Regering Japan financiert oplossing voor Fukushima

De Japanse regering financiert een kostbare, nog niet uitgeteste methode in een wanhopige poging verder lekken van radioactief water bij de verwoeste kerncentrale Fukushima Dai-ichi te voorkomen. Zij stelt voor het project zo'n 47 miljard yen (een kleine 360 miljoen euro) ter beschikking. Dit heeft premier Shinzo Abe dinsdag bekendgemaakt.

De nog niet uitgeteste methode houdt in dat ondergronds, tot een diepte van dertig meter een muur van bevroren aarde rond de kapotte reactoren wordt gebouwd, zodat het grondwater niet meer in contact kan komen met het koelwater van de reactoren. Verder worden betere waterzuiveringsinstallaties gekocht om de hoeveelheid radioactief vervuild water te verminderen.

Maandag werd bekend dat de Japanse nucleaire toezichthouder (NRA) meer lekken heeft gevonden bij de in haast gebouwde opslagtanks bij de kerncentrale. Ook zijn er problemen met de funderingen van de tanks, zei NRA-voorzitter Shunichi Tanaka. Zondag werd bekend dat bij de kerncentrale een levensgevaarlijk hoog stralingsniveau is gemeten.

Bij diverse opslagtanks zijn lekken geconstateerd, aldus Tanaka. Een deel van het radioactieve water is de zee in gelekt. Nadat twee weken geleden was ontdekt dat driehonderd ton radioactief water was weggelekt uit een opslagtank stelde de NRA een nieuw onderzoek in. Dat onderzoek heeft nu sterke aanwijzingen voor nieuwe lekken blootgelegd.

Tepco, de beheerder van de kerncentrale, liet zondag weten dat bij reservoirs op het terrein bij Fukushima een stralingsniveau van 1800 millisievert is gemeten. Die hoeveelheid straling is voor mensen binnen vier uur fataal, aldus Tepco. Het bedrijf tekende daarbij aan dat gammastraling slechts 1 millisievert van dat totaal uitmaakt. Het gaat vooral om bètastraling, die minder bereik en minder doordringend vermogen heeft. Veilige afstand bewaren en het aanbrengen van afdekmateriaal kan volgens Tepco soelaas bieden.

Rondom de kerncentrale zijn een stuk of duizend stalen tanks gebouwd, die bijna driehonderd miljoen liter verontreinigd water bevatten. Met het water zijn de reactorkernen gekoeld die na de aardbeving en tsunami van maart 2011 oververhit raakten en smolten.