'Einstein was anti-Chinese racist'

Albert Einstein was te geniaal voor woorden en dus vindt men alles wat hij ooit zei, deed en schreef interessant. Zo ook zijn dagboeken, waarvan er onlangs een aantal zijn gepubliceerd en vertaald. 

Tussen oktober 1922 en maart 1923 reisde Einstein door Azië, onder meer via China en Japan. Met name van de Chinees was hij niet zo gecharmeerd. "Een bedrijvig, smerig en stompzinnig volk", zo beschreef hij de honderden miljoenen Chinezen.

Ook de Chinese kinderen werden niet gespaard: "Leeg van geest, dom." De werkethiek vond Einstein wel prima, hoewel hij de werkende Chinezen meer weg vond hebben van dieren. "Ze geven nooit blijk van een bewust lijden, het is net een kudde."

De wetenschapper viel het op dat Chinezen zich voortplanten als konijnen en dat vond hij niet zo tof: "Het zou jammer zijn als ze andere rassen in aantal gaan overtreffen, een onuitsprekelijk sombere gedachte", filosofeerde de Duitser.

Einstein snapt overigen niet waarom er zoveel nieuwe Chineesjes gemaakt werden. "Ik begrijp niet welke aantrekkingskracht de Chinese vrouw heeft, waardoor de Chinese man zijn voortplantingsdrift niet kan onderdrukken", schrijft hij, duidelijk niet echt geilend op een Chinese deerne.

De universiteit van Princeton, Einstein's plaats van overlijden in 1955, heeft de dagboeken vertaald.