Onderzoek naar problemen rond intocht Sinterklaas

De politie heeft zes arrestaties verricht bij wanordelijkheden tijdens een demonstratie rond de intocht van Sinterklaas in Eindhoven.

Tijdens die demonstratie op het Catharinaplein zocht een flinke groep voetbalhooligans de confrontatie met demonstraten van protestgroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP). Al in een vroeg stadium van de demonstratie trad de politie op. De groepen werden uit elkaar gehaald om verdere problemen te voorkomen. In totaal werden zes personen aangehouden voor onder meer openlijke geweldpleging. Zo gooiden mensen met blikjes bier en eieren. Ook werd een agent geschopt. Protestgroep KOZP hield zich aan de vooraf gemaakte afspraken en leden werden voor hun eigen veiligheid tijdelijk ondergebracht bij het politiebureau.

Onderzoek
Inmiddels is onder leiding van het Openbaar Ministerie een strafrechtelijk onderzoek gestart. Het onderzoek richt zich op het opsporen van mensen die zich schuldig hebben gemaakt aan strafbare feiten tijdens en rond de demonstratie. Naast openlijke geweldpleging gaat het onder meer om het scanderen van discriminerende en racistische leuzen. De recherche betrekt onder meer camerabeelden bij het onderzoek en hoopt op basis daarvan de komende tijd nieuwe aanhoudingen te verrichten. Agenten hebben meerdere keren de wapenstok gebruikt bij confrontaties met de hooligans. Een aantal van hen raakte daarbij waarschijnlijk gewond.

"Grens overschreden"
Burgemeester Jorritsma van Eindhoven vindt dat er en grens is overschreden: “In Nederland mag iedereen in vrijheid zijn mening uiten. Dat hebben we als bevoegd gezag bij de vereniging KOZP ook gefaciliteerd. De aanvraag ging over een vreedzame demonstratie, daar zijn afspraken over gemaakt en daar heeft KOZP zich ook aan gehouden. Maar eerlijk gezegd kon van een vrije meningsuiting nauwelijks sprake zijn door het zeer intimiderende gedrag van een heel grote groep agressieve, onaangekondigde hooligans. Scheldpartijen, beledigende spreekkoren, ophitsen, het gooien van eieren. Het is echt een wonder dat de vreedzame demonstranten het nog zo lang vol hielden. Ik moet als burgemeester het recht op vrije meningsuiting bewaren. Dat is vandaag onmogelijk gemaakt.”