Donner: Meer Polen nodig

Icoon Politiek Minister Piet Hein Donner van Sociale Zaken luidt de noodklok: teveel Polen, Bulgaren en Roemenen blijven in hun eigen land. Dit is volgens hem een gevaar voor de Nederlandse economie, omdat hierdoor veel Nederlandse bedrijven overwegen naar Oost-Europa te verhuizen.

"We moeten de boot niet missen", aldus Donner. Hij erkent dat dit te maken heeft met het tekort aan huisvesting voor de arbeidsmigranten. "We zouden een veel groter probleem hebben met de arbeidsmarkt als de Polen er niet waren". Daarom wil hij wetgeving aanpassen om ervoor te zorgen dat Oost-Europeanen hier vijf jaar tijdelijk gehuisvest mogen worden. Nu mag dat nog maximaal twee jaar.

In mei 2007 heeft het huidige kabinet de grenzen geopend voor werknemers uit Centraal-Europa. Dit heeft niet geleid tot een groei van werknemers uit Polen. Er werken momenteel tussen de 100.000 en 150.000 Oost-Europese arbeidsmigranten in Nederland. De grens met Bulgarije en RoemeniŽ zit nog wel dicht. Donner bekijkt de mogelijkheden om de grens met deze landen voor arbeiders te openen.