Trump: Geen naamswijziging Amerikaanse legerbases

President Trump heeft aangegeven dat hij een veto over de komende Amerikaanse defensiebegroting uit zal spreken als daar een passage in staat dat er Amerikaanse bases hernoemd moeten worden omdat de huidige namen nu gevoelig liggen. In de versie die nu in de Senaat ter controle ligt staat die passage wel. 

Het gaat bijvoorbeeld om Ft. Hood en Ft. Bragg. Beiden vernoemd naar een generaal uit de zuidelijke staten ten tijden van de burgeroorlog. Nog 8 andere bases zouden volgens die passage van naam moeten veranderen. 

Generaal Milley, Chef Defensie staf, geeft aan dat er verdeeldheid is binnen de hogere legerleidng over dit onderwerp. "Sommigen vinden de namen erfgoed en andere haten ze."

(foto:Forces.net)
(foto:Forces.net)