Nivel: verschil in zorgaanbod tussen mensen met hoge en lage inkomens na triage HAP per telefoon

Mensen met een hoger inkomen kunnen na een telefonische triage van de huisartsenpost (HAP) vaker langs komen bij de arts op de HAP dan mensen met een lager inkomen. Mensen met een lager inkomen daarentegen krijgen vaker een telefonisch consult of huisbezoek. Dat blijkt uit het onderzoek van het Nivel.

Mogelijke verklaringen voor deze verschillen zijn de onderliggende gezondheidsproblemen die mensen met een lager inkomen vaker hebben.“Ook hebben mensen in een sociaaleconomische kwetsbare positie vaak minder goede kennis over gezondheid en hun lichaam, waardoor zij minder goed hun klachten kunnen uitleggen”, aldus de onderzoekers.

Er zijn geen verschillen in de inschatting van hoe spoedeisend de klachten zijn, maar wel in de toewijzing van passende zorg. Mensen met een hoger inkomen worden bij gelijke klachten en gelijke inschatting van de mate van spoed vaker uitgenodigd naar de HAP te komen voor een consult, terwijl mensen met een laag inkomen vaker een telefonisch advies of een huisbezoek krijgen. Meer hierover bij Skipr.