VVD Rotterdam wil af van begrip 'Allochtoon'

De VVD in Rotterdam wil af van het begrip Allochtoon. In het verkiezingsprogramma van de partij wordt geen bijzondere aandacht meer geschonken aan allochtonen. Dat is bewust gedaan. De telling van allochtonen is een belangrijke indicator bij het formuleren van beleid of het toewijzen van voorzieningen. De VVD wil daar van af.

"Door het publiek wordt de indicator vooral gebruikt om aan te geven hoe 'erg' het is. De wijk waar mijn zoon woont, of de school waarop hij zit, profiteert er van ťn wordt er door gestigmatiseerd. Steeds meer Rotterdammers die de 'erfzonde van de allochtoniteit' met zich meetorsen, zijn ingeburgerde, opgeleide, succesvolle stadsgenoten. Veel van hen vinden het ongewenst om als allochtoon te worden aangemerkt. Geboren en getogen in de grote stad, moeten zij het afleggen tegen zojuist gearriveerde Achterhoekers die schichtig om zich heen kijken en onderling een nauwelijks te verstaan dialecttaaltje brabbelen, maar wel het predikaat autochtoon mogen voeren", aldus Kees de Gruiter, voorzitter van de commissie die het verkiezingsprogramma van de Rotterdamse VVD schreef.

Uit politiek correcte overwegingen werden de gastarbeiders in de jaren 60 eerst buitenlandse werknemers, toen 'migranten' en vervolgens allochtonen genoemd. En om niet te stigmatiseren moest iedereen van over de grenzen tot de allochtonen gerekend worden. Andere gastarbeiders en de Surinamers die voor Nederland kozen, konden ook wel wat extra aandacht gebruiken, dus onbruikbaar was de term niet voor het beleid. In de buurten en scholen waar de meeste allochtonen zaten, zaten ook de meeste niet ingeburgerde stadgenoten.

Volgens Gruiter is het succes van de tweede generatie Chinezen, Surinamers, Turken en Marokkanen in onderwijs en bedrijfsleven enorm, vooral van de meisjes. Maar naarmate het aantal allochtonen volgens de COS-norm* groeit, neemt het aantal af, dat zich niet zonder hulp van de overheid kan redden.

Alloch- of autochtoon maakt niet uit

In Rotterdam heeft de helft van de inwoners tenminste ťťn ouder uit het buitenland, en is daarmee dus allochtoon. Maar 90% van hen heeft wel de Nederlandse nationaliteit. Om beleid te kunnen voeren, moet je weten hoeveel mensen geen Nederlands spreken en onvoldoende scholing hebben voor een baan. Het is niet belangrijk om te weten waar iemands zijn ouders vandaan komen om beleid te voeren. Bovendien hoort een stad zijn bevolking niet te verdelen in autochtonen en allochtonen. Allochtoon betekent niets meer en niets minder dan 'niet van hier', maar de mensen zijn wel van hier, aldus de Rotterdamse VVD.

De VVD wil nieuwkomers niet aan hun lot over laten, maar wil ook niet meer in termen van alloch- of autochtoon denken: De VVD wil gťťn multiculturele samenleving waarin iedereen blijft hangen in zijn eigen klompendans. De partij wil ťťn grote stadscultuur waarin individuen openstaan voor de invloed van anderen, waarin de culturele bagage die iedereen meebrengt bijdraagt aan de grote smeltkroes. In zo'n stad spreekt iedereen dezelfde taal en er heerst wederzijds respect. Niet de ouderwetse tolerantie waarin groepen langs elkaar heen leefden, maar respect voor een ieders bijdrage aan de gemeenschap.

Het hele stuk staat in het Rotterdams Dagblad.

==

* Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS)-norm: In Nederland wordt je momenteel tot allochtoon gerekend wanneer jezelf-, of wanneer beide of ťťn van je ouders, uit het buitenland komt. Dat betekent dat er ''gerekend'' wordt tot de tweede generatie allochtonen.

Onderzoekers vragen zich af of ze in inmiddels niet tot de derde generatie allochtoon moeten gaan ''rekenen''. Wanneer de gedachtengang van de VVD uit Rotterdam aanhang vindt, wordt daar dus zeker niet mee doorgegaan.

(De cijfers die het CBS bekend maakt over allochtonen, hebben altijd betrekking op niet-Westerse allochtonen.)