De Scandinavische cultuur bestaat niet!

De Scandinavische cultuur bestaat niet! Dit althans is de opvatting die gebracht wordt uit een, reeds schielijk teruggetrokken advertentie van de Scandinavische luchtvaartmaatschappij S.A.S. Daar de plus/min-ratio na amper een dag uitkwam op 360 plus tegen 18000 (!) min werd door de 'paarse broeken' van S.A.S. dus besloten om hun rampzalige filmpje van het net te jorissen. Gelukkig was er al een mirror gemaakt zodat we ons nog even kunnen ergeren aan zoveel zelfhaat!

Zoals dus ook in ons land door een 'bepaald publiek figuur' eerder al werd beweerd dat 'de cultuur niet zou bestaan' werd dit nog eens dunnetjes overgedaan in dit lafhartige van zelfhaat overstromende filmpje dat je bepaald geen reclame mag noemen! Eerder een bevlekking die deze eigen cultuurhatende maatschappij nog vele jaren zal worden nagedragen!

Ook in het Deense parlement, de Deense overheid heeft 14% van de aandelen in S.A.S., zijn al vragen gesteld over dit 'incident' dus hopelijk zal dit muisje nog wel een staartje gaan krijgen! Ik laat het filmpje verder gewoon voor zichzelf spreken: