'Respectloosheid is grootste probleem'

Hanz0 had ons via de nieuws-submit te melden:

RespectDe Nederlander vindt 'respectloosheid' het grootste probleem in de samenleving. Ruim 20 procent ziet de wijze waarop men in Nederland met elkaar omgaat als negatief. Een 'gebrek aan geld om te kunnen leven' wordt door een vrijwel even grote groep als grootste probleem ervaren.

Dit blijkt uit een enquête van bureau Intomart, die zondagavond in het tv-programma Netwerk gepresenteerd werd. Zaken die veel media-aandacht krijgen, zoals de kwaliteit van de zorg en problemen met integratie werden minder vaak genoemd, respectievelijk door 9 procent en door 6 procent van de ondervraagden. De enquête laat zien dat een groot deel van de Nederlanders ronduit pessimistisch is. Bijna de helft denkt dat het 'alleen maar slechter zal gaan' in Nederland. Zes op de tien respondenten ziet niemand in de huidige regering die het tij kan keren.

Netwerk wil de komende maanden geregeld aandacht besteden aan 'de Toekomst van Nederland'. Hierbij zal onder meer aan kijkers worden gevraagd wat men wil behouden en waar men vanaf wil indien Nederland van de grond af aan opnieuw zou kunnen worden opgebouwd.