FOK!
FOK!


Laatste items
Laatste items
Toon berichten uit deze thema's

Toon berichten van deze typesOorlog in Oekraïne
Oorlog in Oekraïne


Defensie
Defensie


Actieve items
Actieve items


Forum
Forum


Archief
Artikelen van vrijdag 4 oktober 2019

Mogelijk wereldwijd tekort aan ranitidine, voldoende alternatieven beschikbaar

Een groot deel van de ranitidine op de Nederlandse markt wordt teruggeroepen. Dat hebben de betrokken registratiehouders besloten in overleg met het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Er zit mogelijk een vervuiling met NDMA in. Ranitidine is een geneesmiddel dat zowel op recept wordt voorgeschreven als vrij verkrijgbaar is. NDMA is waarschijnlijk kankerverwekkend. Het risico op kanker voor gebruikers van ranitidine is nog niet met zekerheid vastgesteld. Op basis van de huidige beschikbare informatie wordt dit risico ingeschat als zeer klein.

Wat is er aan de hand?
Wereldwijd zijn er ranitidinegeneesmiddelen aangetroffen waar een te hoge concentratie NDMA in zit. In lage concentraties is er geen schade voor de gezondheid, zo komt NDMA ook voor in water en voedingsmiddelen. Voor geneesmiddelen zijn limieten vastgesteld voor NDMA. De geteste geneesmiddelen komen daarboven.

De IGJ: "Er zijn in Europa ook ranitidinegeneesmiddelen gevonden die minder of geen NDMA bevatten. Maar we weten niet precies hoe het zit met de meeste geneesmiddelen die in Nederland op de markt zijn. Omdat het te lang duurt om te wachten op de testresultaten, hebben we besloten tot een terugroepactie. We doen dat in nauwe samenwerking met de KNMP, om dit voor iedereen soepel te laten verlopen, met name voor de patiënten."

Ranitidine is een maagzuurremmer. Het middel wordt in veel verschillende doseringen en op verschillende manieren gebruikt. De toegestane limiet voor NDMA in ranitidine is gebaseerd op de hoogst voorgeschreven dosering: een chronisch gebruik van 600 milligram per dag. Een grote groep gebruikers gebruikt ranitidine in lagere doseringen en/of incidenteel.

Waar bestaat de terugroepactie uit?
Alle ranitidine die mensen op recept voorgeschreven hebben gekregen wordt teruggehaald bij de patiënten. Mensen die ranitidine op recept hebben gekregen worden hierover geïnformeerd door hun apotheker en kunnen dit omruilen voor een ander geneesmiddel. Dit zijn chronische gebruikers, die dus een relatief grote hoeveelheid ranitidine slikken. Op basis van de huidige beschikbare informatie is de kans dat zij kanker krijgen door vervuilde ranitidine zeer klein.

Soms worden ranitidinegeneesmiddelen ook gemaakt door een doorleverende apotheek. Het gaat dan om een drank met ranitidine. Deze drank wordt met name gebruikt door kinderen. De grondstof die daarvoor nodig is, valt in sommige gevallen ook onder de terugroepactie. Er is van één doorleverende apotheek bewezen dat het ranitidinegeneesmiddel dat zij maken schoon is. Dit kan beschikbaar blijven. Van de ranitidinegeneesmiddelen die bij andere doorleverende apotheken worden gemaakt, is op dit moment nog geen informatie beschikbaar. Daarom worden ook deze ranitidinegeneesmiddelen teruggeroepen. De apotheker benadert de betrokken patiënten.

De ranitidine die bij de drogist en in de vrije verkoop verkrijgbaar is, wordt bij de verkoopkanalen uit de schappen gehaald. Gebruikers hoeven de geneesmiddelen niet terug te brengen. Bij gebruik volgens de bijsluiter is het risico op kanker zeer klein, kleiner nog dan voor mensen die ranitidine chronisch gebruiken. Mensen die toch liever hun geneesmiddelen willen inleveren, kunnen dat doen bij een apotheek naar keuze. Geneesmiddelen horen niet bij het restafval.

Hoe kon dit gebeuren?
In de zomer van 2018 werd duidelijk dat bij de productie van een ander geneesmiddel, valsartan, NDMA kon ontstaan. Uit het onderzoek dat volgde, bleek dat ook bij enkele andere geneesmiddelen die daar op lijken, losartan en irbesartan, een soortgelijke vervuiling bevatte. Voor valsartan en losartan startten we een terugroepactie, irbesartan was niet in Nederland op de markt. Het onderzoek naar deze soort vervuilingen, nitrosamines genaamd, gaat nog altijd door. In dit onderzoek werd ontdekt dat ranitidine vervuild kan zijn met NDMA. Alle fabrikanten van geneesmiddelen moeten onderzoeken of er nitrosamines kunnen ontstaan in het productieproces. Lees daar meer over op de website van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen en de European Medicines Agency (EMA).

Het is onvermijdelijk dat er (wereldwijd) een tekort zal ontstaan aan ranitidine. De kleine hoeveelheid die bewezen vrij is van NDMA is te klein om te voorzien in de volledige behoefte. Er zijn echter voldoende alternatieve geneesmiddelen beschikbaar.

Minder regels: eenmalige diagnose voor chronisch zieken

Mensen met een chronische aandoening hoeven straks niet meer om de zoveel tijd naar een arts om opnieuw aan te tonen dat zij deze aandoening hebben. Dat hebben de ministers De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en Bruins (Medische Zorg en Sport) afgesproken met de zorgverzekeraars. Per 1 januari 2020 is een eenmalige diagnose door de behandelend arts voldoende. Het is één van de maatregelen die wordt genomen om de onnodige administratie in de zorg te lijf te gaan.

De ministers laten weten: ‘Dit is nu typisch een voorbeeld waarbij de huidige regels onnodig en belemmerend zijn. We weten dat de situatie waar chronisch zieken in zitten niet verandert. En tóch moeten deze patiënten blijven aantonen dat ze blind zijn. Of dat hun kind nog steeds een ernstige beperking heeft. Dat is natuurlijk om gek van te worden. Een aantal van hen heeft hierover bij het ministerie aangeklopt. En ook zorgverzekeraars wilden er vanaf. Mooi dat deze verplichting nu wordt geschrapt.’

Petra van Holst, algemeen directeur van Zorgverzekeraars Nederland: ‘Wij willen het verzekerden zo gemakkelijk mogelijk maken. Voor deze groep verzekerden én voor de betrokken zorgverleners nemen we vanaf volgend jaar de extra gang naar een arts weg. De diagnose die nodig is om de zorg aan te vragen hoeft nog maar één keer vastgesteld te worden. Alle zorgverzekeraars zullen dezelfde lijst en voorwaarden hanteren voor deze chronische aandoeningen. We gaan daar de komende tijd samen met andere betrokkenen mee aan de slag.’

Naast deze geschrapte regel zijn er sinds de start van het programma (Ont)Regel de Zorg in verschillende zorgsectoren nog zo’n 60 maatregelen genomen om de regeldruk te verminderen. Daarnaast zijn zorgaanbieders in hun eigen organisaties ook aan de slag gegaan om regels te schrappen. Dat blijkt uit de voortgangsrapportage van het programma die het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vandaag naar de Tweede Kamer stuurde. Toch blijkt uit die tussentijdse evaluatie ook dat zorgprofessionals daar nog niet voldoende van merken. Daarom gaat het ministerie de aanpak samen met betrokken partijen intensiveren. Die bestaat onder andere uit het organiseren van lokale schrapsessies waarin patiënten en zorgprofessionals aan kunnen geven van welke regels zij last hebben.

Fusie afvalbedrijven AEB en HVC afgeblazen

De fusie tussen de afvalbedrijven HVC uit Alkmaar en AEB uit Amsterdam gaat niet door. Amsterdam zet het noodlijdende afvalbedrijf nu te koop.

Dat laat de gemeente zojuist weten. De afgelopen weken is onderzocht of het noodlijdende AEB ondergebracht kon worden bij HVC, maar in die gesprekken is het niet gelukt om 'tot een werkbare oplossing te komen'. Meerdere aandeelhoudende gemeenten van HVC lieten al weten tegen de door Amsterdam gewenste fusie te zijn.

Vorige maand stapte Udo Kock op als wethouder omdat hij het niet eens was met de toen gekozen oplossing om het in nood verkerende afvalbedrijf te redden. Kock was ervan overtuigd dat het AEB geprivatiseerd moest worden.

Opstarten twee lijnen
Maar intussen gaat het AEB wel weer beginnen met het opstarten van de vier stilgelegde verbandingslijnen. De bedoeling is dat er in ieder geval twee eind volgende week weer in bedrijf zijn, laat een woordvoerder AEB weten.

"We gaan de komende dagen beginnen met opstarten en testen of het allemaal werkt. Naar verwachting zijn twee lijnen eind volgende week weer in bedrijf. Het idee is dat eind november alle verbrandingslijnen weer in bedrijf zijn", zegt Kees Verhagen van het AEB.

Toezicht
Het AEB staat sinds begin 2018 onder verscherpt toezicht, wegens zorgen over de veiligheid. Uiteindelijk besloot het bedrijf begin deze zomer vier van de zes verbrandingslijnen te sluiten, omdat het niet lukte de veiligheidssituatie voldoende te verbeteren.

Dit leidde tot een nationale afvalcrisis en bezorgde het AEB, met de gemeente als enige aandeelhouder, een enorme berg schuld. Nu is in samenspraak met de toezichthouder en de gemeente weer besloten de stilgelegde lijnen weer op te starten. Verhagen: "We hebben hard gewerkt aan het verbeteren van de systemen en hebben het samenspel tussen de mensen en machines goed onder de loep genomen. Nu is het heel belangrijk dat alles weer gaat werken."

45 miljoen euro extra
Dit goede nieuws is ook meteen reden voor het stadsbestuur om meer geld vrij te maken voor het verdere herstel van het AEB, dat 80 miljoen euro nodig zegt te hebben om het einde van het jaar te halen. Eerder werd al 35 miljoen vrijgemaakt en daar komt nu de resterende gewenste 45 miljoen euro bovenop.

Met deze 'aanvullende liquiditeitssteun' wil het college onder meer duidelijkheid verschaffen aan medewerkers van het AEB over de komende periode. Wel worden er strikte voorwaarden gesteld aan deze tijdelijke steun die, wanneer het bedrijf weer de weg uit de misère heeft gevonden, terug betaald moet worden.

'Haga Lyceum start kort geding vanwege geldnood'

Het Cornelius Haga Lyceum start maandag een kort geding tegen het ministerie van Onderwijs vanwege geldnood. De islamitische school wil dat de overheid geld overmaakt voor onder andere de lerarensalarissen.

Volgens Wouter Pors, advocaat van het Haga Lyceum, is het ministerie te traag met het overmaken van de zogenoemde aanvullende bekostiging. Om die reden zou de islamitische school met financiële tekorten kampen, meldt Het Parool.

Lerarensalarissen
Het Haga Lyceum heeft onlangs nieuwe docenten aangenomen om de 170 nieuwe leerlingen te onderwijzen, maar het ministerie zou geen extra geld overmaken om de lerarensalarissen te betalen. Om die reden vermoedt de school dat het ministerie bewust geen haast maakt.

De advocaat van het Haga Lyceum zegt tegen de krant dat Minister Arie Slob op 1 oktober per brief heeft laten weten dat hij 6 maanden de tijd heeft om de aanvullende bekostiging te doen. In de tussentijd moeten de leraren betaald worden. De school zou dat niet kunnen betalen als het ministerie niet doorkomt.

Rapport Haga Lyceum
Het Haga Lyceum kwam in maart dit jaar in opspraak nadat de AIVD en het NCTV bekendmaakte dat de school banden zou hebben met een terroristische organisatie.

In juni werd vervolgens een rapport gepubliceerd waarin stond dat de schoolleiding zich schuldig zou hebben gemaakt aan financieel wandebeheer. Ook was de kwaliteit van het onderwijs onder de maat. Connecties met een salafistisch karakter kon niet worden bewezen.

Nieuw bestuur
De minister riep vorige week het bestuur van de school op om binnen vier weken op te stappen en een nieuw bestuur voor te dragen. Zo niet, dan zou de financiering worden stopgezet.

Hollywood gaat helpen Trump te slopen

De stront zit volledig in de ventilator. Amerikaans president Donald Trump dreigt, vanwege de inhoud van een telefoongesprek met de Oekraïense president, afgezet te worden. Trump gaat vol in de tegenaanval, maar hij had niet gerekend op 'Hollywood'. Een aantal 'invloedrijke' en steenrijke acteurs en actrices gaan de barricaden op om Trump een hak proberen te zetten.

De groep met de stoere naam 'Impeachment Task Force', wil ambtenaren die Trump onderzoeken beschermen. De groep bestaat uit onder anderen Rosie O'Donnell, Tom Arnold, Ron Perlman en George Takei, actrice Debra Messing en ook Twitteractiviste Alyssa Milano mocht natuurlijk niet ontbreken in de groep elite-Democraten. 

De dames lanceerden donderdag een inzamelingsactie en hun basisplan. De groep is zowaar al begonnen met vergaderen en volgende week gaat de website live.

Hashtag als wapen
De actiegroep, die volgende week honderd beroemdheden en meer dan duizend klootjesvolk als lid hoopt te hebben, is van plan hashtags te verspreiden om verspreiding van informatie over de beschuldiging aan Trump te vergemakkelijken, desinformatie te bestrijden en via brieven en telefoongesprekken contact op te nemen met het Congres. "Veel van deze beroemdheden zijn ooit slachtoffer geweest van mensen vlakbij Trump of zelfs van Trump zelf, dus hij zal opletten," aldus een strijdvaardige Dworkin. 

