Rijexamen wordt moeilijker en langer

Birk, phreak en Slam hadden ons via de newssubmit het volgende te melden:

Het wordt binnenkort moeilijker om je rijbewijs te halen en te houden. Het rijexamen zal zwaarder worden, maar daarbij ook langer duren. Oudere automobilisten zullen zich tien jaar eerder dan nu medisch moeten laten keuren. Ook komt er voor hen een verplichte ogentest.

De theorietoets zal uitgebreid worden met vragen die gericht zijn op het inschatten van risico's. In Groot-Brittannië en Australië is dit al aan de orde. De kandidaten moeten daar aan de hand van filmpjes aangeven wanneer ze bijvoorbeeld een weg oprijden en wel of niet voorrang verlenen.

In het vernieuwde rijexamen zullen de kandidaten ook meer tijd aan speciale verrichtingen gaan besteden. Ze zullen niet direct, zoals nu, de openbare weg opgaan. Eerst gaan ze in een sessie van een half uur de bijzondere verrichtingen, zoals keren of achteruit de hoek om, op een afgesloten terrein doen.

Verder zal de praktijktest niet ingrijpend veranderen. Overigens is het wel zo dat het praktijkexamen hierdoor niet, zoals nu, in één keer afgelegd zal worden. Vanaf 2006 zal deze methode waarschijnlijk in alle Europese lidstaten aan de orde zijn.