Tinkebell gesteriliseerd om 'fosfaatvrees'

Kunstenares Tinkebell heeft zich onlangs laten steriliseren. De vrouw die ooit voor de rechter stond wegens het 'martelen van hamsters' voor een kunstproject, en een handtas maakte van haar eigen kat, is bang dat er door een dreigend tekort aan fosfaat geen toekomst is voor een volgende generatie.

Ze vertelde dat vrijdag in Pauw & Witteman, waar ze te gast was naar aanleiding van haar documentaire Save our Children. De kunstenares, tot enige tijd geleden een actief FOK!ster, wees erop dat fosfaat niet alleen essentieel is als bouwsteen van het leven op aarde, maar dat het tevens een hoofdbestanddeel van kunstmest is, dat de voorraad eindig is, het niet te vervangen of na te maken is, en dat wij het als gebruikers feitelijk gewoon weggooien: fosfaat gaat met onze uitwerpselen het riool in.

Als het over wellicht al enkele tientallen jaren op is, en er zijn circa negen miljard monden die gevoed moeten worden, komt daar geheid oorlog van en dat wil Tinkebell haar nageslacht - dat dus niet komt - niet aandoen. Gewoon geen kinderen krijgen was geen optie want ze vertrouwt zichzelf niet, vanwege het verschijnsel van vrouwen die tegen de veertig plots nog een paar koters produceren.

Vóór het bezoek aan de sterilisatiekliniek vroeg Tinkebell een aantal wetenschappers om aan te tonen dat ze ongelijk had in haar vrees dat de oprakende fosfaatvoorraad een wereldwijd probleem zou worden. Dat lukte volgens haar niemand, en dus ging ze onder het mes.

Oplossingen zijn op zich wel te bedenken, aldus de kunstenares, maar politici zien volgens haar door hun kortetermijndenken de urgentie van het probleem niet. Ze kwam tot de conclusie dat dit vermoedelijk niet zal veranderen voordat het te laat is.


Tinkebell bij Pauw & Witteman