"De propagandamachine van Trump zal in de nabije toekomst op volle toeren draaien, dus we moeten elke dag vechten," verklaarde Scott Dworkin, oprichter van The Democratic Coalition, een andere groepering die zich 'het verzet tegen Trump en zijn beleid' noemt. "Voorlopig is afzetting de enige manier om hem verantwoordelijk te houden voor zijn verraad aan Amerika."

Trump's eigen task force
Trump heeft naar verluidt maar liefst 2 miljoen dollar aan Facebook-advertenties uitgegeven om mensen te werven voor zijn eigen Official Impeachment Defense Task Force

"Ik wil weten wie er naast me stond toen het er het meest toe deed, daarom maakt mijn team een lijst voor me van van ELKE AMERIKAANSE PATRIOT die hun naam toevoegt en lid wordt van de officiële Impeachment Defense Taskforce," luidt één van de Trump-advertenties.

Dworkin denkt met zijn invloedrijke 1%'ers sterk te staan tegenover de president. De meeste beroemdheden, diegenen met meer dan 25000 volgers op sociale media, zullen namelijk nauw betrokken worden bij videoconferenties, conference calls en zodoende de boodschap van de Impeachment Task Force "naar een Trump-niveau op Twitter tillen", aldus Dworkin.

Man die door schotwond overleed in Duivendrecht is 34-jarige Amsterdammer

Er is nog veel onduidelijk over een man die afgelopen dinsdag overleed aan een schotwond in Duivendrecht. Zo weet de politie nog altijd niet of er in deze zaak sprake is van een misdrijf. Daarom worden getuigen opgeroepen om zich te melden.

Wel is inmiddels bekend dat het om een 34-jarige Amsterdammer gaat. De man werd dinsdagmiddag rond 17:20 uur zwaargewond aangetroffen in zijn auto, die geparkeerd stond bij tuinpark Nieuw Vredelust aan de Buitensingel. De hulpdiensten hebben de man nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. 

Getuigen
De politie hoopt met getuigen te kunnen spreken om meer duidelijkheid te krijgen over de zaak. Wie dinsdagmiddag iets heeft gezien, wordt daarom gevraagd zich te melden. 

De politie is daarnaast specifiek op zoek naar een taxichauffeur, die rond 17:20 uur is gezien op de Buitensingel. De bestuurder wordt dringend verzocht om contact op te nemen.  

Noodplan voor verstoring gaslevering gereed

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft het nieuwe Bescherm- en Herstelplan Gas naar de Tweede Kamer gestuurd. Het plan is bedoeld als handvat in het geval de gaslevering in Nederland ernstig in het gedrang zou komen. Het plan geeft invulling aan een verzoek van de Tweede Kamer en is een EU-verplichting. Het dient ter voorbereiding om mogelijke risico's adequaat tegemoet te treden.

Het plan gaat niet over de oorzaken van een tekort, maar bevat maatregelen die de minister van EZK kan nemen om de gevolgen van een eventueel tekort zo goed mogelijk op te vangen. Het noodplan staat dan ook los van de reguliere afbouw van de gaswinning uit het Groningerveld.

Bij het opstellen van het plan is nauw samengewerkt met GTS, de landelijke netbeheerder van gas. GTS heeft veel inzicht in de technische mogelijkheden en onmogelijkheden van het gasnetwerk in Nederland.

Als vervolg op dit preventieve plan zal het ministerie van EZK in 2020 samen met het ministerie van JenV een Nationaal Crisisplan Gas opstellen. Hierin worden de maatregelen opgenomen om de maatschappelijke gevolgen die buiten de verantwoordelijkheid van de minister van EZK liggen zo goed mogelijk op te vangen, bijvoorbeeld op het gebied van openbare orde.

Het plan geeft invulling aan een verplichting vanuit de EU om een noodplan klaar te hebben liggen in geval van een tekort aan gas. Zo kan men snel op de juiste schaal handelen. Daarnaast kunnen Europese lidstaten - mits zij zelf de benodigde voorzorgsmaatregelen hebben genomen - hulp inroepen van andere lidstaten. Doel hiervan is om beschermde afnemers, zoals particuliere huishoudens en zorginstellingen zoals ziekenhuizen, zolang mogelijk van gas te kunnen voorzien.

Daarnaast geeft dit plan invulling aan een verzoek vanuit de Tweede Kamer om een afschakelplan gas klaar te hebben liggen. Daarbij moet je natuurlijk altijd alle mogelijke risico’s (hoe klein ook) in beeld hebben.

Van Hooijdonk bezorgt NAC Breda eerste periodetitel

NAC Breda heeft vrijdagavond de eerste periodetitel in de Keuken Kampioen Divisie gegrepen. De ploeg van trainer Ruud Brood was in eigen stadion met 1-0 te sterk voor NEC Nijmegen, dankzij een treffer van Sydney van Hooijdonk. Daardoor houdt NAC Cambuur voorlopig achter zich, ondanks dat de formatie uit Leeuwarden met 3-0 wist te winnen van Excelsior. Jong Ajax maakte op De Toekomst gehakt van FC Eindhoven: 6-0.

NAC Breda - NEC Nijmegen 1-0
Na een beginfase waarin het spel op en neer golfde, was de eerste grote kans voor de thuisploeg. NEC-doelman Mattijs Branderhorst voorkwam met een uiterste reflex de openingstreffer van Sydney van Hooijdonk. Jonathan Okita en Tom van de Looi deelden vervolgens nog speldenprikjes uit namens de bezoekers voor rust, maar desondanks gingen beide ploegen met 0-0 rusten.

In de eerste fase van de tweede helft golfde het spel op en neer, wat resulteerde in een schot op de lat van Van Hooijdonk en een poging van Anthony Musaba op de paal. Uiteindelijk was het na een kleine zeventig minuten spelen raak voor NAC Breda. Jetro Mashart bediende Van Hooijdonk, die raak wist te schieten. Ondanks kansen voor Zian Flemming en Van Hooijdonk, kwam er in de 1-0 stand geen verandering meer. NAC verovert daarmee de eerste periodetitel in de Keuken Kampioen Divisie.

SC Cambuur - Excelsior 4-0
Cambuur ging uitstekend van start en had al binnen zeven minuten op voorsprong kunnen staan, toen Robert Mühren een levensgrote kans kreeg. Het duurde uiteindelijk tot minuut 23 tot de thuisploeg de openingstreffer aantekende: Jamie Jacobs schoot Cambuur op voorsprong. Nadat Issa Kallon en Jacobs nog kansen hadden laten liggen, verdubbelde Jordy van Deelen de marge.

Voor rust liep Cambuur dankzij een kopbal van Ragnar Oratmangoen nog uit naar 3-0. In de tweede helft nam Cambuur wat gas terug, terwijl Excelsior via Joël Zwarts een kans kreeg om terug te komen in de wedstrijd. De Rotterdammers slaagden er niet in om te scoren en zagen Cambuur in de slotfase ook nog uitlopen naar 4-0, dankzij Jarchinio Antonia.

De Graafschap - Almere City 0-0
Na een goed begin van De Graafschap, kwam Almere City gedurende de eerste helft steeds beter in het spel. Nadat de bezoekers via Mees Kaandorp, Bram van Vlerken en Youri Loen hadden nagelaten op voorsprong te komen, was Stef Nijland namens De Graafschap vlak voor rust nog dicht bij de openingstreffer. De eerste grote mogelijkheid na rust was voor Javier Vet, maar hij zag Almere City-doelman Joshua Smits ingrijpen.

De beste kansen waren vervolgens voor De Graafschap, via onder meer Branco van den Boomen en Mohamed Hamdaoui. Shayon Harrison had Almere City uiteindelijk nog de overwinning kunnen bezorgen, maar er kwam geen verandering meer in de 0-0 stand.

FC Dordrecht - Jong FC Utrecht 2-5
Het kwakkelende FC Dordrecht kende een desastreuze start van het thuisduel met Jong FC Utrecht. Hicham Acheffay zette de bezoekers na vier minuten spelen op voorsprong. Binnen het kwartier moest FC Dordrecht verder met tien man, nadat Noah Lewis een rode kaart kreeg wegens het neerhalen van een doorgebroken speler. Jong FC Utrecht buitte de overtalsituatie uit en kwam halverwege de eerste helft op 0-2, dankzij de tweede treffer van Acheffay.

Pedro Marques liet mogelijkheden liggen om de thuisploeg terug te brengen in de wedstrijd, waarna Jonas Arweiler kort na de rust het duel in het slot gooide. Renny Smith deed vervolgens nog iets terug namens Dordrecht, maar via Acheffay liep Jong Utrecht nog uit naar een ruimere marge. Smith scoorde opnieuw voor Dordrecht, maar een eigen doelpunt van Petar Stoskovic bepaalde de eindstand op 2-5.

Jong Ajax - FC Eindhoven 6-0
Jong Ajax heeft vrijdag op De Toekomst hard uitgehaald tegen FC Eindhoven. De ploeg van Mitchell van der Gaag, die vol zat met eerste elftalervaring, kwam op voorsprong via Lassina Traoré, die de bal beheerst langs doelman Ruud Winkels kon schuiven. Eindhoven had vijf minuten voor rust terug kunnen komen, maar Joey Sleegers miste zijn strafschop. Direct daarna maakte Bart Biemans een ongelukkig eigen doelpunt en schoot Noa Lang tussen een woud van Eindhoven-spelers raak, waardoor Jong Ajax met een comfortabele 3-0 voorsprong ging rusten.

In de tweede helft gingen de Amsterdammers door waar ze gebleven waren. Jurgen Ekkelenkamp schoof de bal simpel onder Swinkels door, terwijl Perr Schuurs een vrije trap met een stuit wist binnen te schieten. Ook Ryan Gravenberch deed nog een duit in het zakje: de zeventienjarige middenvelder wist uit een hoekschop raak te schieten en bepaalde de eindstand op 6-0.

Jong PSV - FC Volendam 3-1
FC Volendam kwam op bezoek bij Jong PSV al vroeg op voorsprong. Nadat Noah Fadiga werd neergelegd mocht Jelle Duin vanaf de strafschopstip de score openen: 0-1. Drie minuten later kreeg ook Jong PSV een penalty, die benut werd door Cyril Ngonge.

In de slotfase van de wedstrijd trokken de Eindhovenaren de overwinning naar zich toe. Ngonge maakte twaalf minuten voor tijd de 2-1 met een hard schot in de korte hoek, terwijl Yorbe Vertessen de wedstrijd tien minuten later uit een counter in het slot gooide: 3-1.

Go Ahead Eagles - Jong AZ 1-1
De eerste mogelijkheid in De Adelaarshorst was voor Zakaria Aboukhlal, die Go Ahead Eagles-doelman Hobie Verhulst tot een redding dwong. Halverwege de eerste helft bracht Jeroen Veldmate de thuisploeg op voorsprong. Ferdy Druijf was vervolgens in de eerste helft tot twee keer toe dicht bij de gelijkmaker.

Uiteindelijk hield Jong AZ toch nog een punt over aan het bezoek aan Deventer. Met een diagonaal schot bepaalde Richard Sedlácek de eindstand op 1-1, al liet Mohamed Taabouni nog een goede kans liggen om Jong AZ ook nog de overwinning te bezorgen en werd er aan de andere kant nog een bal van de lijn gehaald.

Uitslag FC Groningen - RKC Waalwijk

FC Groningen heeft vrijdagavond met 3-0 gewonnen van RKC Waalwijk. Ondanks dat Groningen niet geweldig speelde won het eenvoudig. Het aantal zeges van RKC staat na negen speelronden nog altijd op nul.

FC Groningen

3 - 0

RKC Waalwijk

 21' Te Wierik
 38' Benschop
 78' Gudmundsson
   
 
 Gele kaart: Benschop, Itakura, v. Hintum, (FC Groningen), Delcroix, Rienstra, Elbers, (RKC Waalwijk)
 
Stadion: Euroborg Stadion, Groningen
Toeschouwers: 16.029
Arbiter: Kooij
 
Opstelling:   Opstelling:
Padt
Zeefuik
Te Wierik
Itakura
v. Hintum
El Messaoudi
Lundqvist (Gudmundsson/66)
Matusiwa
Hrustic (Postema/74)
Benschop (v. Kaam/86)
El Hankouri
  Vaessen
Gaari
H. Mulder
Drost (Bakari/46)
Delcroix
Rienstra
Spierings
Leemans
Elbers
Vente
Tahiri (Sow/61)

'Korpsleiding wil geen anti-drugsbrigade, maar vier flexibele units'

De korpsleiding van de Nationale Politie wil geen aparte anti-drugsbrigade in het leven roepen. In plaats daarvan moeten er vier 'flexibele units' komen.

De 'units' - die in totaal uit 350 rechercheurs en specialisten gaan bestaan - worden ingezet om georganiseerde misdaad te bestrijden, meldt Het Parool op basis van bronnen. Ze gaan onder meer aandacht besteden aan internationale drugshandel en het afpakken van crimineel vermogen. Daarnaast moeten ze jonge criminelen die carrière willen maken tijdig signaleren.

Geen FBI
Korpschef Erik Akerboom wil met dit plan voorkomen dat er een aparte 'FBI- of DEA-achtige eenheid' gecreëerd wordt, meldt de krant. Het is dan ook de bedoeling dat de teams gaan samenwerken met de nationale recherche en lokale eenheden.

Derk Wiersum
Het voorstel was al een tijdje in de maak. Na de liquidatie van advocaat Derk Wiersum zette de korpsleiding vaart achter het plan, ook al leek minister Grapperhaus (Justitie) de voorkeur te geven aan een anti-drugsbrigade.

