FOK!
FOK!


Laatste items
Laatste items
Toon berichten uit deze thema's

Toon berichten van deze typesOorlog in Oekraïne
Oorlog in Oekraïne


Defensie
Defensie


Actieve items
Actieve items


Forum
Forum


Archief
Artikelen van woensdag 22 juli 2020

Vrouw in hofje beroofd

Op dinsdag rond 23.00 uur beroven twee mannen een vrouw van haar tas en telefoon in het hofje tussen de Stellendamstraat en de Steenderenstraat in Amsterdam Zuidoost. Hierbij wordt de vrouw met een wapen bedreigd. De politie zoekt getuigen.

Het slachtoffer stapt rond 22.50 uur uit bij het metrostation Gein en loopt via de Werkendamstraat en Stoutenburggracht naar de Stellendamstraat. Vanaf daar loopt ze naar het hofje dat zich tussen de Stellendamstraat en de Steenderenstraat bevindt. Daar wordt ze door twee mannen onder dreiging van een wapen van haar handtas en telefoon beroofd. De twee mannen rennen weg in de richting van de Stellendamstraat.

Het slachtoffer is erg geschrokken, maar is gelukkig ongedeerd gebleven. Ze heeft aangifte gedaan.

Signalement
Beiden verdachten kunnen worden herkend aan de hand van het volgende signalement:
man, ongeveer 20 jaar oud
ongeveer 1,70 meter lang
donker getinte huidskleur
slank postuur
geen gezichtsbeharing
capuchon

Een van de verdachten droeg een jas van glad materiaal en een zwart schoudertasje.

Getuigenoproep
Bent u getuige geweest van dit incident? Heeft u die bewuste avond iets opvallends gezien of gehoord? Of beschikt u over andere informatie die het onderzoek verder zou kunnen helpen? Neem dan contact op met de politie via 0900 8844. Belt u liever anoniem? Dat kan via 0800 7000.

Nederlandse toeristen door Griekenland direct na aankomst teruggestuurd

De grenspolitie van de Griekse eilanden Lesbos en Samos hebben in totaal 28 Nederlandse toeristen direct na aankomst op de vakantie-eilanden weer op een vlucht terug naar Nederland gezet. De Nederlanders hadden zich niet op tijd online geregistreerd, alhoewel hen dat meerdere malen werd verzocht.

De reizigers moesten minstens 24 uur voor aankomst een online formulier invullen waarin zij onder andere moesten aangeven in welke landen ze de afgelopen twee weken zijn geweest en of ze in aanraking zijn gekomen met coronapatiënten. De Griekse autoriteiten beslissen op basis van die gegevens wie er op het vliegveld op het virus getest moet worden.

"Wij sturen onze klanten die naar Griekenland gaan meerdere keren een herinnering. Per email maar ook per sms. Deze mensen hadden desondanks niet op tijd dat formulier ingevuld”, zegt een woordvoerder van Corendon. De Griekse autoriteiten zijn inmiddels strenger geworden met het naleven van deze regels.

De reizigers reageerden teleurgesteld, maar Corendon meldt dat het samen met hen gaat kijken of zij later alsnog een vergelijkbare vakantie kunnen maken.

Griekenland is niet enorm zwaar getroffen door het coronavirus, maar inmiddels ziet het land de aantallen besmettingen stijgen. De meeste besmettingen worden veroorzaakt door buitenlandse toeristen, vandaar dat het online registratiesysteem moet helpen om de besmettingen onder controle te krijgen.

Boerenpartij lanceert verkiezingsprogramma: de stem van het platteland

Op de dag van het boerenprotest heeft de Boer Burger Beweging het verkiezingsprogramma voor de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen in 2021 gepresenteerd. BBB wil de stem van het platteland in het parlement zijn.

"BBB maakt zich grote zorgen over de leefbaarheid op het platteland. De huidige politiek is niet in staat gebleken om een duurzame en langjarige visie te maken op het behoud van het platteland", zo laat de partij in een persbericht weten.

"BBB wil de stem van het platteland terugbrengen in Den Haag. Het behoud van onze land- en tuinbouw speelt een essentiële rol in een leefbaar platteland. Boeren en tuinders zorgen voor het landschap, zijn rentmeesters van de regio, zorgen voor werkgelegenheid, economie en vooral sociale binding." Zo schetst de nieuwe partij die vreest voor de gevolgen bij het verdwijnen van de agrarische sector van het platteland. "Als de boeren en tuinders verdwijnen, heeft dit zeer grote gevolgen voor ons platteland zoals wij die nu kennen. Werkgelegenheid verdwijnt, jongeren trekken weg, dorpen lopen leeg, supermarkten en maatschappelijke voorzieningen zoals openbaar vervoer, bibliotheken en scholen worden gesloten. Het landschapsbeheer en natuurbeheer zal flink onder druk komen te staan als er geen boeren en tuinders meer zijn, die helpen ons landschap te behouden."

Het programma van de partij is gebouwd op acht pijlers die weer zijn uitgewerkt in actiepunten, dit alles kun je hier terug vinden. Dit zijn de acht pijlers van Boer Burger Beweging:

Gezonde bodem: Vruchtbare gronden blijven beschikbaar voor voedselproductie.
Gezonde planten: De emissies en vastlegging van broeikasgassen worden verrekend (dus uitstoot minus vastlegging).
Gezonde dieren: Invoering van een fonds dat wordt gefinancierd door supermarkten. Uit dit fonds krijgen boeren een vergoeding voor extra (bovenwettelijke) dierwelzijns-, diergezondheids- en milieu inspanningen. Hoe meer inspanningen, hoe hoger de vergoedingen voor de boer.
Gezonde boeren: Er komt een stabiel, langjarig en betrouwbaar plattelandsbeleid met een looptijd van tientallen jaren. Daarinis vastgelegd wie welke ruimte krijgt in Nederland. Sectoren worden niet als wisselgeld gebruikt, ten gunste van andere sectoren.
Gezonde burgers: Er zijn goede voorzieningen (openbaar vervoer, scholen, geldautomaat, ambulance, politiepost, medische en culturele voorzieningen, snel internet) op het platteland waardoor oud en jong zich thuis kunnen blijven voelen in hun eigen regio.
Gezonde economie: Er komt voldoende ontwikkelingsruimte voor alle producenten die ervoor kiezen om in Nederland te blijven. Nieuwe wet- en regelgeving wordt alleen ingevoerd, als ondernemers de extra kosten die daardoor op hun bord komen, in de prijs van hun product terugverdienen.
Gezond onderwijs: Scholen op het platteland blijven open en ‘thuisnabij onderwijs’ staat centraal.
Gezonde maatschappij: Er komt een herijking van de Natura 2000 gebieden. Te veel aangewezen gebieden, of gebieden die oneigenlijk zijn aangewezen worden geschrapt.

