Man meestal ouder bij huwelijk

Bij 7 op de 10 van de 63.000 huwelijken die in 2017 gesloten werden, was de man ouder dan de vrouw. Meestal is het leeftijdsverschil klein, maar bij ruim 2.000 huwelijken was de bruidegom minimaal vijftien jaar ouder dan de bruid. Dat vrouwen bij hun huwelijk zoveel ouder zijn dan hun mannen komt nauwelijks voor. Dat meldt het CBS naar aanleiding van vragen uit de media.

Bij bijna 2 op de 10 huwelijken was de vrouw ouder, en bij 1 op de 10 waren man en vrouw even oud (in hetzelfde jaar geboren). Een bruidegom die één tot vijf jaar ouder is dan zijn bruid komt het meest voor (41 procent), bij 2 op de 10 huwelijken was de man vijf tot tien jaar ouder. Bij 14 procent van de huwelijken is de vrouw één tot vijf jaar ouder dan haar man. Deze percentages zijn de afgelopen twintig jaar vrijwel onveranderd.

Weinig vrouwen met veel jongere man
In 2017 trouwden 61 echtparen van wie de bruid ten minste twintig jaar ouder was dan de bruidegom. Bij 121 huwelijken was de vrouw vijftien tot twintig jaar ouder. Een dergelijk leeftijdsverschil komt vaker andersom voor. In 2017 waren er 909 huwelijken waarbij de man minimaal twintig jaar ouder was, en 1.262 huwelijken van een vrouw en een 15 tot 20 jaar oudere man.

Bij huwelijken van mannen en vrouwen van 50 jaar of ouder was het leeftijdsverschil tussen de partners gemiddeld iets groter dan bij alle paren. Van de 7.300 huwende 50-plus-vrouwen waren er 120 (1,6 procent) ten minste vijftien jaar ouder dan hun man, 12 procent van de 10.400 50-plus bruidegoms trouwde een minimaal vijftien jaar jongere vrouw.
Meer leeftijdsverschil bij huwelijk tussen twee mannen

Homohuwelijk
Het leeftijdsverschil tussen huwelijkspartners van gelijk geslacht is wat groter dan bij heterohuwelijken. Vooral mannen schelen meer in leeftijd van hun man: in 7 procent van de mannenhuwelijken is het leeftijdsverschil vijftien tot twintig jaar, in 6 procent van de huwelijken is het twintig jaar of meer.

Ruim een kwart van de mannen schelen tien jaar of meer in leeftijd. Hoewel het aantal homohuwelijken veel kleiner is dan het aantal huwelijken tussen een man en een vrouw, zijn ook deze percentages elk jaar vrijwel gelijk. In 2017 werden 620 huwelijken van twee mannen gesloten, en 755 huwelijken van twee vrouwen.

Man meestal ouder bij huwelijk
Man meestal ouder bij huwelijk