Belazerd

Column door Edwaldo


Dames en heren, burgers van Nederland. Wij hebben een trieste mededeling voor u. U bent belazerd. Niet door een criminele organisatie, maar door ons: de Nederlandse Overheid. Wij hebben de afgelopen decennia beslissingen genomen, waarvan wij de reikwijdte niet hebben kunnen overzien en zoals het zich nu laat zien verkeerd zijn uitgepakt

Op de eerste plaats hebben wij op grove wijze onderschat, wat de toelating van burgers uit de derde wereld voor een impact zou hebben op de Nederlandse maatschappij. Wij hadden gedacht, dat wij deze nieuwe medelanders het beste in hun eigen waarde konden laten door hun niet te veel lastig te vallen met onze regeltjes en gebruiken. We dachten dat ze wel een baan zouden krijgen in de lagere inkomensregionen en dat we ons vervolgens niet meer zo druk hoefden te maken. Dat is helaas verkeerd uitgepakt. We hebben niet voorzien dat veel van dit werk zou verdwijnen of zou worden uitbesteed aan derde wereldlanden. Ook hebben we getracht om ze via integratiecursussen nog wat gevoel voor de Nederlandse cultuur en gebruiken bij te brengen, maar helaas moeten we constateren dat dit niet het gewenste effect zal sorteren.

Op de tweede plaats hebben wij, zoals het er nu uitziet, geblunderd bij de invoering van de Euro. Het leek ons destijds werkelijk een goed plan, dat de onderlinge solidariteit tussen de Europese volkeren zou bevestigen en verbeteren. Geheel terecht heeft u, de Nederlandse bevolking, inmiddels geconstateerd dat de invoering van de Euro uw bezittingen in waarde heeft doen verminderen en dat de prijzen toch ongekende hoogten zijn gestegen.
In het kader van Europa moeten wij ook toegeven, dat wij de afgelopen tien jaar zeer veel geld aan de Europese Unie hebben afgedragen. De eerlijkheid gebiedt ons nu te zeggen, dat we geen idee hebben, waar dit geld exact aan is uitgegeven.

Op de laatste plaats moet het ons van het hart, dat wij als Overheid toch goed voor ons zelf hebben menen te moeten zorgen. Zo hebben we het aantal ambtenaren geweldig weten uit te breiden. Ook hebben we goed voor ons zelf gezorgd door op allerlei vernuftige manieren de staatskassen te plunderen. Dat varieerde van het uitbesteden van allerlei onderzoeken aan bevriende relaties tot het toekennen van salarisverhogingen, die eigenlijk geen goede grond hadden.

Wij bieden vanzelfsprekend onze welgemeende excuses aan voor ons gedrag. Als Nederlandse Overheid zullen wij nu alle nodige maatregelen nemen. Om de stroom belastinginkomsten op peil te houden zult u daarom rekening moeten houden met een aanzienlijke verzwaring van uw lasten de komende decennia. U zult rekening moeten houden, dat u tot ver na uw verwachte pensioendatum zult moeten blijven werken en dat het pensioen (indien nog van toepassing) aanzienlijk lager zal uitvallen dan dat u nu voor ogen heeft. Tevens zal de Nederlandse Overheid nieuwe inkomstenbronnen aanboren door middel van extra strenge controles op snelwegen en secundaire wegen in den lande
Uiteraard trekken wij ook de conclusies uit ons falende gedrag. Wij zullen daarom versneld taken afstoten naar de Europese Unie. U kunt ervan verzekerd van zijn, dat wij, door middel van het bekleden van relevante posities in "Europa" uw belangen hoog in het vaandel zullen houden.

Wij nemen aan dat met deze mededeling de lucht tussen u als burger en ons als Overheid weer geklaard is en dat u zich ervan rekenschap blijft geven, hoe goed u het hier wel niet heeft in vergelijking met burgers in vele andere landen van onze wereld.

Hoogachtend,

De Overheid.