Bevolking stemt vaak anders dan Kamer

In meer dan de helft van de gevallen stemt de Nederlandse bevolking anders dan de Tweede Kamer. Dat concludeert opiniepeiler Maurice de Hond zondag.

Hij vergeleek het stemgedrag van de Tweede Kamer met het stemgedrag van de zogenoemde Schaduwkamer, een website van De Hond en zijn zoon Marc. Mensen die zich aanmelden kunnen daar meestemmen met belangrijke moties die de Tweede Kamer heeft behandeld. Per motie stemmen ongeveer tienduizend mensen mee.

In 22 van de 40 moties stemde de Schaduwkamer anders dan de Tweede Kamer. Zo stemde de Schaduwkamer in met een D66-voorstel om de AOW-leeftijd stapsgewijs te verhogen. In de echte Tweede Kamer stemde alleen D66 voor.

Ook stemde de Schaduwkamer in tegenstelling tot de Tweede Kamer voor uitstel van de aanschaf van het eerste JSF-toestel (90 procent voor) en voor een verbod op rituele slachtingen (77 procent voor).

Van alle partijen stemden D66 en de Partij voor de Dieren het meest hetzelfde als hun achterban in de Schaduwkamer. De SGP en de VVD stemden het vaakst anders dan hun achterban.