Werkloosheid sterk gestegen

In de periode februari-april 2009 waren gemiddeld 360 duizend mensen werkloos. Dit komt overeen met 4,6 procent van de beroepsbevolking. Een jaar eerder was dat nog 4,2 procent. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De voor seizoen gecorrigeerde werkloosheid kwam in de periode februari-april 2009 uit op 338 duizend personen, 18.000 meer dan de vorige driemaandsperiode. De stijging van de werkloosheid is groter dan in voorgaande maanden.

Ten opzichte van een jaar geleden is de werkloosheid gestegen met 34.000 mensen, 26.000 mannen en 8.000 vrouwen. Voor het eerst in ruim drie jaar zijn er meer vrouwen werkloos dan een jaar eerder.