Stand van zaken strafrechtelijk onderzoek politie Horst Peel en Maas

In het lopende strafrechtelijke onderzoek naar de mogelijke misstanden bij de politie Horst Peel en Maas zijn tot op heden drie dossiers naar voren gekomen waarin het Openbaar Ministerie Limburg een verdenking ziet voor strafbare feiten.

In totaal heeft de politie ruim duizend dossiers ingezonden bij het Openbaar Ministerie. Deze dossiers worden zorgvuldig bekeken of de processen verbaal in orde zijn. Tot nog toe zijn in deze zaken in vijftien dossiers vragen gerezen omtrent het handelen door de desbetreffende verbalisanten. Van deze vijftien dossiers zijn er drie zaken waarin een verdenking op een strafbaar feit naar voren is gekomen.

Het onderzoek naar de strafbare feiten zal waarschijnlijk dit jaar nog duren.