Daling uitstoot broeikasgassen zet door

De uitstoot van broeikasgassen is voor het derde jaar op rij gedaald. De daling ten opzichte van 1990 bedraagt vier procent, waarmee de uitstoot vorig jaar uitkwam op 205 miljard kilo.

Dit berekenden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Planbureau voor de Leefomgeving. In het verdrag van Kyoto is afgesproken dat die daling in 2012 op zes procent uitkomt.

Een deel van de daling mag Nederland bewerkstelligen door over de grens emissierechten op te kopen. Ook mogen in het buitenland projecten worden gefinancierd waardoor de uitstoot in het buitenland wordt verminderd.

De daling van de uitstoot in Nederland is vooral te danken aan het verminderen van de uitstoot van lachgas, dat door salpeterzuurfabrieken wordt uitgestoten. Ook is de hoeveelheid methaan uit vuilstortplaatsen gedaald.

De uitstoot van kooldioxode, dat onder meer bij de productie van elektriciteit en door verkeer wordt uitgestoten, was vorig jaar gelijk gebleven op 172 miljard kilo. Hoewel er meer elektriciteit werd geproduceerd en dus meer kooldioxode werd uitgestoten, zorgde de warme winter ervoor dat het gasverbruik, en dus de CO2-uitstoot, daalde.

Het jaar 1990 is in het verdrag van Kyoto aangemerkt als basisjaar. Ten opzichte van dat jaar moet de uitstoot zijn teruggedrongen. In Nederland werd in 1990 213 miljard kilo uitgestoten. In 2005 kwam de uitstoot voor het eerst onder dat niveau, stelt het CBS. Sindsdien is die verder gedaald.


Daling uitstoot broeikasgassen zet door  (foto: DAG)