HBO-raad: liever langstudeerboete dan leenstelsel

De HBO-raad ziet liever dat de langstudeerboete alsnog wordt ingevoerd dan dat de basisbeurs wordt omgezet in een sociaal leenstelsel. Dat zegt voorzitter Thom de Graaf donderdag in De Telegraaf.

De Graaf is altijd tegen de boete geweest, maar wil 'liever sancties voor eeuwige studenten dan een studielening die zo streng is dat ze kinderen van minima afschrikt'. Hij vestigt zijn hoop op de Eerste Kamer. Daar is volgens hem geen meerderheid voor een leenstelsel. De Graaf ziet het liefst een nieuw beleid 'waarbij ook overjarig studeren moet worden ontmoedigd'.

De HBO-raad liet eerder al in een brief aan de informateurs en onderhandelaars weten te vrezen dat vijftienduizend studenten minder zich inschrijven voor een hbo-opleiding als het leenstelsel wordt ingevoerd. Als ook de aanvullende beurs wordt afgeschaft loopt dat aantal op tot vermoedelijk 25 duizend afhakers. Het gaat met name om leerlingen uit lagere inkomensgroepen.

De VVD en PvdA zouden in het aankomende regeerakkoord plannen hebben voor een dergelijk leenstelsel waarbij de basisbeurs wordt afgeschaft. Hoe het stelsel er exact uit gaat zien is nog niet bekend. Het nieuwe systeem zou in 2014 moeten worden ingevoerd en alleen gelden voor nieuwe studenten.

De langstudeermaatregel werd begin oktober afgeschaft toen VVD en PvdA een deelakkoord over de begroting voor volgend jaar afsloten. De boete was amper een maand van kracht. Studenten die langer dan een jaar over hun studie deden, moesten ruim drieduizend euro extra collegegeld per jaar betalen.

Waar ligt jouw voorkeur? stem in de FOK!poll!


HBO-raad: liever langstudeerboete dan leenstelsel (Foto: Novum)