Zorgen over personele bezetting politie

Politieagenten en de Tweede Kamer maken zich grote zorgen over de personele bezetting bij de politie. Gevreesd wordt dat een bezuiniging van honderd miljoen euro onverantwoorde gevolgen zal hebben.

Vandaag stuurden de ondernemingsraden van de politie een brandbrief naar minister Guusje ter Horst van Binnenlandse Zaken waarin zij waarschuwen dat het nu al 'zorgwekkend' druk is voor de agenten op straat. Volgens de raden moet minister Ter Horst nog eens goed kijken naar de gevolgen van de bezuinigingen en dan met name naar de veiligheid van zowel de politieagenten als die van de burgers.

Sommige ondernemingsraden hebben de bezuinigingsvoorstellen in hun korps al afgewezen, sommigen weigeren alle medewerking aan de uitvoering van de bezuinigingen, zo schrijft de Coöperatieve Ondernemingsraden Politie (COP).

Onaanvaardbare druk 

Volgens COP is er in veel korpsen sprake van een onaanvaardbare druk op de roosters en zijn politiemensen steeds meer tijd kwijt aan administratieve processen. Door de 'uitholling' van de operationele diensten, zal de inzetbaarheid van agenten op straat afnemen. Politiekorpsen hebben in toenemende mate laten weten aan de minister dat zij moeite hebben om de begroting de komende jaren sluitend te krijgen, zonder daarbij te gaan snijden in de capaciteit voor het primaire politiewerk.

Deze uitkomst wordt echter 'niet acceptabel' geacht door de bewindsvrouw. Door een betere onderlinge samenwerking, moet de bezuiniging van honderd miljoen euro gerealiseerd kunnen worden volgens Ter Horst. Deze ingrepen mogen echter niet ten koste gaan van de opsporing en het 'blauw op straat'.

'Miljoenenbezuiniging schrappen' 

De SP en de PVV lieten vandaag weten dat zij vinden dat Ter Horst de miljoenenbezuiniging moet schrappen. Ook de VVD heeft laten weten zich grote zorgen te maken. De coalitiefracties verwachten echter geen extra problemen door de bezuinigingen.

De partijen spraken vanavond wel hun zorgen uit over de politiesterkte tijdens een overleg met de minister. Met name de politiesterkte op straat baart hen grote zorgen: "Ik wil klip en klaar horen da we voldoende blauw op straat zullen zien", aldus CDA-kamerlid Coskun Cörüz. De PvdA meent dat het onmogelijk is om de wijkagent duidelijk op straat te krijgen.