De ontbossing in het Braziliaanse Amazonegebied naar triest record in 2020

De ontbossing in het Braziliaanse Amazonegebied neemt opnieuw in een rap tempo toe, de grootste ontbossing (in km² per 12 maanden) van de afgelopen twaalf jaar is dit jaar bereikt. Voor 2008 lagen de cijfers van ontbossing in het Braziliaans Amazonegebied nog hoger.

Volgens het Braziliaanse National Institute of Space Research (INPE), dat satellietbeelden analyseert (PRODES) om de ontbossing in het Braziliaans Amazonegebied in kaart te brengen, werd in totaal 11.088 km2 bos vernietigd in de 12 maanden van 1 augustus 2019 tot 31 juli 2020.

Deze cijfers laten een stijging zien van 9,5% ten opzichte van het ontbossingspercentage berekend in 2019, dat 10.129 km² bedroeg voor de negen staten van het Braziliaans Amazonegebied ALB. Het tempo en de omvang van de ontbossing werd berekend op basis van de analyse van 102 satelietbeelden, uit alle staten van het Braziliaans Amazonegebied.

INPE bevestigt dat de genoemde cijfers een schatting zijn van het werkelijke ontbossingspercentage voor PRODES 2020. Het geconsolideerde percentage zal worden gepresenteerd in de eerste helft van 2021 wanneer alle 229 satellietbeelden van het Braziliaans Amazonegebied zijn geanalyseerd en verwerkt.