Inmiddels heeft de korpsleiding de plannen toch aan hem voorgelegd. Deze zal Grapperhaus vandaag bespreken in de ministerraad.

Maar de 'units' zijn volgens Akerboom nog niet voldoende, vertellen ingewijden. Hij zou benadrukken dat er nog steeds extra manschappen nodig zijn voor de beveiliging van advocaten, officieren van justitie en rechters.

Demonstreren mag! Altijd en overal?

"Als er een groep trekkers op beide banen over de snelweg naar het Malieveld in Den Haag rijdt, is dat dan al een demonstratie?" Het is één van de vele goede vragen die aan het eind van de Publieksacademie voor de Rechtspraak worden gesteld. Mr. dr. Berend Roorda en promovendus Berrie Hanselman bespreken dit keer het thema ‘demonstratierecht’.

Demonstratierecht in de wet
Mr. dr. Berend Roorda, universitair docent aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid, geeft een helder college over hoe het demonstratierecht in onze wet is vastgelegd. Want wat is eigenlijk de definitie van een demonstratie? Voor een demonstratie is nodig dat je met een collectief bent, in het openbaar, en er moet een bepaalde mening geuit worden, zo legt Roorda uit. En als er dan een demonstratie plaatsvindt, dan zijn er een paar gronden op basis waarvan een demonstratie mag worden beperkt, verboden of beëindigd. Die gronden zijn: gevaar voor de gezondheid, het verkeer en/of wanordelijkheden. De inhoud van een demonstratie mag eigenlijk geen rol spelen bij die beperkingen. Een burgemeester heeft dan ook een vergaande beschermplicht bij demonstraties. Dit verklaart ook de vaak grootschalige (en dure) politie-inzet bij veel demonstraties. Tot slot geeft Roorda aan dat in de wet nog wel wat duidelijker genoemd kan worden dat de noodzaak van een eventuele beperking absoluut overduidelijk moet zijn.

Demonstraties en geweld door de jaren heen
Berrie Hanselman, de tweede spreker van de avond, heeft decennialang onderzoek gedaan naar de rol van geweld in demonstraties. Na zijn pensioen is hij op dat onderwerp gepromoveerd aan de universiteit van Leiden. Hij neemt ons mee door een lange geschiedenis van geweldsincidenten bij demonstraties. Van de anti-Vietnam demonstraties in de jaren ’60 tot de schermutselingen tussen extreem links en extreem rechts van vandaag de dag. Wat hem opvalt, zo legt hij uit, is dat de overheid in de jaren 60 en 70 vooral vertrouwt op de wapenstok. Er wordt hard opgetreden tegen demonstranten. Al in die jaren wordt er (‘typisch Hollands’, grapt Hanselman) een commissie ingesteld die constateert dat de samenleving vraagt om ‘een andere, meer genuanceerde en ingetogen vorm van optreden’. Vanaf dat moment draait het overheidsoptreden naar een meer begripvolle, behulpzame en beschermende manier van doen.

Vragenronde
Zoals bij elke Publieksacademie voor de Rechtspraak zit het ‘venijn’ hem in de staart. Tijdens de vragenronde wordt beide sprekers om uitleg gevraagd op een aantal lastige vragen. Zo vraagt iemand zich af of de kosten van politie-inzet nog wel uit te leggen zijn aan de samenleving. Berend Roorda geeft in zijn antwoord aan dat de beschermplicht daarvoor in de wet is neergelegd, maar dat recent de burgemeester van Eindhoven precies dat dilemma kenbaar heeft gemaakt met betrekking tot de vele demonstraties in zijn stad. Een andere toeschouwer vraagt naar aanleiding van enkele negatieve voorbeelden of burgemeesters niet beter voorgelicht moeten worden over de keuzes die ze soms moeten maken. Uit het antwoord blijkt dat het heel vaak goed gaat, maar dat er in landelijke werkgroepen zeker gekeken wordt naar manieren om burgemeesters te ondersteunen en mee te denken met dilemma’s in het demonstratierecht. De vragenronde eindigt met de sterke vraag of burgemeesters zelf ook mee mogen lopen in een demonstratie? En als ze dat doen, in welke hoedanigheid moeten ze daar zijn? Met of zonder ambtsketting? Moeten ze kenbaar maken dat ze daar zijn als burgemeester? Meneer Hanselman geeft aan dat dit afhankelijk is van de situatie, maar dat de burgemeester in alle gevallen duidelijk moet communiceren.

Volgende Publieksacademie voor de Rechtspraak
De volgende Publieksacademie voor de Rechtspraak wordt gehouden op 21 november 2019. Wil je dit evenement een keer bijwonen? Houd dan dit twitteraccount in de gaten!

Hoogspringer Barshim wereldkampioen voor eigen publiek, zinderende steeplefinish

Op het wereldkampioenschap atletiek in Qatar heeft de grote thuisheld, Mutaz Essa Barshim, de wereldtitel in het hoogspringen gepakt. De Qatarees ging als enige over 2,37 meter.

Barshim bleef tot 2,33 meter foutloos, die hoogte haalde hij pas in zijn derde en laatste poging. De Rus Mikhail Akimenko was ondertussen nog altijd foutloos, Ivanyuk volgde precies Barshim's spoor. Alle drie sprongen in één keer over 2,35 meter, maar Barshim deed dat bij 2,37m ook en de twee Russen faalden daar. Barshim pakte zo het goud, voor Akimenko en Ivanyuk.

De 3000 meter steeplechase bij de mannen kende een prachtige finale. Na een snelle race bleven er in de slotfase nog twee over die om goud vochten: Conseslus Kipruto uit Kenia en de jonge Lamecha Girma uit Ethiopië. Girma leek het goud te pakken, maar in de allerlaatste meters nam Kipruto hem toch nog te grazen: met 8:01,35 minuten won hij met één honderdste verschil. De dit jaar indrukwekkende Marokkaan Soufiane El Bakkali moest genoegen nemen met brons.

Steven Gardiner uit de Bahama's was na zijn indrukwekkende halve finale de grote favoriet op de 400 meter en dat maakte hij volledig waar. Gardiner domineerde de race en in een geweldige tijd van 43,48 seconden - de gedeeld achtste tijd ooit gelopen - pakte hij het goud. Zilver ging in een nieuw Zuid-Amerikaans record van 44,15 verrassend naar de Colombiaan Anthony José Zambrano, terwijl de Amerikaan Fred Kerley het brons kreeg omgehangen met zijn 44,17 seconden.

Het discuswerpen bij de vrouwen werd zoals verwacht een Cubaans feestje. Yaimé Pérez en Denia Caballero steken er dit jaar met kop en schouders bovenuit en dat maakten ze ook nu weer. Met 69,17 meter in haar vijfde poging wierp Perez zich naar het goud, Caballero bleef op 68,44 meter steken en pakte zilver. De ooit zo dominante Kroatische Sandra Perkovic moest het met 66,72 meter doen met brons.

Moeizame zege voetbalsters op SloveniŽ

De Oranje Leeuwinnen hebben donderdagavond uitstekende zaken gedaan in de strijd om kwalificatie voor het EK.
De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman speelde een erg matige wedstrijd tegen Slovenië, maar boekte wel een ruime overwinning: 2-4. Nederland gaat met negen punten uit drie wedstrijden aan kop in zijn kwalificatiepoule en speelt dinsdag thuis tegen Rusland.

Wiegman moest het in Slovenië stellen zonder drie sterkhouders. Lieke Martens, Shanice van de Sanden en Jackie Groenen zaten niet bij de wedstrijdselectie door blessureleed. Dat gold ook voor Kika van Es en Stefanie van der Gragt. Het gaf de kans in de basis aan bijvoorbeeld Jill Roord, normaliter vaak bankzitter bij de Leeuwinnen.

Oranje begon matig aan de wedstrijd en kwam al snel op achterstand. Een schot van Lara Prasnikar kon nog worden gekeerd door doelvrouw Sari van Veenendaal, maar de rebound was vervolgens een koud kunstje voor Mateja Zver. Nederland wist nauwelijks iets te creëren, maar produceerde toch binnen het half uur de gelijkmaker. Lineth Beerensteyn vond met een lage voorzet Miedema, die bij de tweede paal kon intikken. Het doelpunt had een luchtje van buitenspel, maar werd goedgekeurd.

De tweede helft begon uitstekend voor de Oranje Leeuwinnen. Merel van Dongen bereikte met een lage voorzet Beerensteyn, die volledig vrij werd gelaten en met een harde kopbal goalie Zala Mersnik verschalkte. Oranje bleef echter zwak spelen en kreeg in de 68ste het deksel op de neus: Kaja Korosec mocht vrij doorlopen en tekende eenvoudig voor de gelijkmaker. Sherida Spitse bezorgde Nederland twaalf minuten voor tijd wederom een voorsprong, met een indraaiende vrije trap die aan iedereen voorbij ging: 2-3.

Na de derde treffer van de ploeg van Wiegman begon het opeens beter te lopen. Beerensteyn en Danielle van de Donk waren dichtbij een doelpunt, maar zagen hun inzetten op de paal belanden. Spitse had daarna meer geluk: de middenvelder legde een vrije trap prachtig in de kruising.


Danielle van de Donk in duel met de Sloveense Dominika Conc (Pro Shots / Remko Kool)

Slovenië

2 - 4

Nederland

 11' Zver
 68' Korosec
   28' Miedema
 47' Beerensteyn
 78' Spitse
 83' Spitse
 
 Gele kaart: Erzan, Rozmaric, (Slovenië)
 
Stadion: --, --
Toeschouwers: ?
Arbiter: Pavlikova (Slw)
 
Opstelling:   Opstelling:
Mersnik
Erzen
Rozmaric
Agrez
Erman (Golob/52)
Conc
Korosec
Kolbl (Ivanusa/88)
Begic (Makovec/58)
Zver
Prasnikar
  Van Veenendaal
Van Lunteren
Dekker (Nouwen/91)
Bloodworth
Van Dongen
Roord
Spitse
Van de Donk (Kaagman/87)
Beerensteyn
Miedema
R.Jansen (Pelova/74)

Muhammad loopt wereldrecord in WK-finale, estafetteploeg op 0,005 naar finale

Op het wereldkampioenschap atletiek in Doha heeft Dalilah Muhammad de wereldtitel veroverd op de 400 meter horden. Dat deed de Amerikaanse niet zomaar: ze liep een heus wereldrecord.

Eerder dit jaar liep Muhammad al het oude Russische wereldrecord van Yuliya Pechonkina uit de boeken en zette het op 52,20 seconden, daar dook ze nu nipt onder: 52,16 seconden. Een simpele zege was het overigens totaal niet, het pas 20-jarige megatalent Sydney McLaughlin liep met 52,23 een tijd die enkele maanden geleden een wereldrecord geweest zou zijn. Brons ging op grote afstand in 53,74 naar de Jamaicaanse Rusehll Clayton.

In de series van de 4x100 meter bij de mannen plaatste Nederland zich voor de finale. Joris van Gool, Taymir Burnet, Hensley Paulina en Churandy Martina snelden naar een nieuw Nederlands record van 37,91 seconden. Ze eindigden daarmee als vijfde, maar doordat ze medaillekandidaat Canada met 0,005 seconden voor bleven mochten ze alsnog naar de finale. Jamaica liep een slechte race en ligt eruit.

Bij de vrouwen kwamen Nargélis Statia Pieter, Marije van Hunenstijn, Jamile Samuel en Naomi Sedney - Dafne Schippers is geblesseerd en Madiea Ghafoor zit in de drugshandel - tot de vierde plek in 43,01 seconden. Dat was niet genoeg om als tijdsnelste door te mogen, want in de tweede halve finale waren Duitsland en Italië te snel.

De halve finales van de 1500 meter bij de mannen kostte twee grote kanshebbers de kop. Ayanleh Souleiman uit Djibouti kwam er in zijn halve finale niet aan te pas, de Oegandees Ronald Musagala - dit jaar goed voor twee Diamond League-zeges - werd er in de andere halve finales eveneens uitgelopen.

Klimaatactivisten zetten protest door ondanks verbod

Klimaatactivisten van Extinction Rebellion zullen aanstaande maandag, ondanks een verbod van de gemeente Amsterdam, toch gaan protesteren voor het Rijksmuseum. De protestgroep wil een blokkade vormen midden op de Stadhouderskade en dat zo lang mogelijk volhouden. Zo willen ze aandacht vragen voor de klimaatproblemen.

'Wij verwachten dat er ongeveer vijftienhonderd mensen zullen komen aanstaande maandag' zegt Frank Heiser een van de woordvoerders van klimaatactivistengroep Extinction Rebellion. 'Mensen gaan op straat zitten, mensen gaan vastgeketend aan elkaar zitten. De Museumbrug gaat bezet worden en zal dus voor automobilisten, fietsers en voetgangers niet meer begaanbaar zijn. Ik vind het jammer dat de driehoek dit besluit heeft genomen, maar er gaat sowieso wat gebeuren.'

Een van de redenen waarom de burgemeester, politie en justitie het protest verbieden is omdat ze bang zijn voor een wanordelijke situatie. Uiteraard gaat het om een weg waar veel verkeer overheen gaat. Aanrijtijden van hulpdiensten zouden vertraagd kunnen raken en de nooduitgangen van het Rijksmuseum zouden geblokkeerd kunnen worden.

Politie, justitie en burgemeester Halsema geven in de brief de optie om een nieuw verzoek in te dienen, maar dan moet de actiegroep ze zich wel aan een aantal voorwaarden houden. Zo wil de driehoek een duidelijke einddatum afspreken. Bovendien moeten de activisten zelf verantwoordelijkheid nemen voor een veilig verloop van het protest.