'Rapper' de bak in na fataal schot tijdens opname videoclip

De 22-jarige Frank Y. uit Amsterdam wordt veroordeeld tot 24 maanden jeugddetentie voor het lossen van een ongewild, maar fataal schot tijdens de opnames van een videoclip. Daarbij kwam de 26-jarige Richard Cordova, jeugdvriend van Y., om het leven.

In de avond van 27 januari 2020 waren de mannen samen met twee anderen in de studentenwoning van het latere slachtoffer in Amsterdam Zuidoost. Ze waren bezig met de opnames van een rapvideo.

Er werd stevig gedronken en drugs gebruikt. Voor de opnames maakte het viertal gebruik van het wapen van de 22-jarige man. Ze namen meerdere scenes op waarin hij met het wapen heen en weer zwaait op de muziek, het wapen doorlaadt en de trekker overhaalt.

Rond 01.00 uur ging het vreselijk mis: toen de 22-jarige man het wapen op de camera richtte en de trekker overhaalde, vuurde hij ook daadwerkelijk een kogel af. Cordova, die de opnames filmde en regisseerde, werd geraakt en overleed korte tijd later aan zijn verwondingen.

Geen doodslag, wel dood door schuld
Hoewel duidelijk is dat Y. zijn vriend heeft doodgeschoten, spreekt de rechtbank hem vrij van doodslag. Daarvoor moet namelijk vaststaan dat hij de kans dat hij iemand dood zou schieten, op de koop toenam.

Hoewel het heel gevaarlijk was wat hij deed, blijkt uit niets dat hij en ook niet de andere aanwezigen ervan uitgingen dat de opnames met het wapen verkeerd zouden kunnen aflopen. Daarbij kijkt de rechtbank onder meer naar het feit dat de man het wapen ook een aantal keer op zijn eigen hoofd richtte en de trekker overhaalde. Hij wordt voor zijn roekeloze handelen wel veroordeeld voor dood door schuld en voor verboden wapenbezit.

Rechtbank past jeugdstrafrecht toe
Hoewel de man volwassen is, volgt de rechtbank het advies van de reclassering om hem als minderjarige te straffen. Uit het reclasseringsrapport blijkt dat hij een positieve ontwikkeling laat zien sinds hij tijdens zijn voorarrest vanuit de gevangenis is overgeplaatst naar een jeugdinrichting.

De structuur binnen die inrichting en het kunnen volgen van een dagprogramma hebben zijn gedrag verbeterd en hij is gemotiveerd om verder te veranderen. De rechtbank is het eens met de reclassering dat een 'kale' gevangenisstraf in een reguliere gevangenis deze positieve ontwikkeling teniet zou kunnen doen en mogelijk zelfs een nadelig effect op hem zou hebben.

De straf van 24 maanden jeugddetentie is de maximale die in het jeugdstrafrecht kan worden opgelegd. Ook moet de man de ouders en zus van zijn vriend bijna 40.000 euro schadevergoeding betalen.

Man vrijgesproken van doodslag op peuter

De rechtbank Noord-Holland heeft een 33-jarige man vrijgesproken van elke strafbare betrokkenheid bij de dood van het dochtertje van zijn vriendin. De beschuldiging was in vier varianten vorm gegeven, van doodslag tot dood door schuld.

Het meisje was 1 jaar en negen maanden oud, toen de man haar op 14 september 2019 met ernstig (schedel-) hersenletsel naar het ziekenhuis bracht. Volgens de man was hij thuis met het meisje op de arm gestruikeld. Op de vloer van de overloop lag gedeeltelijk laminaat met een ondervloer die uitstak.

Hij struikelde over de rand van het laminaat of de ondervloer, verloor zijn evenwicht en viel. Het meisje viel met haar hoofd tegen de muur en de man is op of tegen haar aan gevallen. Beneden op de bank verloor zij het bewustzijn, waarna hij naar het ziekenhuis is gegaan. Daar is zij op 18 september 2019 overleden.

Sectie
Door de patholoog is sectie verricht, waarbij ernstige uitgebreide traumatische letsels in het hoofd zijn vastgesteld. Volgens hem kan dit hoofdletsel en de gevolgen daarvan de niet-natuurlijke dood van het meisje hebben veroorzaakt. Het is bij leven opgelopen door een hevige botsende gewelds(krachts-)inwerking. Dit kan zijn gebeurd door geweld en door een ongeluk, bijvoorbeeld bij een val van meer dan anderhalve meter hoogte.

Een forensische kinderarts heeft het aantreffen van het schedelhersenletsel bij het meisje tien- tot honderdmaal waarschijnlijker geacht onder de hypothese van inwerking door geweld dan onder de hypothese van inwerking door een ongeluk.

Gegevens ontbraken
De artsen zijn op de zitting uitgebreid als deskundigen gehoord. Hoewel zij bij hun conclusies bleven, werd ook duidelijk dat er enkele feitelijke gegevens ontbraken om die conclusies zonder enig voorbehoud te kunnen onderschrijven.

Zo zouden een val van meer dan anderhalve meter hoogte, en/of een hoge beginsnelheid en/of een krachtige draai, mogelijk ook het vastgestelde trauma veroorzaakt kunnen hebben.

