Marktplaats verbiedt Friese advertenties

Friezen die hun rommelmarktspullen op Marktplaats te koop willen aanbieden, mogen dit voortaan niet meer in hun eigen taal doen. Dit heeft een woordvoerster van de verkoopsite vandaag gemeld.

Volgens de zegsvrouw is het voor de medewerkers namelijk onmogelijk om in het Fries opgestelde advertenties te controleren. "We kunnen dan niet weten of er aanstootgevend of illegaal materiaal op onze site staat. De afspraak is daarom dat we alleen advertenties in het Nederlands of Engels laten staan."

Voorzitter Jabik van der Bij van de belangenorganisatie Ried fan de Fryske Beweging (De Raad van de Friese Beweging) is woedend en vindt het verbod een dwaze actie. "Het is niet zo moeilijk om iemand te vinden die de taal controleert. Waarom zou je dan wel Engels toestaan en geen Fries?" De raad overweegt dan ook een proefproces te beginnen tegen het verbod.