Geweldloos
De protesten van de klimaatactivisten in de stad verliepen tot nu toe vreedzaam, maar nu de actiegroep geen gehoor lijkt te geven aan de oproep van de gemeente wordt de kans dat het mis gaat een stuk groter. 'Een van de kernwaardes van Extinction Rebellion is dat we geweldloos zijn, we communiceren er heel open over. Er bestaat een mogelijkheid dat er mensen op af komen die geweld niet schuwen, maar wij zelf zullen nooit geweld gebruiken', aldus Heiser.

Of ze een nieuw verzoek gaan indienen is nog niet duidelijk, Heiser zegt wel: 'Ons doel is absoluut om een actie te creëren die onder burgerlijke ongehoorzaamheid valt, ook om het signaal te geven dat wij bereid zijn de wet te overtreden daarin om aandacht te krijgen van de overheid. En mensen ook bereid zijn om hun vrijheid daarvoor op te geven.'

Wielerploeg Roompot-Charles keert in 2020 niet terug in het peloton

Wielerploeg Roompot-Charles is er niet in geslaagd om een nieuwe hoofdsponsor te vinden en houdt daarom op te bestaan.

Roompot Vakanties maakte eerder dit jaar bekend na dit seizoen een punt achter de sponsoring te zetten. De keten van vakantieparken was sinds 2015 hoofdsponsor van de pro-continentale wielerploeg.

De hoop op het vinden van een nieuwe sponsor werd alsmaar kleiner. “We hebben zo lang mogelijk gewacht met dit nieuws”, aldus teammanager Michael Zijlaard. “Na vijf spannende jaren zeggen we nu tot ziens.”

“In de afgelopen jaren hebben veel renners zich kunnen laten zien. We zijn trots op het feit dat veel coureurs de overstap hebben gemaakt naar de WorldTour of naar andere profploegen. Meerdere renners en stafleden hebben al een plekje voor komend seizoen. We hopen uiteindelijk dat iedereen een nieuwe werkgever zal vinden”, vertelt teammanager Nick Nuyens.

Justin Kluivert keert terug bij Jong Oranje, debuut lonkt voor AZ-aanvaller Boadu

Justin Kluivert keert terug in de definitieve selectie van Jong Oranje voor de EK-kwalificatieduels met Jong Portugal en Jong Noorwegen. Dat maakt de KNVB vrijdagmiddag wereldkundig. De aanvaller van AS Roma werd onlangs door bondscoach Ronald Koeman geselecteerd voor het 'grote' Oranje, maar Kluivert doet nu dus weer een stapje terug.

AZ-aanvaller Myron Boadu kan zijn debuut maken in Jong Oranje, terwijl ook Hertha BSC-aanvaller Javairô Dilrosun en Feyenoord-doelman Justin Bijlow na een absentie terugkeren in de 21-koppige selectie van bondscoach Erwin van de Looi.

Kluivert maakte deel uit van de selectie van Oranje voor de EK-kwalificatieduels met Duitsland (2-4) en Estland (0-4) van vorige maand, al kreeg de vleugelaanvaller geen speeltijd van Koeman in deze uitwedstrijden. Hij werd onlangs ook opgenomen in de voorlopige selectie voor de kwalificatiewedstrijden tegen Noord-Ierland en Wit-Rusland van deze maand, maar de voormalig Ajacied overleefde de definitieve schifting dus niet.

AZ is met vijf spelers hofleveranciers voor de aankomende EK-kwalificatiewedstrijden van Jong Oranje, dat vorige maand met een 5-1 overwinning op Jong Cyprus een voortvarende start van de kwalificatiecyclus kende.

De wedstrijd tegen Portugal op 11 oktober vindt plaats op De Vijverberg en begint om 18.30 uur. Het duel met de leeftijdsgenoten van Noorwegen, vier dagen later, wordt afgewerkt in het Marienlyst Stadium in Drammen en heeft eveneens 18.30 uur als aanvangstijdstip.

De overige tegenstanders in kwalificatiegroep G zijn Wit-Rusland en Gibraltar. Het EK wordt in de zomer van 2021 georganiseerd door Hongarije en Slovenië.

De volledige selectie:

Doel: Kjell Scherpen (Ajax), Maarten Paes (FC Utrecht), Justin Bijlow (Feyenoord)

Verdediging: Perr Schuurs (Ajax), Owen Wijndal (AZ), Deyovaisio Zeefuik (FC Groningen), Justin Hoogma (FC Utrecht), Rick van Drongelen (Hamburger SV), Sherel Floranus (sc Heerenveen), Danilho Doekhi (Vitesse)

Middenveld: Noa Lang (Ajax), Dani de Wit (AZ), Teun Koopmeiners (AZ), Ludovit Reis (Barcelona), Abdou Harroui (Sparta Rotterdam)

Aanval: Justin Kluivert (AS Roma), Calvin Stengs (AZ), Myron Boadu (AZ), Ferdi Kadioglu (Fenerbahçe), Javairo Dilrosun (Hertha BSC) en Cody Gakpo (PSV).

Hockeyers HGC uitgeschakeld in EHL door efficiŽnte kampioen van Engeland

De terugkeer van HGC op het Europese toneel is uitgelopen op een deceptie. De Wassenaarse ploeg verloor vrijdag in Barcelona in de KO16 van de EHL met 2-1 van de Engelse kampioen Hampstead & Westminster. Daarmee is de terugkeer op het Europese toneel van korte duur en bijzonder pijnlijk voor de ploeg die in 2011 de EHL won en zich vervolgens acht seizoenen op rij niet kwalificeerde.

Hampstead & Westminster bleek effectief in het benutten van de kansen. Nadat HGC via Kenta Tanaka en Seve van Ass de eerste mogelijkheden had gekregen, verzilverde de Engelse ploeg direct de eerste strafcorner. De Zuid-Afrikaanse international Matt Guise-Brown liet doelman Sam van der Ven kansloos met een lage schuiver.

Na rust verdubbelde Hampstead & Westminster de voorsprong. Opnieuw uit een strafcorner. Dit keer pushte Richard Smith de bal in de bovenhoek. Op dat moment stond HGC met een man minder op veld. Siem Schoenaker zat met groen op de strafbank.

HGC ging op jacht naar de aansluitingstreffer. Met nog minder dan vijf minuten viel de 1-2. Van Ass pakte de rebound na een strafcorner op en sloeg de bal met de backhand tegen de touwen. Daarna kreeg HGC nog twee strafcorners, maar de ploeg slaagde er niet in om de gelijkmaker te produceren om zodoende nog shoot-outs af te dwingen.

HGC - Hampstead & Westminster (1-2)
12' 0-1 (sc) Hampstead & Westminster Matthew Guise-Brown
40' 0-2 (sc) Hampstead & Westminster Richard Smith
56' 1-2 (sc) HGC Seve van Ass

Tijdens Pasen 2020 strijden acht clubs om de Euro Hockey League. Bloemendaal, Royal Leopold (België), Uhlenhorst (Duitsland) en Club Egara (Spanje) zijn als kampioenen van de vier sterkste competities al geplaatst voor die Final 8. Daar komen de vier teams bij die dit weekend in Barcelona twee knock-out-wedstrijden overleven. Naast HGC komt Kampong daar namens Nederland in actie. Kampong speelt zaterdag tegen HC Minsk. Bij winst wacht zondag een duel tegen het Belgische Herakles of het Oostenrijkse Arminen. 

'BŁttner verhuist naar Amerika en tekent voor twee jaar in MLS'

Alexander Büttner vervolgt zijn loopbaan in de Verenigde Staten. De clubloze linksback heeft volgens de Gelderlander een mondeling akkoord bereikt met New England Revolution, een club uit de Eastern Conference van de Major League Soccer. Naar verluidt tekent de verdediger een contract voor twee jaar, met een optie voor nog een jaar.

De dertigjarige verdediger zal dit MLS-seizoen niet meer in actie komen voor de club uit Foxborough, Massachusetts. De jaargang in Amerika is in november voorbij en Büttner zal volgend jaar zijn officiële debuut maken.

De komende weken verhuist de linkspoot naar de Verenigde Staten en tot hij wedstrijden mag spelen zal hij meetrainen met de selectie van coach Bruce Arena. In maart van het nieuwe jaar begint het volgende seizoen in de MLS.

New England Revolution weet de ex-speler van onder meer Manchester United transfervrij aan te trekken. Afgelopen zomer vertrok hij bij Vitesse.

De Arnhemmers wilden graag door met Büttner, maar beide partijen kwamen niet tot een akkoord. De verdediger kon een contract voor drie seizoenen tekenen. Volgens het regionale dagblad liepen de onderhandelingen uiteindelijk stuk op de financiën.

Feyenoord noteert miljoenenverlies en beŽindigt reeks van zes jaar

Feyenoord schrijft rode cijfers over het financiële boekjaar 2018/19. De club heeft een verlies geleden van 5,9 miljoen euro. Dat blijkt uit het jaarverslag. De afgelopen zes seizoenen kon Feyenoord nog een winst noteren, maar dat is nu niet gelukt. Volgens de Rotterdammers heeft het verlies te maken met afschrijvingen op de spelersgroep en het negatieve resultaat op transfers.

"De hoge afschrijvingslasten zijn mede het gevolg van gedane investeringen in de spelersgroep in het seizoen 2017/18", meldt Feyenoord. De club kan wel een positief bedrijfsresultaat van iets meer dan een half miljoen euro overleggen. Dat stemt 'tot tevredenheid', schrijft men.

"Onder meer omdat dit werd gerealiseerd met investeringen in '1908', dat gedurende dit boekjaar in gebruik werd genomen als nieuwe trainingsaccommodatie van de eerste selectie", aldus het schrijven. 

"Bovendien werd een start gemaakt met de bouw van een nieuwe accommodatie voor de Feyenoord Academy, waar ook een substantiële investering voor is gedaan."

Feyenoord bestempelt zichzelf als een financieel gezonde club met een eigen vermogen van ruim 25 miljoen euro. "De club gaat ervan uit ook volgend jaar weer een positief bedrijfsresultaat te behalen, mede door het bereiken van de groepsfase van de Europa League."

Na de 2-0 zege op FC Porto van donderdag heeft de club uitzicht op overwinteren in het toernooi, wat kan leiden tot extra miljoenen euro's.

De omzet van Feyenoord is gedaald van 99,4 miljoen euro naar 70,8 miljoen euro. Een jaar geleden noteerde de club vanwege de deelname aan de Champions League een recordomzet.

Vorig sezoen strandde Feyenoord al in de derde voorronde van de Europa League, waardoor de inkomsten uit Europees voetbal zeer beperkt bleven. De mediabaten daalden van 9,4 naar 0,7 miljoen euro.

Red Dead Redemption 2 volgende maand naar pc

Het is eindelijk zover: een officiële aankondiging van Rockstar Games dat hun fantastische cowboy-sim Red Dead Redemption 2 op pc verschijnt. En razendsnel ook, vanaf 5 november kunnen pc-gamers er al mee aan de slag via verschillende kanalen.

Red Dead Redemption 2 zal vanaf 5 november beschikbaar zijn via Rockstars eigen nieuwe launcher die ze recent introduceerden, en zal daarnaast aangeboden worden via de Epic Game Store en de Humble Store. Daarnaast komt RDR2 ook als launch-titel naar Google Stadia in november. Verder komt de game ook naar Steam, alleen dan wel een maand later dan voorgenoemde stores. De Steam-versie komt dus in december, waarbij geen exacte datum genoemd is.

Pre-orderen kan uiteraard, als je dat doet via Rockstars eigen Games Launcher kan dat van 9 tot en met 22 oktober met een bijzondere actie, je kunt dan namelijk kiezen voor twee extra gratis games uit de volgende lijst:

  • Grand Theft Auto III
  • Grand Theft Auto: Vice City
  • Grand Theft Auto: San Andreas
  • Bully: Scholarship Edition
  • L.A. Noire: The Complete Edition
  • Max Payne 3: The Complete Edition 

Op 9 oktober zal Rockstar komen met de eerste screenshots uit de pc-versie, de systeemeisen en aanvullende details.

MLB: Los Angeles Dodgers en St. Louis Cardinals beginnen met zege in Division Series

Los Angeles Dodgers en St. Louis Cardinals zijn goed begonnen aan de Division Series. Los Angeles Dodgers wonnen thuis op een overtuigende tegen de Washington Nationals. Ook de Cardinals wonnen hun wedstrijd, maar hadden wel veel moeite met de Atlanta Braves.

Los Angeles Dodgers kende in de openingswedstrijd tegen de Washington Nationals in de openingswedstrijd van de Division Series geen probleem. In de eerste inning kwam de thuisploeg al op een 1-0 voorsprong, terwijl de pitcher van de Dodgers Walker Buehler alles onder controle had. Hij kreeg in zes innings maar één honkslag tegen. In het verdere verloop, waar Kenley Jansen niet in actie hoefde te komen, uit naar een 6-0 winst dankzij onder twee homeruns in de achtste inning.

Het duel tussen de Atlanta Braves en St. Louis Cardinals was een stuk spannender. Lange tijd ging het gelijk op tussen de Braves en de Cardinals, maar na zes innings stonden de Braves op een 3-1 voorsprong. Het team van Ozzie Albies gaf de voorsprong in de achtste inning weg en bij het ingaan van de negende inning stond het 3-3. Daarna ging het los in stadion van de Braves. De Cardinals wisten maar liefst vier runs te scoren en de wedstrijd leek binnen. Toch toonde de Braves veerkracht met twee homeruns in de negende inning, maar dichter kwam de thuisploeg niet.

Aankomende nacht komen alle ploegen in de play-offs in actie. Los Angeles Dodgers spelen hun tweede wedstrijd tegen de Washington Nationals, net zoals Atlanta Braves tegen St. Louis Cardinals.