Er is dus meer feitelijke informatie nodig, in het bijzonder de gegenereerde beginsnelheid bij de struikeling over het laminaat, om met volledige zekerheid te kunnen beoordelen of de door de man beschreven val als oorzaak van het letsel is uit te sluiten.

Conclusie rechtbank
Op basis hiervan concludeert de rechtbank enerzijds dat er weinig aanknopingspunten zijn om uit te gaan van de door de man geschetste gang van zaken. Anderzijds kan de verklaring van de man, door het gemaakte voorbehoud van de deskundigen, niet volledig opzij geschoven worden.

Bovendien is voor een bewezenverklaring uiteindelijk een forensisch oordeel nodig dat is uitgedrukt in een bepaalde mate van zekerheid over wat er wel is gebeurd.

De rechtbank valt daarom terug op de algemene conclusie van de beide deskundigen dat het letsel van het meisje waarschijnlijker is onder de hypothese van inwerking door geweld dan onder de hypothese van inwerking door een ongeluk.

Onvoldoende om schuldig te achten
En dat vindt de rechtbank onvoldoende om de man, buiten redelijke twijfel, schuldig te achten aan de dood van het meisje, omdat betekenisvolle, aanvullende feiten en omstandigheden ontbreken.

Daarin verschilt de rechtbank van de officieren van justitie. Zij gingen uit van aanvullende omstandigheden en eisten 8 jaar gevangenisstraf voor doodslag op het meisje door de man.

Gameplay van Mafia: Definitive Edition onthuld

2K en Hangar 13 bieden een uitgebreide blik op de bijgewerkte gameplay van de Mafia remake, met commentaar van Chief Creative Officer Haden Blackman.

Voortbouwend op de lancering van de "New Beginnings" filmverhaaltrailer van vorige maand, publiceerden Hangar 13 en 2K vandaag de eerste uitgebreide blik op Mafia: Definitive Edition's aangepaste gameplay. De trailer biedt een gedetailleerd overzicht van de core gameplay, evenals een diepe duik in een van de missies van de game, 'A Trip to the Country'.

Mafia: Definitive Edition komt op 25 september uit. De remake bevat een bijgewerkt script vol met nieuwe dialogen, uitgebreide achtergrondverhalen en extra cutscènes. Spelers vinden er ook geheel nieuwe gameplay-sequenties en -functies, cinematics en andere verbeteringen.

Mafia: Definitive Edition maakt deel uit van de Mafia: Trilogy, die omvat:

 • Mafia: Definitive Edition - De volledig nieuwe remake
 • Mafia II: Definitive Edition - een HD-remaster
 • Mafia III: Definitive Edition - de volledige game

Spelers die Mafia: Trilogy digitaal aanschaffen, hebben direct toegang tot Mafia II: Definitive Edition en Mafia III: Definitive Edition op PlayStation 4, Xbox One en Steam en kunnen Mafia: Definitive Edition downloaden zodra deze op 25 september beschikbaar komt. Mafia: Definitive Edition, Mafia II: Definitive Edition en Mafia III: Definition Edition zijn ook afzonderlijk verkrijgbaar.

Final Fantasy XIV: A Realm Reborn en Heavensward worden gratis

Square Enix maakt bekend dat de MMORPG Final Fantasy XIV Online nu in totaal meer dan 20 miljoen geregistreerde spelers heeft en dat de free trial uitgebreid wordt. Daarnaast zijn nieuwe details en een trailer voor de volgende grote update, Patch 5.3: Reflections in Crystal, verschenen.

In de Letter from the Producer LIVE-uitzending vandaag liet director Naoki Yoshida weten dat de gratis trial-ervaring nu alle content van A Realm Reborn en de Heavensward-uitbreiding bevat, inclusief de complete Patch 3.x-serie. De gratis speelbare content is goed voor honderden uren gameplay, waar spelers zo lang ze willen kunnen spelen, er zit dus geen tijdslimiet op. Daarnaast krijgen alle bestaande en toekomstige A Realm Reborn-spelers toegang tot de complete en Heavensward-uitbreiding en alle voordelen die deze met zich meebrengt.

Patch 5.3 levert bestaande spelers ook vele nieuwe uitdagingen, inclusief de finale van de Shadowbringers-verhaallijn, het volgende hoofdstuk in de door NieR geïnspireerde YoRHa: Dark Apocalypse alliance raid-series, en meer. Een completer patch-lijstje:

