Kabinet houdt vrijwillig eigen risico gelijk

Het blijft mogelijk om het eigen risico op de zorgverzekering tot 885 euro te verhogen. Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) geeft geen gehoor aan een oproep van de zorgverzekeraars om het vrijwillige eigen risico, dat een verzekerde kan nemen bovenop het verplichte eigen risico, in te perken.

Zorgverzekeraars Nederland (ZVN) vindt het huidige maximum van 885 euro voor het verplichte plus het vrijwillige eigen risico veel te hoog. Voorzitter André Rouvoet bepleitte vrijdag een verlaging tot 650 euro. Hij is bang dat gezonde mensen kiezen voor een hoger eigen risico en de bijbehorende beloning van een lagere premie. Zij zouden zieken die zich een hoger eigen risico niet kunnen veroorloven, zo opzadelen met een hogere premie.

Volgens Bruins zijn zieken niet de dupe. Hij schermt met onderzoek waaruit blijkt dat verzekeraars de opbrengst van het vrijwillig eigen risico ook gebruiken om de premie voor andere verzekerden lager te houden.

Goed instrument

Bruins vindt het vrijwillige eigen risico een goed instrument om mensen bewust te maken van de zorgkosten. Verzekerden hebben zo bovendien meer keuzevrijheid. Dat zou het draagvlak van het zorgverzekeringsstelsel ten goede komen.

Het eigen risico dat iedere verzekerde in principe verplicht draagt, staat op 385 euro. Zorgverzekeraars kunnen verzekerden aanbieden tot maximaal 500 euro extra eigen risico te nemen, maar kunnen het ook bij die 385 euro laten.

Kabinet houdt vrijwillig eigen risico gelijk
Kabinet houdt vrijwillig eigen risico gelijk (Foto: ANP)