New York Yankees spelen hun eerste wedstrijd tegen Minnesota Twins. Ook Houston Astros speelt hun eerste wedstrijd tegen Tampa Bay Rays in de Division Series.

Bertens op een overtuigende manier naar halve finales Peking

Kiki Bertens heeft op een overtuigende manier de halve finales bereikt op het WRA-toernooi van Peking. In de kwartfinales won de Nederlandse in twee sets van de Oekraïense Elina Svitolina: 7-6 (6), 6-2.

In de eerste set had Bertens als eerste een break voorsprong, maar de nummer acht van de wereld wist die niet vast te houden tegen Svitolina, de huidig nummer drie op de wereldranglijst. De tiebreak in de eerste set moest uiteindelijk de beslissing brengen en daarin was Bertens net iets sterk dan Svitolina.

In de tweede set speelde Bertens uitstekend tennis en ondanks ze wat last had van haar rechterenkel won ze overtuigend de tweede set met 6-2.

Door de zege doet Bertens goede zaken voor plaatsing voor de WTA Finals in Shenzhen. Door de zege staat de Nederlandse nu op de negende plaats, maar mocht ze zaterdag haar halve finales winnen tegen Ashleigh Barty stijgt ze naar de zevende plaats. De eerste acht speelsters van het jaar mogen volgende maand meedoen aan het prestigieuze eindejaarstoernooi.

Geen Zoet, Vilhena en PrŲpper in definitieve selectie Oranje

Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn 23-koppige selectie bekendgemaakt voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Noord-Ierland en Wit-Rusland.
De oefenmeester houdt Jeroen Zoet buiten de selectie: de doelman van PSV viel donderdag op het laatste moment uit voor het duel met Rosenborg BK in de Europa League en is volgens de KNVB niet fit. Hetzelfde geldt voor Davy Pröpper.

Ten opzichte van de selectie voor de afgelopen EK-kwalificatieduels zijn Hans Hateboer, Justin Kluivert, Terence Kongolo, Tonny Vilhena, Wout Weghorst en de geblesseerde Pröpper en Zoet er niet meer bij.

Luuk de Jong krijgt de voorkeur boven Weghorst, ondanks dat de aanvaller van Sevilla nog wacht op zijn eerste doelpunt in LaLiga. Kluivert moet pas op de plaats maken voor Steven Bergwijn, die terug is van blessureleed.

Op het middenveld kan Koeman weer een beroep doen op Donny van de Beek, die eveneens kampte met een blessure. Vilhena is het kind van de rekening van zijn terugkeer. Koeman haalt Donyell Malen, die vorige maand debuteerde in de selectie, opnieuw bij de groep.

Volledige selectie Nederlands elftal:

Doel: Marco Bizot (AZ), Jasper Cillessen (Valencia), Kenneth Vermeer (Feyenoord)

Verdediging: Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Nathan Aké (Bournemouth), Daley Blind (Ajax), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (PSV), Matthijs de Ligt (Juventus), Joël Veltman (Ajax), Stefan de Vrij (Internazionale)

Middenveld: Donny van de Beek (Ajax), Frenkie de Jong (Barcelona), Marten de Roon (Atalanta), Kevin Strootman (Olympique Marseille), Georginio Wijnaldum (Liverpool)

Aanval: Ryan Babel (Galatasaray), Steven Berghuis (Feyenoord), Steven Bergwijn (PSV), Luuk de Jong (Sevilla), Donyell Malen (PSV), Memphis Depay (Olympique Lyon) en Quincy Promes (Ajax).

'Ajax 'sloopt' clausule uit contract van Hakim Ziyech'

Hakim Ziyech is niet langer tegen een gelimiteerd bedrag op te halen bij Ajax, zo meldt De Telegraaf. Europese topclubs hadden voorheen de mogelijkheid om de buitenspeler op te halen voor circa dertig miljoen euro, maar maakten daar geen gebruik van.

In het nieuwe contract, dat Ziyech begin vorige maand tekende, is de clausule volgens journalisten Valentijn Driessen en Mike Verweij uit het contract 'gesloopt'.

Ziyech tekende een verbeterd contract. De duur bleef hetzelfde, tot en met medio 2022, maar financieel ging de creatieveling erop vooruit. Hij werd de bestbetaalde speler ooit in Nederland. Omdat de vertrekclausule niet langer deel uitmaakt van zijn contract, wordt het volgens Verweij steeds moeilijker voor Ziyech om te vertrekken. "Marc Overmars kan de absolute hoofdprijs vragen", verzekert de Ajax-watcher.

Ajax zou ruim vijftig miljoen euro willen zien voor Ziyech. Eenzelfde prijs heeft men in gedachten voor Donny van de Beek. "Maar misschien gaat de vraagprijs voor Ziyech wel richting de bedragen voor Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong", aldus Verweij.

De clubleiding zit nog om de tafel met Van de Beek; het doel is om ook zijn verbintenis op te waarderen. Het contract van Van de Beek in de Johan Cruijff ArenA loopt ook door tot de zomer van 2022.

Hij werd afgelopen zomer veelvuldig gelinkt aan Real Madrid, maar tot een overgang kwam het niet. De Spaanse club zou hem wel nog steeds volgen, al is een transfer in januari uitgesloten door de Ajacied.

'Stikstofprobleem snel en zorgvuldig aanpakken'

Het kabinet neemt maatregelen om de uitstoot en neerslag van stikstof te verminderen, de natuur te herstellen en de vergunningverlening verder op gang te brengen. Het kabinet kiest samen met de provincies voor een gebiedsgerichte aanpak: per gebied effectieve (bron)maatregelen in kaart brengen en vervolgens uitvoeren. Het kabinet is hiervoor bereid extra financiële middelen te reserveren. Tegelijkertijd krijgen overheden meer mogelijkheden om toestemming te verlenen voor projecten. Het kabinet verkent daarnaast of voor het einde van dit jaar een drempelwaarde kan worden ingevoerd. Ook salderen is binnenkort weer mogelijk.

Dat schrijft coördinerend minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in een brief van het kabinet aan de Tweede Kamer, in reactie op het eerste adviesrapport van het Adviescollege Stikstofproblematiek. De (bron)maatregelen die het kabinet neemt, hebben betrekking op landbouw, mobiliteit, industrie, gebouwde omgeving en natuur. Dat is nodig om de lucht schoner te maken, de natuur te herstellen en tegelijkertijd ook ruimte te creëren voor economische ontwikkelingen.

Minister Schouten: “In Nederland combineren we veel. We wonen, werken, leren, reizen en recreëren in een klein, welvarend land. Dat willen we behouden en doorgeven aan volgende generaties. We kampen met een stikstofprobleem dat onze luchtkwaliteit, onze natuur en ook onze vooruitgang en nieuwe projecten bedreigt. Dat brengt onzekerheid met zich mee bij inwoners, boeren en ondernemers. Makkelijke en snelle oplossingen zijn er niet, maar duidelijk is dat de uitstoot van stikstof omlaag moet. Het kabinet heeft en pakt de verantwoordelijkheid om hiervoor de juiste maatregelen te nemen.”

Vergunningverlening
Het kabinet ziet de urgentie om snel stappen te zetten om de toestemmingverlening door overheden voor projecten en activiteiten verder te hervatten. Als er geen sprake is van stikstofdepositie, heeft een initiatiefnemer geen vergunning nodig in het kader van de Wet Natuurbescherming. De AERIUS-calculator maakt dit inzichtelijk. Aanvullend bieden aanpassingen binnen of buiten een project of locatie (intern en extern salderen) of de zogenaamde ADC-toets mogelijkheden om een vergunningaanvraag te onderbouwen. Om die toets succesvol te doorlopen moet er sprake zijn van het ontbreken van alternatieven, een dwingende reden van openbaar belang en moet de schade aan de natuur worden gecompenseerd.

Een andere mogelijkheid voor toestemmingsverlening is de ecologische toets. Als hieruit blijkt dat er geen significant negatieve effecten zijn op Natura 2000-gebieden, kan de overheid toestemming verlenen. Dit geldt ook voor nieuwe projecten die slechts een tijdelijke stikstofdepositie hebben, zoals hernieuwbare energieprojecten. Voor 2020 wordt er een drempelwaarde verkend voor stikstofdepositie, zodat het vergunningsproces voor veel (kleine) activiteiten weer in gang kan worden gezet.

Gebiedsgerichte aanpak
De herkomst van stikstofdepositie verschilt flink per gebied. Dat vraagt om maatwerk. In lijn met het adviescollege onder leiding van Johan Remkes kiest het kabinet voor een gebiedsgerichte aanpak. Het kabinet zet samen met medeoverheden maatregelen slim en gericht in daar waar ze nodig zijn en het meeste effect hebben, onder meer door vrijwillige en warme sanering van boerenbedrijven, investeringen in innovaties voor boeren die willen blijven en gerichte snelheidsverlagingen daar waar het stikstofeffect heeft.

Landbouw en natuur
Voor de landbouw geldt dat het kabinet en provincies gebiedsgericht boeren gaan helpen die willen stoppen. Vrijwillige sanering is het uitgangspunt. Zogenoemde ‘piekbelasters’ in de omgeving van Natura 2000-gebieden komen het eerst in aanmerking voor deze slimme en warme sanering. Boeren die blijven, krijgen steun bij het investeren in nieuwe emissiearme stallen, wat ook het dierenwelzijn verbetert en helpt om de omslag naar kringlooplandbouw te maken. Andere investeringsmaatregelen die de stikstofuitstoot verlagen zijn het scheiden van urine en mest en voeraanpassingen.

Het kabinet wil fors investeren in direct natuurherstel, zoals de aanleg van bufferzones, extra ruimte voor natuurinclusieve landbouw en de aanleg van ‘klimaatbossen’. Ook verkent het kabinet met de provincies opties om 1.200 geplande herstelmaatregelen versneld uit te voeren, waaronder hydrologische herstelmaatregelen.

Mobiliteit en gebouwde omgeving
Het kabinet spant zich in voor een verdere verlaging van de emissies uit het verkeer, onder meer door in Brussel in te zetten op verdere aanscherping van Europese emissienormen voor nieuwe voertuigen. Nationaal wil het Rijk schonere voertuigen op de weg krijgen door fiscale stimulering van met name de aanschaf en het gebruik van elektrische auto’s – in lijn met het kabinetsstreven dat in 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos zijn. Tevens wordt met de partijen aan de mobiliteitstafel van het Klimaatakkoord bekeken hoe de maatregelen ten behoeve van voor de verduurzaming van vervoer en mobiliteit kunnen worden versneld.

Ook innovaties in de bouwsector leveren een bijdrage aan het vraagstuk. Elektrische bouwmachines en voertuigen, modulaire bouwtechnieken, en stikstoffilters zijn voorbeelden van ontwikkelingen die de stikstofuitstoot tijdens de bouwfase verminderen. Daarnaast zijn innovaties in deze sector belangrijk voor de concurrentiepositie van de Nederlandse economie en cruciaal om de komende jaren bij te dragen aan de doelen uit het Klimaatakkoord.

FIOD neemt 1,5 miljoen sigaretten en 10.000 kilo tabak in beslag

Vandaag heeft de FIOD acht mannen uit Oost-Europa aangehouden in een illegale sigarettenfabriek in een loods in de provincie Zeeland. De sigarettenfabriek was in bedrijf en werd ontdekt na informatie uit een eerder strafrechtelijk onderzoek. In de loods was een productielijn ingericht om sigaretten te produceren. Er stonden 71 dozen met in totaal ongeveer 10.000 […]

In de loods was een productielijn ingericht om sigaretten te produceren. Er stonden 71 dozen met in totaal ongeveer 10.000 kilo ruwe tabak, 217 dozen met in totaal ongeveer 440.000 losse sigaretten en 104 zeer grote dozen met in totaal ongeveer 1.050.000 sigaretten. De sigaretten lijken bestemd voor de Nederlandse en Belgische markt.

Alle machines, tabak en sigaretten worden afgevoerd en vernietigd.

Aanpak handel in illegale sigaretten en accijnsfraude
Door de grote winsten in de handel van illegale sigaretten en tabak worden criminele vermogens opgebouwd en wordt de schatkist ernstig benadeeld.

Ontduiken van accijnzen en omzetbelasting is een misdrijf en het leidt tot oneerlijke concurrentie in de Nederlandse detailhandel. Ook ondermijnt de illegale productie van sigaretten het anti-rookbeleid van de Nederlandse Staat. OM, Douane en FIOD werken intensief samen om de criminele organisaties die zich hiermee bezig houden te ontmantelen en om grote geld dat ermee verdiend wordt af te pakken.

FIOD neemt 1,5 miljoen sigaretten en 10.000 kilo tabak in beslag
FIOD neemt 1,5 miljoen sigaretten en 10.000 kilo tabak in beslag

FIOD neemt 1,5 miljoen sigaretten en 10.000 kilo tabak in beslag
FIOD neemt 1,5 miljoen sigaretten en 10.000 kilo tabak in beslag

UMC krijgt 30 miljoen euro voor onderzoek naar kanker

Het Amsterdamse UMC heeft een Europese subsidie gekregen om onderzoek naar kanker te kunnen financieren. Het gaat om een bedrag van 30 miljoen euro.

De subsidie zal worden gebruikt om de kans op genezing te vergroten meldt het UMC. De onderzoekers richten zich daarbij vooral op therapieën die ingrijpen op het immuunsysteem: immunotherapie.

Tot nog toe is het effect van de therapie lastig te meten, vertelt hoogleraar Bert Windhorst. Terwijl dat juist erg van belang is. 'Wij willen zo vroeg mogelijk vaststellen of de therapie die de patiënt krijgt kansrijk is', stelt hij.