 • Nieuwe Main Scenario-quests – Spelers kunnen genieten van het laatste deel van het hoofdverhaal van Final Fantasy XIV: Shadowbringers, waarin de Scions de duistere plannen van Ascian Elidibus proberen te dwarsbomen.
 • Main Scenario Questline-update: A Realm Reborn – De voornaamste questline van A Realm Reborn wordt aangepast om nieuwe spelers een meer gestroomlijnde ervaring te bieden, terwijl ze het verhaal volgen dat naar Heavensward leidt. Daarnaast kunnen spelers na het voltooien van de Ultimate Weapon-quest vliegende rijdieren gebruiken om de lucht van A Realm Reborn te verkennen.
 • Uitgebreide gratis trial – De gratis trial laat spelers tot level 60 zo lang ze willen genieten van alle content, inclusief de Heavensward content, een aanvullend speelbaar ras (Au Ra) en drie extra speelbare jobs (Dark Knight, Astrologian en Machinist).
 • Nieuwe YoRHa: Dark Apocalypse alliance raid – De in een witte mantel gehulde android 2P wordt eindelijk wakker, maar dat geldt ook voor een onvoorzien kwaad dat Komra treft in het volgende hoofdstuk van deze door NieR geïnspireerde alliance raid, The Puppets’ Bunker.
 • Save the Queen Questline-updates (Patch 5.35) – Spelers kunnen de wapens die ze kregen in het eerste hoofdstuk van deze quest-serie verder verbeteren tijdens het verkennen van het Bozjan Southern Front, een nieuw gebied waar de Bozjan Resistance is begonnen met Operation Eagle's Nest om het Alermuc Fortress terug te veroveren op het Empire.
 • Nieuwe “Chronicles of a New Era”-quest: The Sorrow of Werlyt – Deze missie van de ‘Weapon Series’-questline laat spelers genieten van een verhalende ervaring die uitloopt op een speciaal gevechtsevenement.
 • Nieuwe dungeon: The Heroes’ Gauntlet – Heel Norvrandt is veranderd in een slagveld waar de Warriors of Darkness zich een weg doorheen moeten vechten. Spelers kunnen deze nieuwe uitdaging aangaan met andere avonturiers, of een team computergestuurde personages, met behulp van het Trust-systeem.
 • Nieuwe trial: Een angstaanjagende nieuwe vijand met onvoorstelbare kracht zal de Warriors of Darkness beproeven op de niveaus normal en extreme.
 • Nieuwe Beast Tribe-quests – Een nieuwe, op crafters gerichte questline met de dwarves in de hoofdrol.
 • Nieuwe Game+-updates – Het geüpdatete hoofdscenario van A Realm Reborn en andere quests komen beschikbaar voor terugkerende spelers, die daarbij hun huidige personage en level kunnen behouden.
 • Nieuwe Battle-content: Unreal Trials – Spelers kunnen het opnemen tegen sterkere versies van bestaande primals die zijn klaargestoomd voor de strijd tegen helden van level 80. De Unreal Trials omvatten één primal-gevecht dat zal veranderen met elke patch, te beginnen met Shiva in Patch 5.3. Elke week dat spelers de primal verslaan, krijgen ze de kans een nieuwe mini-game te voltooien, waarmee ze tokens kunnen winnen om tegen prijzen in te wisselen.
 • Ishgard Restoration-update (Patch 5.31) – De derde restauratiefase begint, volgend op de werkzaamheden van de Skybuilders. Daarbij keren de Skybuilder Rankings terug, met nieuwe items om te craften en nieuwe achievements voor de beste bijdrages aan de restauratiewerkzaamheden.
 • Updates voor crafters en gatherers – Nieuwe custom deliveries, updates voor Rowena's House of Splendors, en een update voor de Skysteel Tools-questline zijn de voornaamste updates voor crafters en gatherers. Daarnaast wordt de zoekfunctie voor recepten verbeterd voor meer gebruiksgemak.
 • Samenwerking met Yo-Kai Watch keert terug – Het Yo-Kai Watch-samenwerkingsevenement, Gather One, Gather All, keert op 19 augustus terug naar Final Fantasy XIV en brengt nieuwe beloningen met zich mee.
 • Job-aanpassingen voor PvE en PvP, systeem-updates, en meer.

Patch 5.3 voor Final Fantasy XIV: Shadowbringers verschijnt op 11 augustus.

PS5-versie van Yakuza Like A Dragon aangekondigd

Bij de aftrap van Comic Con @ Home heeft Sega of America bekendgemaakt dat Yakuza: Like a Dragon vanaf nu beschikbaar is voor pre-orders en dat er ook een PlayStation 5-versie zal verschijnen. Er is ook een stemacteur bekendgemaakt, Trekkies zullen hem wel herkennen.

SEGA bekendgemaakt dat Yakuza: Like a Dragon in het Westen ook voor de PlayStation 5 zal verschijnen, naast de eerder aangekondigde releases voor Xbox Series X, Xbox One, Windows 10, PlayStation 4 en Steam. Eerder werd al bekend dat de game Xbox Series X Smart Delivery zal ondersteunen, zodat spelers die de Xbox One-versie kopen in aanmerking komen voor een gratis upgrade naar de Xbox Series X-versie wanneer zowel deze nieuwe console als de betreffende versie beschikbaar zijn. Voor de Westerse release is ook een PlayStation 5-upgrade-mogelijkheid gepland, deze wordt op een later moment aangekondigd.

George Takei, Hikaru Sulu in Star Trek, is de stem van Masumi Arakawa, een patriarch die met zijn ontbinding van het criminele imperium van de Tojo Clan het conflict in gang zet dat ten grondslag ligt aan het verhaal van de game. Het spel zal ook ondersteuning bieden voor Engelse, Franse, Italiaanse, Duitse en Spaanse ondertitelingen.

Yakuza: Like a Dragon komt in het Westen in november 2020 naar de Xbox One, Windows 10-pc’s, PlayStation 4 en Steam. De Xbox Series X-versie verschijnt tegelijk met de release van deze console, de PlayStation 5-versie verschijnt op een latere datum. De eerder aangekondigde Day One Edition heet vanaf nu de Day Ichi (Japans voor “één”) Edition, en verschijnt naast de Hero- en Legendary Hero-edities, die vanaf vandaag ook beschikbaar zijn als pre-orders in de digitale winkels van alle platformen.

OM: man die inreed op overvaller kan zich beroepen op noodweerexces

Een 37-jarige man die in 2017 in Arnhem twee maal met zijn auto inreed op een overvaller, hoeft hiervoor geen straf te krijgen. Het OM is van oordeel dat de man zich kan beroepen op noodweer en noodweerexces. Tijdens de zitting heeft het OM de rechtbank in Arnhem gevraagd om de man te ontslaan van alle rechtsvervolging.

Op 30 maart 2017 had de Arnhemmer een afspraak met een potentiële koper voor een waardevol horloge dat hij via internet had aangeboden. De man die zich op de afgesproken tijd meldt bij de woning aan de Limburgsingel, blijkt al snel niet te willen betalen voor het horloge. Hij schiet meteen door de ruit van de voordeur, dringt de woning binnen en schiet nogmaals. De bewoner van de woning werpt hem het horloge en contant geld toe, terwijl zijn vrouw de woning al ontvlucht. De bewoner vlucht achter zijn vrouw aan. Op de Randweg bemachtigen zij het bestelbusje van een toevallig passerende bezorger. Inmiddels is ook de overvaller uit de woning gevlucht. Op de Randweg staan de overvaller en het echtpaar in het bestelbusje plotseling weer oog in oog met elkaar. Er is sprake van zeer stressvolle situatie, waarbij de overvaller zijn wapen op het busje richt en schiet, en de bewoner met het busje op de overvaller inrijdt. In deze situatie komt de 37-jarige man een beroep op noodweer toe, aldus de officier van justitie.

