Roep om sterk leiderschap luider

Uit gegevens van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat er vanaf 2000 een groeiende behoefte is aan sterk leiderschap in Nederland. In 2004 vond 60 procent van de ondervraagden goede leiders belangrijker dan wetten en regels. In 1996 was dat nog 30 procent. De stijging is onder alle leeftijdsgroepen en alle politieke gezindten waar te nemen.

Vooral onder jongeren, die lange tijd weinig voelden voor autoritaire leiders, is de roep om sterk leiderschap sterk toegenomen. En was er in 2000 bij geen enkele partij een meerderheid te vinden met een voorkeur voor sterke leiders, in 2004 is dat bij alle partijen het geval, GroenLinks uitgezonderd.

Paul Dekker, Tilburgse hoogleraar en medewerker van het SCP, presenteerde de gegevens zaterdag in de Volkskrant. Hij vindt dat de politiek kennis moet nemen met dit nieuwe gegeven.

Vanaf 1970 wordt er onderzoek gedaan naar het autoritarisme of F-schaal van de Duitse filosoof Adorno. Deelnemers aan het onderzoek worden gevraagd in te stemmen met de stelling 'Wat we nodig hebben, zijn minder wetten en instellingen en meer moedige, onvermoeibare en toegewijde leiders in wie het volk vertrouwen kan hebben' of niet. Tot 1996 nam het aantal instemmers af, maar na 2000 steeg het aantal weer snel.