Hervormingen politie Minneapolis beperken politiemacht 3 jaar na Floyd

De autoriteiten in Minneapolis hebben een plan goedgekeurd om de lokale politie te hervormen, naar aanleiding van de dood van George Floyd in 2020. De zwarte Amerikaan stierf nadat een politieagent, om Floyd tijdens zijn arrestatie in bedwang te houden, op zijn nek knielde. Zijn dood wat leidde tot Black Lives Matter-protesten en kritiek op de werkwijze van de Amerikaanse politie.

Het 144 pagina's tellende hervormingsplan is opgesteld na onderhandelingen tussen het plaatselijke Departement van Mensenrechten en het stadsbestuur. Het plan introduceert nieuwe regels en beperkingen voor de politiemacht in de stad in de Amerikaanse staat Minnesota.

Zo mogen agenten voortaan alleen geweld gebruiken als de situatie dreigt te escaleren en zijn stroomstootwapens en pepperspray enkel toegestaan bij een gegronde reden voor arrestatie of ter bescherming en mogen agenten niet langer fouilleren naar aanleiding van een wietlucht.

Ook zogenaamde 'consent searches' tijdens voetgangers- of voertuigcontroles zijn niet langer toegestaan. Dit betekent dat agenten geen toestemming meer mogen vragen om iemand te fouilleren zonder redelijke verdenking van een strafbaar feit.

Volgens de Mensenrechtencommissaris van Minnesota, Rebecca Lucero, vereist het akkoord onafhankelijk toezicht op de beleidsmaatregelen en regelmatige, openbare rapportages.

Het akkoord benadrukt dat agenten zich nog steeds mogen baseren op "redelijke, te onderbouwen verdenking van criminele activiteit" bij het handhaven van de wet. Het plan legt de focus op organisatorische cultuurverandering en streeft naar versterking van de openbare veiligheid door training, betrokkenheid, verantwoording en gegevensverzameling voor alle beleidswijzigingen.

Lucero benadrukt dat blijvende verandering de betrokkenheid van iedereen vereist, van overheidsinstanties tot bedrijven, stichtingen en gemeenschapsleden. Het plan beoogt een transformatie in de manier waarop de politie omgaat met openbare veiligheid en verantwoordelijkheid.

City Council President Andrea Jenkins ziet het akkoord als een routekaart voor grotere verantwoordelijkheid, transparantie, betere training en welzijn van politieagenten. Ze benadrukt dat er nog veel werk te doen is om de beoogde veranderingen te realiseren.

Amerikaanse politie (Afbeelding: Midjourney / FOK.nl)
Amerikaanse politie (Afbeelding: Midjourney / FOK.nl)