Na deze aanrijding blijft de overvaller bewegingsloos op de grond liggen. De 37-jarige man vervolgt zijn weg, maar keert dan het bestelbusje en rijdt opnieuw op de overvaller in. Deze overlijdt ter plekke aan zijn verwondingen. Volgens de officier is er door de aanrijdingen voldoende bewijs voor doodslag. De man kan zich bij de tweede aanrijding niet meer beroepen op noodweer, want het onmiddellijke gevaar was geweken.

Het OM vindt desondanks dat de man niet strafbaar is. ‘Van de man kon in deze situatie niet redelijkerwijs worden verwacht dat hij tot helder nadenken in staat was én kon beseffen dat het gevaar was geweken’, aldus de officier van justitie. ‘Er was geen reden om de overvaller voor de tweede keer aan te rijden en de verdachte is wat dat betreft over de schreef gegaan. Maar dat hij te ver doorsloeg in zijn verdediging, is een onmiddellijk gevolg van de grote angst en paniek die de overvaller zelf heeft veroorzaakt.’ Iemand die direct na een dreigende situatie in een hevige gemoedstoestand een strafbaar feit begaat, kan zich mogelijk beroepen op noodweerexces. Dat is in deze casus van toepassing, aldus het OM. De man is hierdoor niet strafbaar en moet worden ontslagen van alle rechtsvervolging.

Het OM besloot vanwege de ernst van de verdenking en de uitzonderlijke omstandigheden om de zaak aan de rechter voor te leggen. De rechtbank in Arnhem doet naar verwachting over veertien dagen uitspraak.

Consumentenvertrouwen verandert nauwelijks in juli

De stemming onder consumenten verandert in juli nauwelijks, meldt het CBS. Het consumentenvertrouwen komt uit op -26, tegen -27 in juni. Ook de koopbereidheid en het oordeel over het economisch klimaat wijzigen nauwelijks.

Met -26 ligt het consumentenvertrouwen in juli ver onder het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar (-5). Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit (36). Het dieptepunt werd bereikt in maart 2013 (-41).

Koopbereidheid vrijwel hetzelfde
De koopbereidheid gaat van -11 naar -10. Consumenten zijn over de financiële situatie in de afgelopen 12 maanden negatiever. Verder is hun oordeel over de financiële situatie in de komende 12 maanden minder negatief en vinden consumenten de tijd voor het doen van grote aankopen minder ongunstig dan in juni.

Oordeel over het economische klimaat verandert ook nauwelijks
Het oordeel van consumenten over de economie is nagenoeg hetzelfde als in juni. De deelindicator economisch klimaat gaat van -52 naar -51. Het oordeel over de economie in de afgelopen 12 maanden is negatiever, maar het oordeel van consumenten over de economische situatie in de komende 12 maanden is minder negatief.

(Bron: CBS)
(Bron: CBS)

Consumptie huishoudens krimpt met bijna 13 procent in mei

Consumenten hebben in mei 12,8 procent minder besteed dan in mei 2019, meldt het CBS. De krimp is kleiner dan in april, maar nog altijd de op een na grootste ooit gemeten. De consumenten gaven vooral minder uit aan diensten. De bestedingen aan voedings- en genotmiddelen groeiden daarentegen.

Volgens de CBS Consumptieradar zijn de omstandigheden voor de consumptie in juli minder ongunstig dan in mei.

De consumptiecijfers zijn gecorrigeerd voor prijsveranderingen en veranderingen in de samenstelling van de koopdagen.

(Bron: CBS)
(Bron: CBS)

Consument besteedt vooral minder aan diensten
De uitgaven aan diensten lagen in mei 22,4 procent lager dan een jaar eerder. Diensten betreffen onder meer een bezoek aan restaurant, theater, pretpark, sportschool, voetbalwedstrijd en het gebruik van openbaar vervoer. Maar ook bijvoorbeeld telefoon- en internetabonnementen, verzekeringen, woondiensten, private lease en koeriersdiensten vallen hieronder. Daaraan gaven consumenten meer uit.

Consumenten hebben 6,3 procent meer besteed aan voedings- en genotmiddelen dan in mei 2019. Aan duurzame goederen werd echter 1,6 procent minder besteed dan een jaar eerder. De daling is wel een stuk kleiner dan in april. Huishoudens kochten vooral minder kleding, schoenen en personenauto’s, maar schaften meer elektrische apparatuur en woninginrichtingsartikelen aan. Aan overige goederen, zoals gas en motorbrandstoffen, hebben ze 7,0 procent minder besteed dan een jaar eerder. Dit komt onder meer doordat consumenten minder motorbrandstoffen hebben getankt.

Drie weken geleden meldde het CBS dat de detailhandel in mei 8,2 procent meer heeft omgezet dan in mei 2019. Dat is de grootste groei in 14 jaar tijd. Het verkoopvolume lag 5,9 procent hoger. Zowel de foodsector als de non-foodsector realiseerde een hogere omzet. Ook deze cijfers zijn gecorrigeerd voor de samenstelling van koopdagen.

(Bron: CBS)
(Bron: CBS)

Omstandigheden voor consumptie in juli minder ongunstig dan in mei
Het CBS publiceert elke maand ook over de omstandigheden voor de consumptie in de consumptieradar. De consumptie door huishoudens hangt onder meer samen met de verwachtingen van consumenten, de situatie op de arbeidsmarkt en de ontwikkeling van hun vermogen. De indicatoren in de radar hangen goed samen met de consumptie door huishoudens, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de consumptie.

Volgens de CBS Consumptieradar zijn de omstandigheden voor de consumptie door Nederlandse huishoudens in juli minder ongunstig dan in mei. Dat komt vooral doordat ondernemers in de industrie minder negatief waren over de toekomstige ontwikkeling van de werkgelegenheid in hun bedrijf. Ook waren consumenten minder negatief over hun financiële situatie in de komende 12 maanden en was de daling jaar op jaar van de beurskoersen kleiner.

