VS plannen nieuw nucleair arsenaal

Gulpener had ons via de newssubmit het volgende te melden:

De Amerikaanse regering heeft vergevorderde plannen om een nieuwe generatie nucleaire wapens te ontwikkelen. Het zou hierbij gaan om zogenaamde "mini-nukes", "bunker-busters" en neutronen bommen die bedoeld zijn om chemische- en biologische wapens te vernietigen.

Eén en ander blijkt uit een gelekt document van een geheime vergadering in het Amerikaanse commando hoofdkwartier in Omaha. Het gaat hierbij uit een gelekte voorbereiding van deze bespreking waarbij nucleare specialisten samen met hoge militaire onder andere spraken over het hervatten van nucleaire proeven en hoe de Amerikaanse bevolking hiervan overtuigd dient te worden.

De gelekte documenten zijn het duidelijkste teken tot nu toe dat de Amerikaanse regering vastberaden is om zijn nucleaire arsenaal te versterken. Hiertoe moeten de VS echter wel het non-proliferatie verdrag opzeggen en het verbod op het uitvoeren van nucleaire tests doorbreken.

De National Nuclear Security Administration, de Amerikaanse organisatie die verantwoordelijk is voor het ontwerpen, bouwen en onderhouden van de Amerikaanse kernwapens heeft inmiddels de echtheid van het gelekte document erkend, maar stelt dat het geen officieel verzoek heeft gehad om nieuwe nucleaire wapens te ontwikkelen. Volgens hen gaat het om een verkennende studie en langere termijn planning.

Tegenstanders van de proeven stellen onder meer dat de Verenigde Staten wel landen als Rusland, Irak, Iran, Noord-Korea, Syrie en Libië als een nucleare dreiging zien, maar dat de VS door de ontwikkeling van deze nieuwe wapens zelf ook in dit rijtje thuis hoort.