Speurstoffen
Om dat in de toekomst beter in te kunnen schatten, zullen er - naast scans - speurstoffen worden ingezet. De stoffen laten zien of het immuunsysteem daadwerkelijk verbetert door de therapie.

Nu de onderzoekers meer geld tot hun beschikking hebben is het mogelijk om nieuwe speurstoffen te ontwikkelen.

Tienkamper Kaul stunt met wereldtitel, Johnson-Thompson klopt Thiam

Tienkamper Niklas Kaul heeft in het Qatarese Doha voor een forse stunt gezorgd. De pas 21-jarige Duitser, ook al wereldkampioen bij de jeugd en junioren, veroverde in de hoofdstad het goud en mag zich de komende twee jaar 's werelds beste atleet noemen.

Een beetje hulp was er wel: wereldrecordhouder en wereldkampioen Kevin Mayer hield het bij het polsstokhoogspringen met een blessure voor gezien en viel dus weg, terwijl Lindon Victor uit Grenada - hard op weg om onder meer Kaul te verslaan - bij het discuswerpen geen geldige poging liet noteren.

Kaul draaide juist een dijk van een tweede dag en verbeterde zichzelf op de 110 meter horden, het discuswerpen, polsstokhoogspringen, speerwerpen én de afsluitende 1500 meter. Daar paakte hij ruim genoeg punten op de eveneens uitermate verrassende Est Maicel Uibo om het goud te pakken, terwijl het brons achter Uibo naar de Canadees Damian Warner ging, op voorhand toch de voornaamste uitdager van Mayer. Pieter Braun eindigde als zevende.

Op de zevenkamp was de Belgische olympisch kampioene Nafissatou Thiam na dag één prima op weg, maar na matig verspringen ging het bij het speerwerpen helemaal fout: ze leverde meer dan elf meter in op haar beste prestaties en verloor zo een hele klap punten.

Johnson-Thompson won juist op elk onderdeel punten ten opzichte van haar beste prestaties en eindigde haar zevenkamp door op de 800 meter genoeg afstand op Thiam te pakken om het goud veilig te stellen in een dik persoonlijk record. De Oostenrijkse Verena Preiner verraste met brons, Nadine Broersen en de jonge Emma Oosterwegel werden zesde en zevende. Anouk Vetter verscheen niet aan de start van de 800 meter.

Naser in bizarre tijd naar wereldtitel 400 meter, Hassan simpel naar finale 1500m

Sifan Hassan heeft zich op het wereldkampioenschap atletiek in Doha simpel geplaatst voor de finale op de 1500 meter. De kersvers wereldkampioene op de tien kilometer won haar halve finale zonder noemenswaardige problemen.

Het hoogtepunt van de dag was zonder meer de finale van de 400 meter bij de vrouwen. Dat leek op voorhand te gaan tussen topfavoriete Shaunae Miller-Uibo uit de Bahama's en de Bahreinse Salwa Eid Naser en dat bleek ook het geval. Naser kwam als eerste de laatste bocht uit, Miller-Uibo probeerde de aanval in te zetten, maar kreeg het niet voor elkaar.

Naser pakte na zilver in 2017 nu de wereldtitel in een fenomenale tijd van 48,14 seconden, de derde tijd ooit gelopen en 's werelds snelste tijd sinds Marita Koch uit het immer betrouwbare Oost-Duitsland in 1985 het wereldrecord op 47,60 zette. Verder was alleen de Tsjechoslowaakse Jarmila Kratochvilova met 47,99 sneller dan Naser in Doha. Miller-Uibo pakte met 48,37 - eveneens een wereldtijd - het zilver, de Jamaicaanse Shericka Jackson figureerde met brons in 49,47.

De gweldige finale van Naser (Bron: YouTube)

Het kogelstoten bij de vrouwen kende zoals eigenlijk wel gebruikelijk is niet echt een daverend niveau, maar dat kon Gong Lijao weinig schelen. De Chinese stootte de vijf kilo naar 19,55 meter en pakte haar tweede opeenvolgende wereldtitel, voor de Jamaicaanse Danniel Thomas-Dodd (19,47m) en de Duitse oud-wereldkampioene Christina Schwanitz (19,17m).

Kogelstoter Denzel Comenentia kwam in de kwalificaties niet verder dan 20,03 meter, waarmee hij met de 26e plek werd uitgeschakeld. De Pool Michal Haratyk en de Jamaicaan O'Dayne Richards haalden het als outsiders voor de medailles ook niet.

Op de 1500 meter viel het doek voor George Manangoi. De Keniaan is de wereldkampioen bij de jeugd van 2017, wereldkampioen bij de junioren van 2018 en winnaar van het goud op de All-Africa Games dit jaar, maar sneuvelde in de series als enige serieuze medaillekandidaat.

Eerste gamplaybeelden van WWE 2K20

In de nieuwste gameplayvideo van WWE 2K20 zijn coversterren Becky Lynch, Roman Reigns en heel wat andere WWE Legends en Horsewomen voor het eerst in actie te zien.

Herbeleef de reis van de Four Horsewomen en de Women's Evolution in 2K Showcase-modus. Daarin speel je momenten en wedstrijden na ten tijde van de opkomst van de Women's Division, zoals ingame verteld door Charlotte Flair, Sasha Banks, Bayley en de Superstar op de cover van WWE 2K20, Becky Lynch. In de MyCareer-modus kun je nu zowel een mannelijke of vrouwelijke MyPLAYER maken en met diegene de weg naar glorie in WWE gaan belopen met cutscenes en ingesproken stemmen van de Superstars.

WWE 2K20 komt uit op 22 oktober en zal beschikbaar zijn op PlayStation 4, Xbox One en pc.

Vrouw zwaar mishandeld door vriend, weigert aangifte te doen

Een 27-jarige Tilburger is donderdag 3 oktober 2019 omstreeks 23.40 uur op de Goirkestraat in Tilburg aangehouden voor huiselijk geweld. Hij zou in een woning in de wijk het Zand / Wandelbos zijn vriendin mishandeld hebben. Hij verzette zich bij zijn arrestatie maar werd onder controle gebracht en naar het cellencomplex vervoerd.

De politie kreeg omstreeks 23.00 uur een melding van huiselijk geweld in een woning. Ter plaatse bleek dat een 27-jarige vrouw ernstig mishandeld was door haar vriend die daarna op de fiets was weggegaan. Ze had een bloedneus, schrammen en een grote en een kleinere zwelling in haar gezicht.

Ze wilde geen aangifte doen, ook gaf ze geen toestemming om een foto van haar letsel te maken. De agenten besloten juist vanwege dat letsel toch ambtshalve de vervolging te starten. Nadat een melding binnenkwam dat hij terug was bij die woning en tegen de ramen bonkte, werd hij uiteindelijk op de Goirkestraat gelokaliseerd en aangehouden.

Nederland gaat gestaag van het gas af, maar gas blijft voorlopig nodig

Nederland gaat gestaag van het aardgas af maar heeft de komende jaren nog wel gas nodig. De beëindiging van de gaswinning in Groningen in 2022 leidt niet tot een hogere productie uit de 240 kleine gasvelden in Nederland. Het volume neemt juist elk jaar af. Dit zei minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) vandaag in de Tweede Kamer.

Wel zei hij dat hij zorgen van omwonenden serieus neemt en dat de overheid toegankelijker moet communiceren over de winning, de risico’s en het oordeel van de toezichthouders. Ook moet het rijk eerder betrokken zijn bij de bewoners en de medeoverheden. “Al in de planvorming, niet pas bij de vergunningaanvraag. Heldere informatievoorziening is cruciaal,” aldus Wiebes.

Uit de jaarrapportages die door TNO worden opgesteld blijkt dat de totale gasproductie uit de kleine velden elk jaar afneemt. Zo is er in 2018 ruim een miljard kuub minder gas uit kleine velden geproduceerd dan in 2017 en in 2016. Dat betekent niet dat elk veld in een glijdende schaal naar beneden gaat. Bij bepaalde velden veld kan de winning tijdelijk hoger zijn.

Op voorwaarde dat het veilig en verantwoord gebeurt, heeft gaswinning in eigen land de voorkeur boven gasimport. Dit is beter voor het klimaat, omdat het transporteren van gas veel broeikasgas-uitstoot veroorzaakt. Naast het grote Groningenveld dat in 2022 sluit, telt Nederland 240 kleine gasvelden. De helft hiervan liggen op de Noordzee. Hoewel het relatief kleine gasvelden zijn, zijn alle kleine gasvelden samen goed voor ongeveer de helft van de Nederlandse gasproductie.

Minister Wiebes benadrukte dat een klein veld als bij Pieterzijl 10.000 keer kleiner is dan het Groningenveld. Dat betekent uiteraard ook iets voor de risico’s die met de winning gepaard gaan. Voor de kleine gasvelden samen komen jaarlijks zo’n 15 schademeldingen binnen, voor het Groningen gasveld zijn dat er sinds maart 2018 zo’n 26.000.

In het Regeerakkoord is afgesproken dat bestaande concessies doorgaan (behalve de winning in het Groningenveld die stopt in 2022). Nieuwe opsporingsvergunningen voor winnen op land komen er niet. Gaswinning moet veilig zijn. Altijd, overal. Of gaswinning veilig en verantwoord is, beoordelen onafhankelijke toezichthouders SodM en TNO. Als aan alle veiligheidsvereisten wordt voldaan, en zaken als het milieu en de natuur zijn niet in het geding, dan wordt ingestemd met de gaswinning.

Als er bij kleine gasvelden mijnbouwschade is, mogen mensen niet verzanden in langdurige technische en juridische discussies. Daarom werkt minister Wiebes aan een landelijke, onafhankelijke schaderegeling. Dit loket is - zoals vorig jaar toegezegd - halverwege volgend jaar klaar. Het wordt een laagdrempelige toegang voor burgers. Het uitgangspunt blijft dat de kosten voor rekening zijn van de winningsbedrijven en dus niet via de schatkist worden verhaald op de Nederlandse samenleving.

 

RIVM: ťťn miskraam en drie doden door listeria-bacterie afgelopen twee jaar

Van 20 patiënten met Listeria is het zo goed als zeker dat zij in de afgelopen 2 jaar besmet zijn geraakt via vleeswaren. Hiervan zijn drie patiënten overleden en één vrouw heeft een miskraam gehad. De producent heeft inmiddels een veiligheidswaarschuwing uitgestuurd. De producten zijn uit de schappen gehaald en mensen zijn opgeroepen om deze producten niet te eten.

De bron van deze patiënten is opgespoord door samenwerking tussen het Rijksinstituut voor Volksgezondheid (en Milieu (RIVM) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Van patiënten met een Listeria-infectie worden de bacteriën onderzocht en de DNA deoxyribonucleic acid gegevens in kaart gebracht. Het RIVM zag een bepaald type Listeria voorkomen bij meerdere patiënten. Daarna heeft het RIVM contact opgenomen met de NVWA om dit te vergelijken met DNA-gegevens uit hun voedsel- en bedrijfsbemonstering. Dit kwam bij een monster overeen, waarna vervolgonderzoek is ingezet door de NVWA. Op dit moment is het zo goed als zeker dat de bron hiermee gevonden is. Het is pas recent mogelijk om deze techniek te gebruiken. Zonder deze techniek was het niet mogelijk geweest om deze bron met de patiënten in verband te brengen.

De listeriabacterie kan voorkomen in voedsel, vooral op rauwe voeding en producten die lang in de koelkast hebben gelegen. Gezonde personen krijgen meestal geen of milde klachten, die lijken op griep of buikgriep. De ziekte kan ernstiger verlopen bij heel jonge kinderen, ouderen en mensen met een verzwakt immuunsysteem. Een deel van deze patiënten kan overlijden. Zwangere vrouwen hoeven zelf niet ziek te worden van een infectie met Listeria, maar lopen wel een kans op een miskraam, vroeggeboorte of ernstige ziekte van het kind wanneer het besmet raakt tijdens de geboorte. Jaarlijks worden ongeveer 80 patiënten met een listeria-infectie gemeld bij het RIVM.

Animal Rights organiseert demonstratie tegen massaslachting damherten

Zaterdagmiddag organiseert Animal Rights een mars door de straten van Zandvoort. In 2016 is er toestemming gegeven voor het doden van duizenden damherten in de Noord-Hollandse duinen over een periode van vijf jaar. Vorig jaar verschenen de eerste berichten in de media: er moeten duizenden dieren meer dood. Het afschot gaat op 1 november aanstaande weer van start. Jessica Smit, campagneleider Animal Rights: “Het doden van duizenden dieren kan je niet wegzetten als natuurbeheer. Dit is niets anders dan een enorme slachting met maar één verliezer: levende, voelende wezens.”

Sinds het besluit tot afschot werd genomen, is de populatie damherten niet of amper afgenomen. In de winter van 2016/2017 zijn er 1.329 damherten geschoten. In de winter van 2017/2018 zijn er 1.440 dieren geschoten. De cijfers van 2018/2019 zijn nog niet bekend, evenals de cijfers van de voorjaarstelling van eerder dit jaar. Hoe het er op dit moment voor staat weten we dus niet.

In maart 2018 waren er bijna 3000 dieren doodgeschoten en de populatie damherten lag bij de voorjaarstelling in 2018 nog steeds rond de 3000 dieren. Ondanks het feit dat er al duizenden dieren zijn doodgeschoten, neemt de populatie amper af.

Jessica Smit: “Alleen deze cijfers zouden al voldoende moeten zijn om te concluderen dat afschot niet de juiste aanpak is. Er moeten veel meer dieren worden doodgeschoten dan aanvankelijk werd voorgesteld. Waarom worden de plannen van de provincie niet bijgesteld?"

