Nederlander besteedt online meer in het buitenland

Nederlandse consumenten kochten in de eerste helft van 2017 voor ruim 600 miljoen euro aan producten bij buitenlandse webwinkels binnen de EU. Dit is een groei van 19% ten opzichte van de eerste helft van 2016. Dit meldt het CBS op basis van lopend big data onderzoek naar de online uitgaven van Nederlanders bij buitenlandse webwinkels.

Het gaat hier om online aankopen van goederen door Nederlandse consumenten bij bedrijven die binnen de Europese Unie, maar niet in Nederland gevestigd zijn. Buitenlandse webwinkels die per jaar meer dan 100.000 euro verkopen aan Nederlandse consumenten zijn verplicht om BTW-aangifte te doen. Deze aangiften zijn gebruikt als bron. De cijfers zijn berekend op basis van een nieuwe methode die nog in ontwikkeling is, en zijn dus voorlopig. De foutmarge op de totale omzet is ongeveer 5 procent.

Internetverkoop
De internetverkopen van in Nederland gevestigde webwinkels namen in het eerste halfjaar van 2017 met 18 procent toe. Dit kunnen pure webwinkels zijn, maar ook detailhandelsbedrijven met zowel een fysieke winkel als een webwinkel. De omzetgroei van Nederlandse webwinkels in het eerste halfjaar is vergelijkbaar met de groei van de in Nederland behaalde omzet van buitenlandse webwinkels. In 2015 en 2016 groeide de omzet van Nederlandse webwinkels gemiddeld minder snel dan die van buitenlandse webwinkels.

In het derde kwartaal van 2017 groeide de omzet van Nederlandse webwinkels met 21 procent, de internetaankopen bij buitenlandse webwinkels zijn nog niet bekend. Het onderscheid tussen Nederlandse en buitenlandse webwinkels is voor een consument niet altijd goed te maken. Webwinkels van buitenlandse bedrijven zijn namelijk vaak gewoon in het Nederlands.

Vanuit macro-economisch oogpunt is het onderscheid echter wel relevant. Aankopen bij buitenlandse webwinkels dragen namelijk niet bij aan de Nederlandse economie, in tegenstelling tot aankopen bij Nederlandse webwinkels. Van de totale online detailhandelsaankopen vindt ongeveer 10 procent plaats bij een Europese webshop.

BTW-Aangifte
De online aankopen van Nederlanders bij buitenlandse webwinkels binnen de EU worden gemeten op basis van BTW-aangiften. Bedrijven die vanuit andere landen binnen de EU producten aan Nederlandse consumenten verkopen zijn verplicht om in Nederland een BTW-aangifte in te dienen. Hierbij geldt een drempelbedrag van honderdduizend euro per jaar. Buitenlandse bedrijven binnen de EU waarvan de jaarlijkse omzet aan zogeheten afstandsverkopen onder deze grens valt, hoeven geen aangifte te doen.

Het gebruik van BTW-aangiften als bron maakt het mogelijk om inzichtelijk te maken bij welke buitenlandse webwinkels binnen de EU Nederlandse consumenten producten aanschaffen. In dit onderzoek zijn dus vooralsnog alleen buitenlandse webwinkels meegenomen die voor meer dan 100 duizend euro leveren aan Nederlanders. De totale bestedingen van Nederlandse consumenten bij Europese webwinkels wordt daardoor onderschat. Het CBS kan geen indicatie geven van de omvang van deze onderschatting.