Veel reacties op Friese oproep om gesmokkelde Joodse kinderen uit Amsterdam samen te brengen

In 2020 is Nederland 75 jaar bevrijd en om daar stil bij te staan is Stichting De Verhalen op zoek naar Joden die in 1943 van Amsterdam naar Friesland zijn gesmokkeld. Verschillende Friese media helpen de stichting daarmee, wat inmiddels al meer dan honderd reacties opleverde.

Destijds werden 210 Joodse kinderen bij Friese gezinnen ondergebracht. Het idee is om die kinderen, die indien ze nog leven tussen de 77 en 90 jaar oud zijn, in mei 2020 bij elkaar te brengen in Friesland. Dit om samen met deze kinderen de in de oorlog omgekomen familieleden te herdenken, de vrijheid te vieren en naar verhalen van deze destijds gesmokkelde kinderen te luisteren. 

De Leeuwarder Courant plaatste daarom enkele dagen geleden een oproep, waar direct veel op werd gereageerd. 'Meteen bij de lancering afgelopen zaterdag begonnen de reacties al binnen te stromen', zegt Gerard van der Veer van de stichting tegen de krant. 'Dat had ik niet zo verwacht, al wist ik wel dat dit onderwerp veel bij mensen losmaakt. 

Wie informatie over de kinderen heeft, kan mailen naar info@joodsekinderen.nl. Ook kan telefonisch contact opgenomen worden via 058 2997799.