Iranisering van de samenleving

Gelukkig worden Iraanse studenten geweerd van bepaalde technische studies in ons land. De maatregel kwam net op tijd, want anders hadden honderden Iraniërs zich kennis eigen gemaakt die hen in staat zouden stellen een atoombom te maken. Het schijnt dat special forces van het leger enkele postduiven hebben neergehaald die gevaarlijke informatie naar Teheran moesten overbrengen. Gelukkig heeft onze minister van Buitenlandse Zaken, Maxime Verhagen, adequaat gereageerd op de ´iranisering van de technische universiteiten´. De Iraanse studenten die noodgedwongen hun studie moeten staken of niet worden toegelaten, wordt aangeraden de koksopleiding te gaan volgen. Een enkeling heeft te kennen gegeven een opleiding tot piloot te willen volgen, maar Hirsch Ballin is al bezig met wetgeving om ´iranisering van de luchtvaart´ te voorkomen. Dit uiteraard om toestanden zoals die van de elfde september 2001 in New York te voorkomen.

Wederom wordt vanwege onze veiligheid en onder het mom van de ´War on Terror´ de persoonlijke vrijheid aangetast. Iemand het recht op een studie ontzeggen op basis van zijn afkomst doet sterk denken aan rassenpolitiek. Ik meende te leven in een samenleving waarbij men onschuldig is tot dat men het tegendeel heeft bewezen. Door Iraniërs bij voorbaat te weren van een studie wek je de suggestie dat iedere Iraniër een terrorist is die het zionistische zwijn en de goddeloze democratische wereld wil vernietigen. Wellicht is het een idee om Iraniërs op een universiteit te voorzien van een badge. Ze zijn namelijk donders moeilijk te onderscheiden van Afghanen, Irakezen en ander duivelsgebroed. Dit alles natuurlijk in opmars naar een totaal verbod voor vrijandige volken (lees mensen die het ismatisch geloof aanhangen) om kennis te verwerven aan één van onze Nederlandse universiteiten!

De maatregel is overigens weinig effectief, daar Nederland het enige land is dat deze VN- richtlijn zo strikt volgt. In andere landen is het nog steeds mogelijk voor Mahmouds volgelingen zich voor het westen ´gevaarlijke´ kennis eigen te maken. Het lijkt mij geen goed idee om de Iraanse president te laten beschikken over een atoombom, dat lijkt me duidelijk, maar denkt de Nederlandse regering nu werkelijk dat deze maatregelen enig effect zullen hebben, behalve een negatief imago voor Nederland? Of zal het verleden een rol spelen? De vader van de Pakistaanse atoombom deed zijn kennis namelijk op in een Nederlandse kerncentrale.Ik denk dat dit de reden is waarom de regering met deze bekrompen regelgeving op de proppen komt. Er zijn honderden technische universiteiten ter wereld, gelukkig kunnen Iraniërs op twee daarvan niet meer terecht voor een technische studie.

Ik slaap een stuk rustiger nu ik weet dat die gemene Iraanse baarden geen nucleaire kennis in Nederland meer kunnen opdoen. Dat het hier in Nederland nog een stukje minder tolerant wordt en het vaandel der vrijheid inmiddels halfstok hangt, neem ik uiteraard voor lief. Immers is hiermee de veiligheid van Nederland gediend. Dat is natuurlijk veel belangrijker dan vage begrippen als vrijheid, mensenrechten, privacy en vrijheid van meningsuiting.