Bij conflicten, tussen mensen en dieren die in het wild leven, is er amper tolerantie voor deze dieren. De mens wordt neergezet als alleenheerser en menselijke belangen worden altijd zwaarder gewogen dan de belangen van dieren. Animal Rights wil dat belangen van álle dieren worden meegenomen bij beleidvorming en dat de massaslachting van de herten in de duinen stopt.

De organisatie roept iedereen op om op zaterdagmiddag met spandoeken en protestborden deel te nemen aan de mars. Ze verzamelen om 13 uur aan het Stationsplein in Zandvoort.

Jagers... (Foto: Pixabay)
Jagers... (Foto: Pixabay)

Gemaskerde dief steelt wiel van auto

Een 33-jarige Bredanaar is afgelopen nacht, mede dankzij een alerte getuige, door de politie op de Bovensteweg in Oosterhout aangehouden als verdachte ter zake de APV, diefstal en vernieling. De man zou een wiel hebben weggenomen bij een garagebedrijf. Ook had hij inbrekersgereedschap bij zich. Hij bedekte tijdens het plegen van de diefstal zijn gezicht met een masker.

De politie kreeg omstreeks 01.00 uur een melding dat bij een autodealer op de Boedingen een persoon rondliep met een masker op die zich daar verdacht zou ophouden. Terwijl de agenten onderweg waren gaf de melder door dat die persoon was vertrokken in een personenauto van het merk Peugeot. Twee agenten zagen de bedoelde auto hen op de Bovensteweg tegemoet komen. Ze keerden en gaven een stopteken. In de auto zat een 33-jarige Bredanaar, die geregistreerd staat als veelpleger.

Er werd in het voertuig inderdaad een masker en inbrekersgereedschap aangetroffen. Op de plek waar die man rondgelopen had stond een auto, een Volvo, waarvan het rechterachterwiel ontbrak. De auto rustte op de remschijf. Ook bleek het rechtervoorwiel beschadigd te zijn. Hierna werd de kofferbak open gemaakt waarin het ontvreemde wiel werd aangetroffen. Hierop is de bestuurder aangehouden. Hij blijkt onlangs schade te hebben gereden met zijn eigen auto en had daarvoor kennelijk een nieuw wiel nodig. Hij werd aangehouden terwijl hij reed in een leenauto.

Taghi genoemd als opdrachtgever liquidaties motorclub Caloh Wagoh

In het zogenoemde Eris-proces tegen kopstukken en leden van motorclub Caloh Wagoh - verdacht van het uitzetten, voorbereiden en plegen van meerdere liquidaties - wordt Ridouan Taghi in een aantal zaken genoemd als opdrachtgever. Dat heeft het Openbaar Ministerie vanmorgen bekendgemaakt tijdens een pro-formazitting. De opdrachten zouden zijn uitgezet bij de oprichter van Caloh Wagoh, die vervolgens vanuit zijn motorclub verschillende moordcommando's inzette.

De voortvluchtige Taghi is hoofdverdachte in het Marengo-proces, dat zich richt op een reeks moorden en pogingen tot moord. Hij is in dat proces gedagvaard voor het opdrachtgeven tot meerdere moorden. Volgens het Openbaar Ministerie is hij dus ook in Eris in een aantal zaken opdrachtgever.

In zowel Marengo als Eris hebben kroongetuigen verklaringen afgelegd tegen Taghi en over moorden waartoe hij opdracht zou hebben gegeven. Dat is op dit moment de enige overeenkomst tussen beide zaken.

Gescheiden zaken
Het Openbaar Ministerie ziet een duidelijke scheiding tussen beide strafprocessen, met de moord op Hakim Changachi op 12 januari 2017 als duidelijke grenslijn. De zaken in Marengo spelen tot en met deze datum, een paar dagen later heeft “hun” kroongetuige zich bij de politie gemeld. De zaken in onderzoek Eris spelen alle vanaf dat moment.

Vanuit Caloh Wagoh is uiteindelijk ook een kroongetuige opgestaan. Hij maakte zelf deel uit van een van de moordcommando's binnen de motorclub. Er is geen enkele aanwijzing dat de kroongetuigen elkaar kenden. Ze hebben ook niets over elkaar verklaard. Daarom is er op dit moment geen aanleiding om de verklaringen van de kroongetuigen over en weer in de zaken Marengo en Eris te voegen, of hen over en weer te horen. Ze zijn ook niet in dezelfde periode betrokken geweest bij de uitvoering van moorden.

Taghi wordt vervolgd in Marengo. Uiteraard zal op termijn ook zijn rol in Eris worden bekeken. Op dit moment ligt de focus echter op de verdachten die reeds binnen Eris worden vervolgd. Een gelijktijdige vervolging van Taghi in Marengo en Eris acht het OM niet opportuun.

Stand van zaken proces Eris
Vrijdag was een nieuwe pro-formazitting in het proces Eris. Dat behelst inmiddels veertien zaaksdossiers, waarvan 10 draaien om liquidaties, of pogingen of opdrachten daartoe. Op dit moment zijn er veertien verdachten, die in wisselende samenstellingen aan een of meer van de zaaksdossiers kunnen worden gekoppeld. Hoofdverdachte en (mede)oprichter van motorclub Caloh Wagoh Delano R. zette ten behoeve van de aan hem verstrekte liquidatie-opdrachten verschillende moordcommando's van motorclub Caloh Wagoh in, al naar gelang hun beschikbaarheid.

Het streven van politie en justitie is dat het onderzoek aan het eind van dit jaar grotendeels is afgerond. Het jaar 2020 zou dan in het teken kunnen staan van de uitvoering van de onderzoekswensen van de verdediging. Mogelijk kunnen de zaken dan begin 2021 inhoudelijk worden behandeld door de rechtbank.

Kerk mag in beginsel afwijken van arbeidsrecht

Een kerkgenootschap mag eigen regels maken voor de rechtsverhouding met een predikant en mag daarbij in beginsel afwijken van het wettelijke arbeidsrecht. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld.

In de zaak in kwestie had de Nederlands Gereformeerde kerk (NGK) in Hattem zijn predikant ontslagen. De voormalig predikant vocht zijn ontslag aan bij de rechter. Het gerechtshof oordeelde in hoger beroep dat sprake was van een arbeidsovereenkomst tussen de predikant en de kerk en dat het ontslag daarom getoetst moest worden aan het wettelijke arbeidsrecht en niet aan het eigen kerkrecht van de NGK. De NGK stelde beroep in cassatie in.

De Hoge Raad is van oordeel dat de inrichtingsvrijheid die het Burgerlijk Wetboek aan kerkgenootschappen toestaat, meebrengt dat een kerkgenootschap zijn rechtsverhouding met een geestelijk ambtsdrager in beginsel naar eigen inzicht kan regelen. Daarbij is afwijking van het wettelijke arbeidsrecht mogelijk, tenzij dat recht een zodanig fundamenteel belang beschermt dat afwijking in het concrete geval niet kan worden aanvaard.

De NGK Hattem heeft een eigen regeling voor de arbeidsrelatie met de predikant gemaakt, in afwijking van het wettelijke arbeidsrecht. Dat is in beginsel toegestaan. De Hoge Raad oordeelt dat de ontslagregeling in de eigen regeling van de kerk niet zodanig afwijkt van het wettelijke arbeidsrecht waarop de predikant zich in deze zaak beroept, dat daardoor belangen van fundamentele aard worden geschonden.

De Hoge Raad vernietigt daarom de eerdere uitspraak van het gerechtshof en verwijst de zaak naar het gerechtshof 's-Hertogenbosch.

Kosten van door arts voorgeschreven zelfgekweekte cannabis als zorgkosten fiscaal aftrekbaar

De belastingplichtige in deze zaak, die cannabis in eigen beheer heeft gekweekt en over een doktersvoorschrift beschikte, kan de kosten van die kweek als zorgkosten in aftrek brengen. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld.

De belastingplichtige in de zaak in kwestie lijdt aan de ziekte van Crohn. Haar arts heeft haar cannabis als farmaceutisch hulpmiddel voorgeschreven. Deze arts was van oordeel dat via de apotheek verkrijgbare cannabis bij haar niet de gewenste werking heeft. Zij heeft zelf cannabis gekweekt. De kosten van de zelfkweek wil zij voor de inkomstenbelasting als specifieke zorgkosten in aftrek brengen.

In cassatie is onder meer de vraag aan de orde of het hier gaat om een middel dat is verstrekt op voorschrift van een arts.

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat uit de parlementaire geschiedenis van de wettelijke regeling niet kan worden afgeleid dat aan het woord ‘verstrekt’ een verdergaande betekenis toekomt dan dat het middel moet zijn voorgeschreven door een arts. In deze zaak is cannabis daadwerkelijk als farmaceutisch hulpmiddel voorgeschreven door een arts, die vindt dat via de apotheek verkrijgbare cannabis voor deze belastingplichtige niet de gewenste werking heeft. Daarom slaagt het beroep in cassatie. De Hoge Raad heeft de uitspraak van het Hof op dit punt vernietigd.

In deze zaak was verder aan de orde of de aftrek ook geldt voor bij coffeeshops gekochte cannabis(olie). Het Hof oordeelde dat het voorschrift van de arts alleen betrekking had op zelfgekweekte cannabis, en dus niet op bij coffeeshops gekochte cannabis(olie). De Hoge Raad heeft de klacht van de belastingplichtige tegen dat feitelijke oordeel verworpen. De kosten van de gekochte cannabis(olie) zijn op grond van de wettelijke regeling dan ook niet aftrekbaar. De Hoge Raad heeft de uitspraak van het Hof op dit punt in stand gelaten.

De zaak wordt nu verwezen naar een ander hof voor een nader onderzoek naar de hoogte van de aftrekbare kosten.

Bijlmerramp herdacht bij de boom die alles zag

Het is vandaag 27 jaar geleden dat de Bijlmerramp plaatsvond. Een Israëlisch vrachtvliegtuig van El Al stortte neer op de flats Groeneveen en Klein Kruitberg in de Bijlmer in Amsterdam. De ramp kostte aan 43 mensen het leven.

4 oktober 1992 om 18.36 uur boorde het Israëlische vliegtuig zich in de twee flats. Het toestel had kort daarvoor de twee motoren op de rechtervleugel verloren en was daardoor onbestuurbaar geworden. "Going down 1862, going down, going down, copy going down", waren de laatste woorden vanuit de cockpit.

Op het moment van de ramp waren er relatief weinig mensen thuis. Het aantal slachtoffers had veel hoger kunnen zijn, want in totaal 100 appartementen werden verwoest.

Herdenking
Vanavond worden de slachtoffers van de vliegramp rond 18.36 uur herdacht bij het groeiende monument, de boom die alles zag aan het Nellesteinpad. Tijdens de herdenking is het luchtruim boven Zuidoost traditiegetrouw gesloten. Daarnaast zal op het precieze moment van de ramp een minuut stilte worden gehouden.

De organisatie heeft aangegeven dat er tijdens de herdenking ook wordt stilgestaan bij de slachtoffers die recent in Zuidoost om het leven zijn gekomen bij geweldsincidenten.

ICT en informatiebeveiliging in de jeugdzorg

Als gevolg van een datalek in een jeugdzorginstelling eerder dit jaar hebben ICT en informatiebeveiliging in de jeugdzorg extra aandacht gekregen binnen de IGJ. Jeugdhulp is, net zoals veel andere sectoren, steeds meer afhankelijk van ICT. Informatiebeveiliging bij het gebruik hiervan is belangrijk. De inspectie wil met het uitzetten van een vragenlijst nagaan waar de jeugdzorg staat als het gaat om ICT en informatiebeveiliging.

Informatiebeveiliging gaat onder meer over maatregelen om de beschikbaarheid en continuïteit van informatiesystemen te waarborgen en is daarom van belang voor de kwaliteit van de jeugdhulp. Informatiebeveiliging gaat ook over maatregelen om de privacy van personen te waarborgen; het toezicht hierop is in eerste instantie het aandachtsgebied van de Autoriteit Persoonsgegevens. Voorbeelden van gebruik van ICT in de jeugdzorg zijn de registratie van cliëntengegevens in ECD’s, elektronische gegevensuitwisseling en cliëntenportalen, de inzet van virtual reality of het gebruik van apps.

Waarom een vragenlijst
De inspectie vormt zich met de resultaten van de vragenlijst een beeld van de ICT en informatiebeveiliging in de jeugdzorg. Op basis van dit beeld gaan we na of deze (randvoorwaardelijke) onderwerpen een risico vormen voor de jeugdzorg. Het doel van dit onderzoek is niet om jeugdzorgaanbieders individueel te beoordelen. De geanalyseerde resultaten zijn niet herleidbaar naar afzonderlijke organisaties.

Na afronding zal de inspectie met verschillende stakeholders in het jeugdveld in gesprek gaan om te bepalen welke aandacht nodig is voor ICT en informatiebeveiliging in het jeugdveld en wat dit betekent voor het toezicht.

Achtergrond
Samen Veilig Midden Nederland (voormalig BJZ Utrecht) meldde dit jaar bij de Autoriteit Persoonsgegevens een datalek. Meerdere dossiers van jeugdigen konden hierdoor in handen van derden komen. In april vond vervolgens een plenair debat over het datalek plaats in de Tweede Kamer.

