God staat aan mijn zijde.

Column door Drs-K''God staat aan mijn zijde.'' George W. Bush zei dit op de avond toen er besloten werd Afghanistan aan te vallen. God staat aan de kant van het spreekwoordelijke Westen in onze strijd tegen de lui die in feite de duivels der planeet zijn. Heilig gesproken in een van zijn zeldzame optredens voor de pers, voor het Amerikaanse volk en dat van de wereld. Osama Bin Laden scandeert zijn God Allah in elke toespraak in de media, en dat zijn er niet veel, veelvuldig. Met hem nog vele anderen, levenden en heel wat doden. God lijkt in dit verband meer op Goden. Helaas is er volgens de huidige metafysische geloofsaanhangers slechts één grote God. Dat terwijl onder de mensen die het woord God aanhangen vele soorten en subsoorten te vinden zijn. Daarom ben ik toch zeer benieuwd aan welke kant God dan wel niet staat?

Om dit voor elkaar te krijgen ben ik eens gaan kijken wat die zin nu precies inhoudt en in welke context de zin vaak wordt gebruikt. "God staat aan mijn zijde." Met andere woorden: "Een zeer ingewikkelde en onbewezen almachtige metafysische entiteit staat aan de zijde van een wezen dat denkt en bestaat." Cogito ergo sum, met dank aan een dergelijk wezen; Descartes! Geen speld tussen te krijgen toch? God lijkt in dit verband wel een mentale oppepper voor een mens die in dusdanige nood verkeert en daar graag iets aan wil veranderen.

Dit is nu dan ook precies het geval. Een treffend voorbeeld blijkt oorlog. Wanneer gaat men oorlog voeren? Vaak wanneer een partij het in ernstige mate oneens is met de tegenpartij. Verbale communicatie is onmogelijk en dus moet er gezocht worden naar hoe wel te communiceren. De spierballen taal blijkt een zeer effectieve manier om snel een boodschap over te brengen, zeker wanneer de tegenpartij hardhorend is.

Oorlog is een manier van onderhandelen die door de geschiedenis geheel overbodig is gebleken. Keer op keer heeft oorlog bewezen wat voor onmens een mens kan zijn. Oorlog brengt ellende, ellende en nog eens ellende. Waar het (overbodig) goed voor is, is de wapenindustrie die een willekeurige God aanhangt, vaak eentje met het meeste geld. Of Hollywood, waar een God wordt aanbeden die veel geld heeft en daarbij gouden beeldjes weggeeft voor de mooiste oorlogsfilm. Maar in tijden van oorlog draait God overuren, want iedereen wil God aan zijn kant. Alexander de Grote veroverde omdat God dat wilde. Tempeliers begonnen een kruistocht omdat het volgens de paus Gods wil was. Al-Qaeda stuurden met hun "Allah akbar" duizenden onschuldige mensen naar hun spreekwoordelijke hel. Allemaal in de naam van de almachtige. Maar aan welke kant staat God?

Duidelijk wordt dat God is verwikkeld in een wij-zij debat. Wij de goeden, zij de slechten. God staat aan je kant wanneer je zelf een kant moet kiezen. Stel, ik wil me als ongelovige verdiepen in geloof omdat ik graag God aan mijn zijde wil hebben. Ik besluit om Christen te worden omdat ik er van uit ga dat ik zo goed God aanbid en het past het meeste bij mijn culturele sociale achtergrond. Volgens Christenen kom ik zo in de hemel. Eenmaal Christen moet ik me wel even afvragen welke weg ik beloop. Word ik katholiek, ben ik meer van het beeld? Of toch maar protestant worden, en meer het woord aanbidden? Eenmaal een weg gekozen word ik weer voor eventuele keuzewegen gesteld. God blijkt verdomd veel kanten te hebben. Dit maakt mij uiterst confuus.

In mijn geval berust de keuze voor de zijde van God nog op vrijwillige basis. Voor een hoop mensen is deze vrijheid helaas niet weggelegd. God staat aan je zijde wanneer je een God kiest, vrijwillig of gedwongen. Hmmm... Welke keuze maak je dan? Die keuze maakt het geheel er niet makkelijker op. Uiteindelijk zal men de keuze maken die men opgedragen krijgt of die men op individuele basis beslist. Wat zegt dit over God en zijn zijde?

God heeft de mens aan zijn zijde en niet andersom. En aan welke kant je gaat staan, dat maak je zelf maar uit, zelfs als je bereid bent diegene die aan de andere kant staan een enkeltje hel te betalen. God is de uiteindelijke redding en het bittere excuus. En wanneer Bush en Bin Laden uiteindelijk naar boven stijgen en God voor zich zien staan overtuigd van hun toegangsticket in Gods paradijs, en God zegt: "Heren, excuus maar ik kan u niet binnen laten." Ze schrikken en vragen zich in Godsnaam af waarom? God zou hierop zeggen: "Kijk ik ben God, niet jullie God. Al jullie aardse leven hebben jullie mij gebruikt om de meest overbodige acties te verantwoorden. Ik was min of meer jullie hond." "Aangezien jullie mij als hond behandelen, zal ik op gelijk niveau met jullie communiceren." "Hup naar je mand, waar Lucifer jullie uitlaat in een der negen lagen van de HEL!"