Volkswagen mag 4,5 ton dokken voor sjoemelsoftware

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft vastgesteld dat Volkswagen AG (Volkswagen) consumenten heeft misleid bij de verkoop van haar dieselauto’s met type EA 189-motor. Volkswagen prees deze auto’s aan als milieuvriendelijk, terwijl de resultaten van de emissietests met behulp van verboden software waren gemanipuleerd. Omdat er oneerlijke handelspraktijken zijn vastgesteld heeft Volkswagen een boete van 450.000 euro gekregen, het maximale bedrag dat de ACM in dit geval kan opleggen. 

Cateautje Hijmans van den Bergh, ACM-bestuurslid: “Wij hebben vastgesteld dat Volkswagen Nederlandse consumenten heeft misleid over de uitstoot van schadelijke stoffen. Hiervoor leggen wij Volkswagen nu een boete op. Wij geven hiermee een duidelijk signaal af. Consumenten hebben recht op betrouwbare informatie.”

Dieselauto’s met type EA 189-motor van de merken Volkswagen, Audi, ŠKODA en Seat werden als duurzaam en milieuvriendelijk gepresenteerd, terwijl de testuitkomsten niet betrouwbaar waren door de ingebouwde software. Door het gebruik van manipulatiesoftware heeft Volkswagen ook in strijd gehandeld met de vereisten van professionele toewijding.

Daarnaast stelde Volkswagen ten onrechte dat de auto’s voldeden aan de goedkeuringseisen voor toelating op de Europese markt. Omdat de verschillende overtredingen zijn terug te voeren op één feit, namelijk het installeren van de manipulatiesoftware, kan de ACM het bedrijf hiervoor slechts één boete opleggen.

Volkwagen kan nog beroep aantekenen tegen het besluit van de ACM. Consumenten die menen schade te hebben ondervonden van de oneerlijke handelspraktijken van Volkswagen kunnen hun claim indienen bij het bedrijf. Hierover kun je meer lezen bij de Consuwijzer.