Nog 4 tot 6 weken voordat Bush Irak aanvalt

centi had ons via de newssubmit het volgende te melden:

President Bush en Tony Blair waren gisteren in Washington om zich te beraden over de kwestie Irak.

Ze geven Saddam Hoessein nog 4 tot 6 weken om zich te ontwapenen. In deze weken gaan ze de wereld proberen over te halen om hen te steunen in "hun" oorlog.

Bush had al eerder gezegd dat het slechts een kwestie van weken was dan van maanden tot men overgaat op de aanval op Irak.

Blair heeft Bush duidelijk gemaakt dat de Europese opinie, inclusief de Britse niet gediend is van het feit dat Bush de VN-veiligheidsraad wil passeren. Dit zou Bush er toe hebben gebracht meer tijd voor de "diplomatieke weg" uit te trekken.