Toiletpapier? Maar wat gebruikte men ervoor?

Na alle ophef van de laatste dagen waarbij mensen, gelijk zij vreesden dat de laatste bomen waaraan toiletpapier groeiden geen vrucht meer zouden dragen, complete vrachtladingen begonnen te hamsteren rees bij mij de vraag: "Hoe hebben wij onze r**t vroeger toch schoongeschrobt voordat dit levensreddende papierproduct uitgevonden werd?"

In het hieronder staande YouTube-filmpje geeft Simon Whistler ons enige antwoorden. Daarbij was blijkbaar ook de 'three seashells'-methode die Sylvester Stallone in 'Demolition Man' in verwarring bracht. Ook met stenen (!) en met een maïskolf pleegde men in 'de duistere tijden voor het toiletpapier' de 'uitgang' schoon te schuren. Enfin, enjoy!