70% Nederlanders niet bang voor de dood

Een onderzoek in opdracht van het populair-wetenschappelijk tijdschrift Quest heeft aan het licht gebracht dat zeven op de tien Nederlanders niet bang is voor de dood. Zestig procent is zelfs blij dat ze ooit doodgaan en moet er niet aan denken onsterfelijk te zijn. Uit de enquete bleek eveneens dat meer dan de helft van de bevolking gelooft dat er na de dood nog 'iets' is.

Het taboe op sterven blijkt inmiddels een beetje doorbroken te zijn. De meeste ondervraagden kiezen voor een opgewekt karakter bij hun eigen uitvaartceremonie. Ze hebben liever dat er vrolijke kleding wordt gedragen en vrolijke muziek wordt gedraaid dan dat alles somber en zwart is.

Ruim duizend Nederlanders werden in het kader van het onderzoek ondervraagd door TNS-NIPO.

-
Met dank aan Scootmobiel voor het submitten van dit bericht.