Werkloosheid daalt sterk onder laagopgeleiden

Met het aantrekken van de economie is de werkloosheid onder laagopgeleiden naar verhouding sterk afgenomen. In het eerste kwartaal van het jaar bedroeg de werkloosheid onder de laagopgeleide beroepsbevolking 9,2 procent. In 2014 was dat nog 13,2 procent, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag in een rapport.

Zes jaar eerder, voordat de crisis uitbrak, was dat nog 6,9. Onder hoogopgeleiden nam de werkloosheid in die periode toe van 2,3 naar 4,5 procent. "Daarmee was het werkloosheidspercentage op het hoogtepunt van de crisis nog steeds bijna drie keer zo hoog onder laagopgeleiden als onder hoogopgeleiden", aldus het CBS. Met het aantrekken van de economie neemt het verschil in werkloosheid tussen de verschillende onderwijsniveaus af. Het werkloosheidspercentage onder laagopgeleiden daalt sinds 2014 namelijk sterker dan onder hoogopgeleiden.

Desondanks is de werkloosheid onder laagopgeleiden momenteel nog steeds flink hoger dan onder hoogopgeleiden, bij wie 3,4 procent van de beroepsbevolking werkloos was.

Van de 500.000 werklozen in het eerste kwartaal van het jaar was ruim een op de drie laagopgeleid (basisonderwijs, vmbo of de eerste drie leerjaren van havo/vwo). Het aantal werklozen met een middelbaar onderwijsniveau is groter, maar de totale groep middelbaar opgeleiden in de beroepsbevolking is omvangrijker, waardoor het werkloosheidspercentage in die groep toch lager ligt.

Werkloosheid daalt sterk onder laagopgeleiden
Werkloosheid daalt sterk onder laagopgeleiden (Foto: ANP)