Depressie en onmacht

Column door notnajja

Een van meest opmerkelijke statistieken betreffende depressiviteit is dat twee keer zoveel vrouwen eronder lijden als mannen. Een andere is dat mannen vaker zelfmoord plegen, maar vrouwen weer veel meer pogingen ertoe doen, die dan mislukken. Verder is er sprake van een geweldige toename in het aantal mensen dat ooit in zijn of haar leven depressief wordt, de kans hierop is nu ongeveer ÚÚn op tien, maar het zou me niets verbazen als het binnen enkele jaren al ÚÚn op vijf is. Gelet op het enorme verlies aan productiviteit dat depressie tot gevolg heeft en de intensieve zorg die nodig is om haar te behandelen, is het een economische schadepost van de eerste orde en zou het de hoogste prioriteit moeten krijgen om haar te voorkomen.
Wat mij betreft staat die prioriteit buiten kijf, ook los van het economische argument. Dit vanwege het verlies aan levenslust en het ermee gepaard gaande psychisch lijden. Maar politici en beleidsmakers er gevoeliger voor zijn als de economie in het geding is, dus is het verre van overbodig of platvloers, om erop te wijzen.

Nog een opmerkelijke statistiek; aan depressie lijdende mannen melden vrijwel allemaal een meer of minder groot verlies aan libido en seksuele problemen als gevolg daarvan. De mate van opwinding is gering, om niet te zeggen afwezig. En als er al eens opwinding is, dan functioneert de penis niet meer als normaal, en is er vaak sprake van wat men deftig een erectiele dysfunctie noemt. In de volksmond heet dit impotentie; de penis wordt niet meer stijf of blijft dat veel te kortdurend om te kunnen vrijen. De oorzaken hiervan liggen niet alleen in de depressie zelf, maar ook in de medicijnen die er vaak voor worden voorgeschreven, zoals prozac, efexor, clomipramine, etc. Deze medicijnen werken verdovend op de lust in het bijzonder en op het gevoel in het algemeen. Ze temperen de negatieve gevoelens (zelfs pijn is minder manifest), maar ook de positieve. Sommige mensen voelen zich een zombie als ze die medicijnen slikken, ze blijven emotioneel onaangedaan, zelfs bij ingrijpende gebeurtenissen. Dit biedt wel een vorm van bescherming, maar een plezierig leven is het niet.

Onmacht is moeilijk aanvaardbaar voor een man. Voor een vrouw kan het dit ook zijn, maar ondanks de emancipatie is de man toch nog vaak ge´soleerd in zijn gevoelens, hij heeft meer moeite ze te delen met anderen, man of vrouw. Vrouwen zijn socialere wezens en zijn veel beter in het delen van emoties. Gevolg is dat zij bijvoorbeeld sneller met problemen op de proppen komen dan mannen, die ze meer verbergen, uit schaamte en uit angst, minder volwaardig, minder man, als een slappeling, te worden beschouwd. Hiermee is waarschijnlijk het verschil verklaard in het voorkomen van depressiviteit bij man en vrouw: het komt even vaak voor, maar vrouwen melden het veel eerder aan een arts of aan familie en vrienden, ze komen er makkelijker mee over de brug. Gevoelens van schuld en minderwaardigheid etaleer je niet zomaar, en als man het liefst in het geheel niet.

Geheel in lijn hiermee staat het gegeven dat mannen vaker daadwerkelijk zelfmoord plegen dan vrouwen, die vaker een poging doen; vrouwen durven aandacht te vragen en een beroep te doen op de sociale omgeving, mannen kroppen op tot het niet meer te verdragen is en plegen dan in wanhoop zelfmoord, waarbij ze er wel voor zorgen dat die poging meteen slaagt.

Om te voorkomen dat depressie een epidemie wordt, is het van het grootste belang dat de sociale omgeving ook bij de man een gewichtige rol gaat spelen. Daarnaast moeten er veel betere middelen worden gevonden dan de medicijnen die nu worden voorgeschreven, waarbij vooral de fnuikende invloed op de seksuele lust zal moeten verdwijnen. Seks is niet per se het belangrijkste in het bestaan, maar de zin erin is wel een fundamenteel onderdeel van het leven en een teken dat de mens zich plezierig voelt en in het leven gelooft. Het is zelfs gebleken, dat Viagra depressies kan verminderen bij mannen. Het werkt als een tweesnijdend zwaard, het geeft het gevoel terug bij machte te zijn, volwaardig te kunnen beminnen, en een situatie te beheersen. Hierdoor kan een sneeuwbaleffect ontstaan op andere gebieden, zoals het werk, dat dan ook weer met meer plezier wordt gedaan. Eigenlijk zou Viagra vergoed moeten worden door het ziekenfonds nu er concrete aanwijzingen zijn dat het niet alleen helpt bij het hebben van seks, maar ook een heel positieve uitwerking heeft op de stemming van de man in het algemeen. Dit alles in het kader van de onmacht die een man voelt en die vooral bij hem zo sterk doorwerkt in een negatief mannelijk zelfbeeld; hij voelt zich vaak letterlijk ontmand. Bij vrouwen is de depressie veel minder op dat gevoel gericht en uit het zich meer in gevoelens van onlust, angst en vermoeidheid, met minder negatieve gevolgen voor het vrouwelijk zelfbeeld - zij voelt zich niet wezenlijk minder vrouw hierdoor, veeleer minder mens.