Nummer 1 hits van weleer: De hits uit 1999

Voor een (hopelijk) klein beetje nostalgie hier een item met nummer 1 hits uit de Top 40 van het geboortejaar van FOK! 1999.

 

Polen ziedend over cancelen Ballon d’Or verkiezing

In Polen is er met groot onbegrip gereageerd op de beslissing van organisator France Football om dit jaar geen Ballon d’Or – oftewel de Goude Bal – uit te reiken. De Poolse voetballer Robert Lewandowski kan hierdoor de prijs niet winnen, terwijl hij een van de grote favorieten is.

Vanwege het coronavirus is organisator France Football van mening dat er geen sprake is van een normaal seizoen. “Dit jaar kan niet beoordeeld worden als een normaal jaar. Je moet niet vergeten dat de wedstrijden niet gespeeld worden in gewone omstandigheden”, zegt Pascal Ferré, hoofdredacteur van France Football. “Om die reden denken we dat de eretitel niet toe te kennen is om basis van eerlijkheid, omdat sommige kandidaten hun seizoen afgebroken hebben zien worden. Hoe kunnen we dan tot een eerlijke vergelijking komen?”

Vanwege het succesvolle seizoen van Lewandowski stuit het besluit van het Franse voetbalblad in Polen op onbegrip. Hun nationale held scoorde in dienst van Bayern München 43 keer in 51 wedstrijden. Met de Beierse club werd hij kampioen van de Bundesliga en won hij de DFB-Pokal.

“Het is een grote teleurstelling. Iedereen had verwacht dat Lewandowski zou winnen. Hij had zo'n fantastisch jaar met zoveel goals, terwijl Lionel Messi en Cristiano Ronaldo niet zoveel leverden als afgelopen jaren”, aldus Maciej Kaliszuk van sportkrant Przeglad Sportowy. “We snappen niks van de reden om de verkiezing af te gelasten, want elke competitie is uitgespeeld behalve de Franse. Neymar en Kylian Mbappé kunnen de Champions League nog winnen. Het is niet eerlijk. Misschien is dit wel het laatste jaar dat Lewandowski een grotere kans maakt.”

Ook Jan Tomaszewski, oud-doelman van het Poolse national elftal, is ziedend: “Deze beslissing is voor mij de grootste onzin van de 21ste eeuw. We zeggen de Nobelprijs en Oscar-uitreiking toch ook niet af? Ongelooflijk!”

Zeer forse krimp investeringen in mei

In mei was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 18,8 procent kleiner dan in mei 2019, meldt het CBS. Dat is de grootste daling sinds het begin van de reeks in 2004. De krimp is vooral toe te schrijven aan lagere investeringen in gebouwen, personenauto’s, bestelauto’s, vrachtwagens e.d. en machines.

De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdagen. Mei 2020 heeft drie werkdagen minder dan mei 2019. Volgens de CBS Investeringsradar zijn de condities voor de investeringen in juli ongunstiger dan in mei.

Omstandigheden investeringen in juli ongunstiger dan in mei
Het CBS publiceert elke maand over de omstandigheden voor de investeringen in de investeringsradar. De investeringen hangen onder meer samen met de situatie op de afzetmarkten en met de situatie op de financiële markten. De indicatoren van de radar hangen vrij goed samen met de investeringen in vaste activa, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de investeringen.

De omstandigheden voor investeringen zijn in juli ongunstiger dan in mei volgens de CBS Investeringsradar. Dat komt doordat de jaar-op-jaarkrimp van de export groter was en de ondernemers in de industrie negatiever waren over hun orderpositie.

(Bron: CBS)
(Bron: CBS)

Zonder vaccin of geneesmiddel geen Olympische Spelen volgend jaar

Voor de organisatie van de Olympische Spelen in Tokio is het klip en klaar, zonder een vaccin of geneesmiddel tegen het coronavirus zal het sportevenement niet door kunnen gaan.

"Het eerste punt is dat er een vaccin of een geneesmiddel ontwikkeld is. Als de situatie blijft zoals het vandaag is, dan zullen we de Spelen niet kunnen organiseren", aldus Yoshiri Mori, voorzitter van het organisatiecomité woensdag in een gesprek met NHK.

"Ik kan mij niet inbeelden dat de situatie van dit jaar volgend jaar zal verder duren", zo vertelt Mori over zijn ergste nachtmerrie.

De Spelen organiseren zonder publiek kan op weinig enthousiasme rekenen van de Japanner. "Als dat het enige alternatief blijkt te zijn, dan zullen we moeten nadenken over het behoud van de Spelen. Als dit zou gebeuren, dan moeten we rekening houden met een annulering."

De Olympische Spelen in Tokio staan gepland van 23 juli tot 8 augustus 2021.

Zonder vaccin of geneesmiddel geen Olympische Spelen volgend jaar (WikiCommons/Tokyo-Good)
Zonder vaccin of geneesmiddel geen Olympische Spelen volgend jaar (WikiCommons/Tokyo-Good)

Botteghin verlengt aflopende contract bij Feyenoord

Eric Botteghin heeft zijn aflopende contract bij Feyenoord met één seizoen verlengd. De Braziliaanse verdediger speelt sinds 2015 voor de Rotterdamse club.

Lange tijd leek het dat de 32-jarige Botteghin na dit seizoen zou vertrekken voor een avontuur buiten Nederland. Woensdagmiddag maakte Feyenoord echter bekend dat de wegen van de Braziliaan en Feyenoord nog niet scheiden.

“Het had er natuurlijk lang de schijn van dat Eric ons zou verlaten. Maar ook nadat zijn contract op 1 juli verliep zijn we achter de schermen altijd in gesprek gebleven. Dat heeft zich uitbetaald: we kunnen minimaal nog een jaar beschikken over een echt clubicoon als Eric, die hier al vijf jaar zijn waarde bewijst. Daar mag iedereen volgens mij blij mee zijn”, zegt technisch directeur Frank Arnesen in een reactie.

