'Asielzoekers crimineler dan autochtonen'

Maud_Dib, NILATS, Darkness, REES en SvenG hadden ons via de newssubmit het volgende te melden:

Een hoge ambtenaar van justitie, H. Willemse van de directie algemene justitiŰle strategie, stelt in een door zijn ministerie van Justitie uitgegeven periodiek dat asielzoekers crimineler zijn dan Nederlanders. Willemse baseert zich op cijfers uit 1998 over moord en doodslag. Daaruit zou blijken dat asielzoekers 36 keer vaker zo'n ernstig delict hebben gepleegd vergeleken met autochtone Nederlanders. In 1998 ging het om elf gevallen van moord op een groep van 50.000 asielzoekers.

Willemse meent dat justitie onderzoek moet verrichten naar de oorzaken van de relatief hoge criminaliteit onder asielzoekers. De Rijksuniversiteit Groningen verricht momenteel een studie in opdracht van VluchtelingenWerk. Op eigen titel noemt Willemse wel een paar mogelijke oorzaken: het grote aantal jonge mannen onder asielzoekers, de situatie waarin asielzoekers in Nederland leven, de geweldscultuur in het land van herkomst, de verminderde sociale controle en het langdurige geweld dat sommige asielzoekers zelf hebben meegemaakt.

Staatssecretaris Kalsbeek (PvdA) van Justitie vond vorig jaar een onderzoek naar criminaliteit onder asielzoekers onnodig. Het onderwerp kwam toen in beeld, omdat een uitgelekt intern rapport van de Groningse politie aangaf dat asielzoekers crimineler waren dat de gemiddelde Groninger.