Kamer boos op Hirsi Ali na kritiek op ontwikkelingsbeleid

Wilco122 had ons via de newssubmit het volgende te melden:

VVD-Kamerlid Ayaan Hirsi Ali heeft tot grote woede van veel Kamerleden het Nederlandse ontwikkelingsbeleid ''mislukt'' genoemd: ''Hulp helpt niet. De bedroevende ontwikkelingen in sub-Sahara Afrika na dertig jaar Nederlandse ontwikkelingshulp hebben geen verbetering gebracht in de armoede en de levensverwachting van mensen in deze regio. Donoren zijn deels zelf schuld aan het mislukken van de hulp. Ontwikkelingshulp lijkt soms meer op een uitkering aan een drankverslaafde vader met tien kinderen''.

Hirsi Ali deed haar uitlatingen tijdens een debat over het ontwikkelingsbeleid van Nederland. Volgens haar moet ons land culturele maatstaven aanleggen bij het verlenen van hulp. Landen waar het cliŰntelisme (politieke klantenbinding) hoogtij viert of landen die schadelijk bijgeloof in stand houden zoals Zuid-Afrika, zouden geen geld meer moeten krijgen als zij hun leven niet beteren.

Vrijwel de gehele Kamer reageerde boos. D66-woordvoerder Bakker reageerde het scherpst. "Iemand die na het lezen van twee boeken zegt dat alles is mislukt, geeft blijk van een schaamteloze pedantie''.

Alleen de LPF was het wÚl redelijk eens met Hirsi Ali. ''Nederland heeft de afgelopen decennia tientallen miljarden aan ontwikkelingshulp uitgegeven, maar de resultaten zijn op zijn minst teleurstellend'' zo zei Mat Herben.

Volgens dr. Lau Schulpen, docent en onderzoeker ontwikkelingstudies aan de Universiteit Nijmegen, is wat Hirsi heeft gezegd baarlijke nonsens. Alle studies laten volgens hem juist zien dat hulp wel tot resultaat heeft geleid op terreinen als gezondheidszorg, educatie, maar ook politieke ontwikkeling. Hij kon zich niet voorstellen dat de VVD een Kamerlid toestaat dit te zeggen.