof te maken. Extra zuurstof is hard nodig voor de behandeling van de vele coronapatiënten. In het land is code zwart afgekondigd.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft Defensie verzocht om de containers te leveren. Deze ‘zuurstof-concentratoren’ komen van 400 Geneeskundig Bataljon van de landmacht. De ministeries van VWS en Buitenlandse Zaken verzorgen de logistieke coördinatie.

Containers met instructie
Naast de containers reist ook een 5-koppig team af naar Paramaribo. De militairen, onder wie een apotheker en instructeurs, blijven 2 weken. Zij leren medisch personeel in Suriname hoe ze de apparatuur de komende 3 maanden kunnen gebruiken.

Deze defensie-inzet maakt onderdeel uit van meer Nederlandse steun aan Suriname. Naast de zuurstofcontainers levert Nederland ook persoonlijke beschermingsmiddelen, civiele artsen en verpleegkundigen. Dit personeel richt zich in Paramaribo op de noodzorg voor coronapatiënten.