SER: Schaf HRA en huurtoeslag af

Deskundigen binnen de SER zijn het eens over een ingrijpende hervorming van de Nederlandse woningmarkt. Ze willen af van de hypotheekrenteaftrek (HRA) en van de huurtoeslag. De SER (Sociaal-Economische Raad) is een belangrijk adviesorgaan van de Nederlandse overheid.

De SER maakt zich onder andere zorgen over de schuldenpositie van Nederland: "In verhouding tot het bbp heeft Nederland de hoogste hypotheekschuld van Europa, mede als gevolg van de fiscale stimulans om de eigen woning te financieren met vreemd vermogen. Dit betekent een onnodig groot financieel risico voor huishoudens en een onnodig groot beslag op de schatkist."

Om de doorstroming te bevorderen, willen de deskundigen ook van de overdrachtsbelasting af. Mede door de HRA zijn de huizen onnodig duur, aldus de SER. Het advies kan een rol spelen bij de kabinetsformatie. De Raad stelt voor om de ingrijpende maatregelen over een periode van 30 jaar uit te strijken, zodat de woningmarkt er rustig op kan aanpassen.


SER: Nederland heeft hoogste hypotheekschulden van Europa