Mede naar aanleiding van het debat is toegezegd een brede scan en een thematisch onderzoek te doen. Het doel van de scan is om in de breedte een beeld te krijgen in hoeverre jeugdhulpaanbieders zich bewust zijn van de risico’s op het gebied van informatiebeveiliging. Het thematisch onderzoek geeft in de diepte inzicht in hoeverre (grote) jeugdhulpaanbieders bezig zijn met het onderwerp informatiebeveiliging. Ook is in dit debat een motie aangenomen over het laten uitvoeren van pentests door VWS. De uitkomsten van de pentesten worden teruggekoppeld aan de jeugdhulpinstellingen. De IGJ neemt de uitkomsten mee als indicator voor haar toezicht.

PostNL bezorgde in 2018 ongeveer 95% van de brieven op tijd

PostNL moet minimaal 95% van de normale brieven en kaarten de volgende bezorgdag bezorgen. Op basis van een steekproef schat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) dat PostNL in 2018 inderdaad 95% van de normale brievenbuspost op tijd heeft bezorgd. Van de rouwpost en medische post moet ook minimaal 95% de volgende bezorgdag bezorgd worden. Van deze post heeft PostNL naar schatting 97% op tijd bezorgd.

Eisen aan bezorging PostNL
PostNL is als enige postvervoerder in Nederland verplicht om een basispakket van postdiensten aan te bieden. De wet stelt bepaalde eisen waaraan PostNL moet voldoen. Die eisen gaan over de kwaliteit van bezorgen en over de beschikbaarheid van dienstverlening. PostNL moet brievenbuspost van dinsdag tot en met zaterdag bezorgen en de post moet op de eerstvolgende bezorgdag aankomen. Rouwpost en medische post worden ook op maandag bezorgd. Met een steekproef wordt gecontroleerd of genoeg post op tijd is bezorgd.

Postvestigingen
Alle diensten van PostNL moesten in 2018 voor 95% van de inwoners van Nederland binnen een straal van vijf kilometer beschikbaar zijn, en voor 99,5% van de Nederlanders is dit inderdaad het geval. Buiten woonkernen met meer dan 5.000 inwoners heeft 98,2% van de mensen het volledige assortiment binnen vijf kilometer beschikbaar, en dit moet minimaal 85% zijn. Het volledige assortiment aan postdiensten bestaat uit de verkoop en afdruk van postzegels, inname van brieven en blindenpost en inname en uitgifte van aangetekende post, binnenlandse en buitenlandse pakketten en van poststukken waarop de waarde is aangegeven.

Jumbo en ALDI halen voorverpakte vleeswaren terug

Jumbo heeft een veiligheidswaarschuwing geplaatst voor diverse gesneden voorverpakte vleeswaren. Jumbo is door een van zijn leveranciers, Offerman uit Aalsmeer, geïnformeerd dat 1 van de 3 productielocaties van gesneden voorverpakte vleeswaren mogelijk besmet is met een listeriabacterie. Jumbo haalt per direct een deel van de vleeswaren uit de schappen. Jumbo vraagt klanten om deze vleeswaren niet te consumeren en terug te brengen naar één van haar winkels. Vleeswaren die nog in de schappen liggen zijn veilig om te consumeren.

Het consumeren van de genoemde producten kan een gevaar vormen voor de gezondheid. Vooral bij zwangere vrouwen, jonge kinderen, ouderen en mensen met een verzwakt afweersysteem. Mensen die vragen hebben over hun gezondheid wordt aangeraden om contact op te nemen met hun huisarts. Listeria is een bacterie die een voedselinfectie kan veroorzaken. De kans op besmetting met listeria is klein, maar de gevolgen kunnen ernstig zijn. Vooral zwangere vrouwen moeten oppassen omdat het bij die groep kan leiden tot een miskraam of vroeggeboorte. Listeria is vooral te vinden in langdurig gekoeld bewaarde producten die zonder verhitting worden gegeten.

Klanten die een dergelijk product gekocht hebben, kunnen het terugbrengen naar de winkel. Zij krijgen hun geld terug. Een aankoopbon is niet nodig. Voor meer informatie kunnen klanten contact opnemen met de klantenservice van Jumbo via 0800 - 0220 161. De volledige lijst met vleeswaren die Jumbo terugroept is te vinden op de website van jumbo zelf of bij de NVWA.

Update 08:38 uur
Met dank aan Psychopaatje weten we dat ook de ALDI een aantal voorverpakte vleeswaren terugroept in verband met hetzelfde probleem. Bij de ALDI gaat het slechts om vier producten. De lijst is op de website te vinden. 

Update 09:33 uur
De andere afnemers van het bedrijf zijn inmiddels geinformeerd en zullen waarschijnlijk spoedig met een lijst komen van producten die teruggeroepen worden. Het gaat daarbij onder meer om de groothandels Sligro, Bidfood en Versunie. 

Dode gevonden in stadhuis Deventer

In het stadhuis in Deventer is vrijdagochtend een dode aangetroffen. De politie doet technisch en forensisch onderzoek in het pand, dat wel gewoon geopend is voor bezoekers. 

De politie kan nog niet aangeven of het om een bezoeker of medewerker van het stadhuis gaat. Ook kon ze nog niet aangeven of er een misdrijf in het spel is. Er wordt onderzoek gedaan naar de toedracht.

Vermist kind alert: Politie op zoek naar Bo

De politie heeft een vermist kind alert uitgegeven voor de 16-jarige Bo uit Alphen aan den Rijn. Ze is op 1 oktober voor het laatst gezien op Utrecht Centraal Station, na een schoolreisje. De politie geeft aan dat er zorgen zijn om haar, en verzoeken mensen die iets over haar of haar verblijfplaats weten contact op te nemen. 

De kleding die zij droeg op de dag van haar vermissing was een kort, roze jasje, bruine tas met hengsels, legging en gymschoenen. Mensen kunnen contact opnemen met de politie via 0800-6070 of via het tipformulier op de website. 

Wat betekent het om CO2-neutraal te zijn

In het kader van het klimaatakkoord van Parijs streeft de EU ernaar om tegen de tweede helft van de eeuw CO2-neutraal zijn. Wat wil dit precies zeggen? Het Europees Parlement heeft het onderstaande artikel gepubliceerd. 

Klimaatverandering heeft nu al gevolgen voor de hele wereld. Extreme weersomstandigheden zoals droogte, hittegolven, zware regenval, overstromingen en aardverschuivingen komen steeds vaker voor, ook in Europa. Daarnaast moeten verscheidene landen leven met de gevolgen van een stijgende zeespiegel, verzuring van de oceanen en een krimpende biodiversiteit.

Om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad Celsius – een drempel die volgens het IPCC, het wetenschappelijk klimaatpanel van de Verenigde Naties, veilig is – is het essentieel om CO2-neutraal te zijn tegen 2050. Deze doelstelling werd ook vastgelegd in het klimaatakkoord van Parijs, dat door 195 landen ondertekend werd, waaronder ook de EU.

Doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs: De wereldwijde uitstoot moet zo spoedig mogelijk pieken en daarna moeten de emissies snel verminderen.

Wat betekent het om CO2-neutraal te zijn
Om CO2-neutraal te zijn, moet er een evenwicht zijn tussen de CO2-uitstoot en de opname van CO2 uit de atmosfeer in ‘carbon sinks’ (of natuurlijke koolstofputten), zoals bomen. Om deze CO2-balans te bereiken, moeten alle broeikasgassen van de wereld gecompenseerd worden door koolstofopname.

Koolstofputten zijn systemen die meer CO2 opnemen dan ze uitstoten. De voornaamste systemen zijn de bodem, bossen en oceanen. Volgens schattingen verwijderen natuurlijke putten tussen de 9,5 en 11 gigaton CO2 per jaar. Maar de jaarlijkse CO2-uitstoot in 2017 was maar liefst 31,1 gigaton. Tot hiertoe zijn er nog geen kunstmatige koolstofputten die voldoende koolstof kunnen absorberen om klimaatverandering te bestrijden.

De koolstof die in natuurlijke putten zoals bossen wordt bewaard, komt terug in de atmosfeer terecht via bosbranden, veranderingen in landgebruik of het kappen van bossen. Daarom is het essentieel om CO2-uitstoot te verminderen om klimaatneutraliteit te bereiken.

CO2-Compensatie
Een andere manier om de uitstoot te verlagen in een poging om CO2-neutraal te zijn, is de uitstoot van een bepaalde sector compenseren met een vermindering ergens anders.

Dit kan door te investeren in hernieuwbare energie, energie-efficiëntie of via het gebruik van schone, koolstofarme technologieën. Het EU-emissiehandelssysteem (ETS) is bijvoorbeeld een systeem om CO2-uitstoot te compenseren. Het ETS heeft tot doel de CO2-stoot van de industrie te verminderen door bedrijven te verplichten een vergunning te hebben voor elke ton CO2 die ze uitstoten.

Doelstellingen van de EU
De Europese Unie heeft een ambitieus klimaatbeleid. De EU wil de broeikasgasuitstoot tegen 2030 verlagen tot minstens 40% onder het niveau van 1990. In november 2018 presenteerde de Europese Commissie een langetermijnstrategie voor de EU om tegen 2050 een klimaatneutrale economie te realiseren.

In juni 2019 hebben de EU-leiders de EU-lidstaten en de Commissie opgeroepen om “méér werk te maken [...] van een klimaatneutraal EU, in overeenstemming met het klimaatakkoord van Parijs”. In een resolutie van 2019, heeft het Europees Parlement gevraagd naar ambitieuzere doelstellingen om de uitstoot tegen 2030 te verminderen om het doel van CO2-neutraliteit tegen 2050 te behalen.

Op dit moment hebben drie EU-landen de doelstelling om klimaatneutraal te zijn in de wet vastgelegd: Zweden wil een netto nul-uitstoot tegen 2045, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk tegen 2050.

Wat betekent het om CO2-neutraal te zijn (Foto: FOK!)
Wat betekent het om CO2-neutraal te zijn (Foto: FOK!)

Forse stijging deelnemers Eet Geen Dierendag

De campagne Eet Geen Dierendag bereikt dit jaar 500.000  werknemers; 200.000 meer dan vorig jaar. Op initiatief van Wakker Dier serveren vandaag 2.000 bedrijfsrestaurants door het hele land vegetarische lunchgerechten. “Het draagvlak groeit heel snel. Geweldig dat zoveel mensen zich op 4 oktober inzetten voor de dieren,” aldus Anne Hilhorst van Wakker Dier.

Het is de negende keer dat Wakker Dier Eet Geen Dierendag organiseert. Tijdens de eerste editie in 2011 sloten zes cateraars zich aan en telde het evenement nog geen 25.000 deelnemers. Dit jaar zijn dat negentien cateraars, 2.000 organisaties en 500.000 werknemers. Onder andere AkzoNobel, bol.com, Eneco, IKEA, KLM, KPN en RAI Amsterdam doen mee. “Zeker gezien de groeiende vleesconsumptie is het goed om te zien dat deze bedrijven hun verantwoordelijkheid nemen,” zegt Anne Hilhorst.

Rol cateraars
Het succes onder bedrijven is mede te danken aan de deelnemende cateraars. Zij promoten Eet Geen Dierendag dit jaar bij meer bedrijfsrestaurants dan voorheen. Hilhorst: “Voor bedrijven is minder vlees serveren een goede manier om te laten zien dat ze waarde hechten aan dierenwelzijn, milieu en gezondheid.”

500.000 dieren per dag
We eten in Nederland per dag ruim 500.000 dieren, die vaak hun hele leven doorbrengen in een wereld van staal en beton. Minder vlees eten leidt uiteindelijk tot minder dieren in de veehouderij. Voor de overige dieren komt dan meer ruimte vrij die kan worden gebruikt om hen een beter leven te geven.

Eet Geen Dierendag
Met de bewustwordingscampagne Eet Geen Dierendag wil Wakker Dier Nederland laten kennismaken met vegetarisch eten en wijzen op de voordelen van minder vlees.

De vraag is natuurlijk: wat schaft de pot vandaag op FOK!? 

FOK! Wat een weer: Morgen droog!

Het is bewolkt en regenachtig. In de loop van de ochtend en vanmiddag krijgt de neerslag in de zuidelijke helft meer en meer een buiig karakter, met tussendoor mogelijk ook wat zon. Later vanmiddag en vanavond trekt de meeste regen naar Duitsland en vanavond volgen er van het noorden uit opklaringen. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 10°C in het noorden tot 15°C in het zuid(west)en. De wind is aanvankelijk overal zuidoostelijk en zwak tot matig, aan de kust en boven het IJsselmeer soms (vrij) krachtig. In de zuidelijke helft wordt de wind geleidelijk westelijk en aan zee (vrij) krachtig, in de noordelijke helft wordt de wind oostelijk en meest matig. In de avond wordt de wind overal noordoostelijk.

In de nacht naar zaterdag zijn er wolkenvelden en enkele brede opklaringen waarin mistbanken kunnen ontstaan. In het zuidoosten valt aanvankelijk lichte regen. De minima lopen uiteen van lokaal 2°C in het noorden tot 7°C in Zeeland. Er staat een zwakke, aan zee en op het IJsselmeer matige noordoostenwind.

Zaterdag overdag zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Wel neemt de hogere bewolking in de loop van de dag toe. Het wordt circa 13°C. Er staat een zwakke tot matige oostelijke wind. (Bron: KNMI)


Meer weer op FOK!

Mooie wolkenformatie
Mooie wolkenformatie (Foto: FOK!)

Jouw foto of filmpje bij het weerbericht? Mail hem naar weer@fok.nl onder vermelding van je username en waar je de foto (ongeveer) hebt gemaakt. Wie weet staat jouw foto bij het volgende weerbericht.

Laatste reviews en specials
special
VrijMiBabes #142 (not very sfw!)
special
Weekend gifdump #103
special
Foto's om je op te vrolijken - Fun Saturday #142
review
Dead Space
special
AI Picture Gallery #107
special
Random Pics van de Dag #845
©FOK.nl e.a.