Ook de speler zelf is verheugd met de verlenging van zijn contract: “Ik heb hier met het team, de andere collega’s en natuurlijk de supporters al heel veel hoogtepunten mogen beleven. Toch had en heb ik het gevoel nog niet klaar te zijn bij Feyenoord. Vorig seizoen waren we bezig met een geweldige reeks en bij iedereen leeft het gevoel dat we die komend seizoen willen doortrekken.”

Man geeft 4-jarig meisje knuffel met piemelfoto, 'geen bewijs van opzet'

Wie kent het niet? Je maakt als man van middelbare leeftijd een ouderwetse dickpic, print deze uit, schrijft 'Van je lieve peetoom' en je initialen plus het jaartal 2018 erop, stopt de foto middels een gaatje in een knuffelkonijn dat toevallig in je huis ligt en geeft per ongeluk precies dát knuffelkonijn aan het 4-jarige meisje van een bevriend gezin, die jou toevallig als peetoom zien.

Het zal je natuurlijk nét gebeuren dat het kind opmerkt dat er een gaatje in haar knuffel zit, waarna moeder er eens naar kijkt en de betreffende piemelfoto eruit plukt. Dat is pech, foto weg! Nou ja, en je zit in de problemen, want opvallend genoeg lijkt niemand het verhaal van de 51-jarige man uit Tiel te geloven en denkt men dat mogelijk toch wel van enige opzet sprake is.

Volgens de man lag de knuffel al heel lang in zijn woning en wist hij niet dat de foto van zijn jongeheer erin zat, waarbij hij de tekst op de achterkant niet kon verklaren. Nogmaals: 'Van je lieve peetoom', de initialen van de verdachte én het jaartal 2018. Gelukkig heeft het meisje zelf de foto nooit gezien, als dat wel was gebeurd zou dat schadelijk zijn geweest, benadrukte de officier van justitie.

Tegen de man werd tachtig uur werkstraf geëist, waarvan dertig voorwaardelijk. De officier wil ook dat hij onder toezicht van de reclassering komt en een behandeling ondergaat, terwijl hij ook een contactverbod met het meisje moet krijgen. De man, die begeleid woont en op een sociale werkplaats werkt, moet van zijn raadsman vrijgesproken worden: volgens hem is er geen bewijs van opzet.

De vraag van de dag moge duidelijk zijn: waar zijn jouw dickpics zoal per ongeluk terechtgekomen?

[Liveblog] Boerenprotest

Vandaag protesteren de boeren tegen het beleid van landbouwminister Carola Schouten. Die wil de ammoniakuitstoot van koeien verminderen door het eiwitgehalte in krachtvoer te verlagen. De boeren mogen niet op trekkers protesteren. Ze willen massaal naar Bilthoven vlakbij de RIVM afreizen.

 

FOK! Wat eten we vandaag? #éénpansgerecht

Elke woensdag en zondag bereiden users in ons subforum Culinesse à  gogo volgens een van tevoren bedacht thema een maaltijd. De algemene spelregels zijn simpel: op de bewuste dag maak je je gerecht en post je in de loop van de dag/avond een foto van je (mis)baksel in het thema-topic van die dag. Aanvullende voorwaarden worden per thema in het thematopic geplaatst. 

Vandaag gaan we creatief doen met een éénpansgerecht! Ook éénpansgerechten komen in vele vormen, smaken en maten voor. Wikipedia: "Een eenpansgerecht is een volledige maaltijd die in één pan wordt bereid en opgediend. De oorsprong is primitief, hetgeen niet wil zeggen dat een eenpansgerecht niet van hoogstaande culinaire kwaliteit kan zijn. Vooral in arme boerengezinnen zullen vaak eenpansgerechten zijn gegeten, waarin diverse voedingsmiddelen door elkaar gekookt of gestoofd werden."

Voorbeelden van eenpansgerechten zijn: Nederlandse stamppotten; Eintopf uit de Duitse keuken; De Japanse sukiyaki; De Spaanse paella; De Surinaamse bruine bonen met rijst (BB met R) en bakkeljauw moksi alesi; De Singaporese kip met rijst in een kleipot; De Zuid-Amerikaanse chili con carne; De Noord-Amerikaanse jambalaya; De Zweedse pyttipanna; De Franse bouillabaisse en ratatouille en de Marokkanse Tajine. 

Nieuwsgierig geworden naar de thema's die al geweest zijn of nog komen gaan? Hier vind je het overlegtopic. En natuurlijk de ijsvraag van vandaag: wat is jouw favoriete éénpansgerecht?

Een Marokkaanse tajine (Afbeelding: Pixabay)
Een Marokkaanse tajine (Afbeelding: Pixabay)

Alle Eredivisie-clubs minimaal één thuisduel op zaterdagmiddag; FC Utrecht - AZ openingswedstrijd

De KNVB heeft ervoor gekozen om elke club uit de Eredivisie minimaal één keer op zaterdagmiddag (16.30 uur) te laten spelen, zo meldt De Telegraaf deze ochtend. De KNVB kiest in het conceptprogramma om alleen de eerste 21 wedstrijden bekend te maken.

Elke Eredivisie-club speelt (minimaal) één thuisduel op zaterdagmiddag om 16.30. FC Utrecht zal die primeur krijgen en op 12 september zullen ze het Eredivisieseizoen openen tegen AZ. Daarnaast omarmt de KNVB het plan van Ajax-directeur Edwin van der Sar om de topwedstrijden tussen Ajax, AZ, PSV en Feyenoord zo laat mogelijk in het seizoen te laten spelen. Dit vergroot de kans dat er in die periode weer in volle stadions gespeeld mag worden. Bij de start van de Eredivisie is dat niet mogelijk.

De KNVB zal later vandaag het conceptprogramma tot aan de winterstop bekendmaken.

