'Rapper' de bak in na fataal schot tijdens opname videoclip

De 22-jarige Frank Y. uit Amsterdam wordt veroordeeld tot 24 maanden jeugddetentie voor het lossen van een ongewild, maar fataal schot tijdens de opnames van een videoclip. Daarbij kwam de 26-jarige Richard Cordova, jeugdvriend van Y., om het leven.

In de avond van 27 januari 2020 waren de mannen samen met twee anderen in de studentenwoning van het latere slachtoffer in Amsterdam Zuidoost. Ze waren bezig met de opnames van een rapvideo.

Er werd stevig gedronken en drugs gebruikt. Voor de opnames maakte het viertal gebruik van het wapen van de 22-jarige man. Ze namen meerdere scenes op waarin hij met het wapen heen en weer zwaait op de muziek, het wapen doorlaadt en de trekker overhaalt.

Rond 01.00 uur ging het vreselijk mis: toen de 22-jarige man het wapen op de camera richtte en de trekker overhaalde, vuurde hij ook daadwerkelijk een kogel af. Cordova, die de opnames filmde en regisseerde, werd geraakt en overleed korte tijd later aan zijn verwondingen.

Geen doodslag, wel dood door schuld
Hoewel duidelijk is dat Y. zijn vriend heeft doodgeschoten, spreekt de rechtbank hem vrij van doodslag. Daarvoor moet namelijk vaststaan dat hij de kans dat hij iemand dood zou schieten, op de koop toenam.

Hoewel het heel gevaarlijk was wat hij deed, blijkt uit niets dat hij en ook niet de andere aanwezigen ervan uitgingen dat de opnames met het wapen verkeerd zouden kunnen aflopen. Daarbij kijkt de rechtbank onder meer naar het feit dat de man het wapen ook een aantal keer op zijn eigen hoofd richtte en de trekker overhaalde. Hij wordt voor zijn roekeloze handelen wel veroordeeld voor dood door schuld en voor verboden wapenbezit.

Rechtbank past jeugdstrafrecht toe
Hoewel de man volwassen is, volgt de rechtbank het advies van de reclassering om hem als minderjarige te straffen. Uit het reclasseringsrapport blijkt dat hij een positieve ontwikkeling laat zien sinds hij tijdens zijn voorarrest vanuit de gevangenis is overgeplaatst naar een jeugdinrichting.

De structuur binnen die inrichting en het kunnen volgen van een dagprogramma hebben zijn gedrag verbeterd en hij is gemotiveerd om verder te veranderen. De rechtbank is het eens met de reclassering dat een 'kale' gevangenisstraf in een reguliere gevangenis deze positieve ontwikkeling teniet zou kunnen doen en mogelijk zelfs een nadelig effect op hem zou hebben.

De straf van 24 maanden jeugddetentie is de maximale die in het jeugdstrafrecht kan worden opgelegd. Ook moet de man de ouders en zus van zijn vriend bijna 40.000 euro schadevergoeding betalen.