Afvalwater wordt energie

Op donderdag ondertekenden Papierfabriek Doetinchem, Waterstromen en Waterschap Rijn en IJssel de overeenkomst om het procesafvalwater van Papierfabriek Doetinchem duurzaam te gaan behandelen.

Opwekken biogas
Het water van Papierfabriek Doetinchem wordt nog samen met het andere afvalwater uit de gemeente Doetinchem in rioolwaterzuiveringsinstallatie  Etten gezuiverd. Dat verandert. Het afvalwater gaat via een aparte persleiding naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Zo wordt het mogelijk om het procesafvalwater voor te zuiveren én hierbij biogas op te wekken. De zuivering van het water kost hierdoor dus geen energie, maar wekt energie op.

“We schakelen over op schone energie. De industrie moet hier een grote bijdrage aan leveren. Dat kan met slimme processen én nieuwe technieken. Daarom investeren we mee in dit project,” aldus gedeputeerde Jan van der Meer.

Besparing van 2300 ton CO2 per jaar
De nieuwe behandeling van het procesafvalwater levert een totale besparing op van 2.300 ton CO2 per jaar. Dit is te vergelijken met het verbruik van aardgas van duizend huishoudens.

Het is de bedoeling om de biogasproductie op de locatie Etten uit te breiden. Het biogas wordt dan opgewerkt naar groen gas: het duurzame alternatief voor aardgas voor inwoners van Doetinchem. Als alles volgens planning loopt, wordt eind 2021 het eerste biogas geleverd.