Update 08.44

De KNVB heeft het conceptprogramma bekendgemaakt. FC Utrecht tegen AZ is de openingswedstrijd in de Eredivisie op 12 september. Feyenoord speelt later die avond tegen PEC Zwolle. Een dag later neemt Ajax het in Rotterdam op tegen Sparta en gaat PSV op bezoek bij FC Groningen.

"We zijn er uiteindelijk in geslaagd om alle topduels, tussen Ajax, AZ, Feyenoord en PSV, zo laat mogelijk in te plannen, wanneer we hopelijk weer in volle stadions kunnen spelen'', zo laat manager competitiezaken Jan Bluyssen namens de KNVB weten. ''Daarnaast hebben we voorafgaand aan het plannen aan alle clubs gevraagd tegen welke twee tegenstanders ze graag zo laat mogelijk zouden willen spelen. Alle wensen van de clubs in de Eredivisie hebben we kunnen inwilligen.''

Ook met de derby's is rekening gehouden. Zo worden SC Heerenveen-FC Groningen (speelronde 23), FC Groningen-SC Heerenveen (speelronde 29), Fortuna Sittard-VVV-Venlo (30 januari), VVV-Venlo-Fortuna Sittard (speelronde 26), FC Groningen-FC Emmen (speelronde 26), FC Emmen-FC Groningen (speelronde 32), Heracles-FC Twente (speelronde 24) en FC Twente-Heracles (speelronde 32) ook allemaal in 2021 gespeeld.

Het volledige programma is hier te vinden. 

Wedstrijden tussen de top vier:
Ajax-PSV 10-1-2021
PSV-AZ 13-1-2021
Ajax-Feyenoord 17-1-2021
Feyenoord-AZ 24-1-2021
Feyenoord-PSV 31-1-2021
AZ-Ajax 31-1-2021
PSV-Ajax speelronde 24
AZ-Feyenoord speelronde 24
PSV-Feyenoord speelronde 26
AZ-PSV speelronde 27
Ajax-AZ speelronde 30
Feyenoord-Ajax speelronde 32

Stand van zaken strafrechtelijk onderzoek politie Horst Peel en Maas

In het lopende strafrechtelijke onderzoek naar de mogelijke misstanden bij de politie Horst Peel en Maas zijn tot op heden drie dossiers naar voren gekomen waarin het Openbaar Ministerie Limburg een verdenking ziet voor strafbare feiten.

In totaal heeft de politie ruim duizend dossiers ingezonden bij het Openbaar Ministerie. Deze dossiers worden zorgvuldig bekeken of de processen verbaal in orde zijn. Tot nog toe zijn in deze zaken in vijftien dossiers vragen gerezen omtrent het handelen door de desbetreffende verbalisanten. Van deze vijftien dossiers zijn er drie zaken waarin een verdenking op een strafbaar feit naar voren is gekomen.

Het onderzoek naar de strafbare feiten zal waarschijnlijk dit jaar nog duren.

Foto-expositie Amsterdam Museum over Black Lives Matter-demonstraties

Op de binnenplaats van het Amsterdam Museum staat deze zomer een pop-up foto-expositie over de Black Lives Matter-demonstraties in de stad.

De beelden zijn van fotograaf Luciano de Boterman. Hij legde de demonstratie op de Dam van 1 juni vast en de demonstratie in het Nelson Mandelapark op 10 juni. Conservator Imara Limon van het Amsterdam Museum stelde de tentoonstelling samen met de fotograaf.

"Beide bijeenkomsten trokken duizenden deelnemers en gelden nu al als belangrijke gebeurtenissen in de recente geschiedenis van Amsterdam", zegt Limon. "Ze markeren nationale aandacht voor de langlopende strijd tegen het racisme dat diepgeworteld zit in sociale, economische en politieke structuren van de samenleving."

Online evenement
Op zondag 26 juli organiseert het Amsterdam Museum ook een online programma waarbij wordt teruggeblikt op de demonstraties door deelnemers en organisatoren. Daarnaast is er een talkshow met onder andere kunstenaar en activist Sioejeng Tsao, Kick Out Zwarte Piet-voorman Jerry Afriyie, initiatiefnemer van Coloured Goodies Ellen Brudet en fotograaf Luciano de Boterman. Het evenement is van 14.00 - 16.00 uur te volgen via de website en de social media-kanalen van het museum.

De expositie staat op het binnenplein van het Amsterdam Museum en is kosteloos te bekijken t/m zondag 27 september.

FOK! Wat een weer: meer van hetzelfde

Yooooo!

Prima weertje toch zo? Zon afgewisseld met stapelwolken en op de meeste plaatsen droog. Dat was gisteren zo en dat is vandaag ook zo. De veranderingen zijn minimaal. Ik denk echter wel dat er in het noorden meer bewolking is dan in het zuiden. De maxima blijven ook dezelfde met waarden tussen de 18 en 22 graden. De wind blijft uit een noordelijke richting waaien en is kracht 3 tot 4.

Pas donderdag of vrijdag krijgen we een ander weertype, en het weekend lijkt zelfs vrij nat te worden. Met name op zondag kan er wel zo'n 10 mm gaan vallen. Dit zijn echter zorgen voor later. Eerst nog een paar dagen fris, maar redelijk mooi weer. 

Onweersbuien vonden we gisteren boven Spanje en Portugal, alsmede in een strook over de Alpen naar de Balkan toe. 

En wie is er morgen weer? Juist: Stephanuz.  

Meer weer op FOK!

Meertje in Zeeland (Foto: Scherpschutter)
Een mooi Zeeuws landschap. (Foto: Scherpschutter)

Jouw foto of filmpje bij het weerbericht? Mail hem naar weer@fok.nl onder vermelding van je username en waar je de foto (ongeveer) hebt gemaakt. Wie weet staat jouw foto bij het volgende weerbericht.

Laatste reviews en specials
special
FOK! Zien en doen: Verzetsmuseum Amsterdam
review
Guillermo del Toro's Pinocchio is bijna briljant
review
The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me
special
Random Pics van de Dag #802
special
AI Picture Gallery #64
special
AI Picture Gallery #63
©FOK.nl e.a.